Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014
572 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86863-69-6 (brožováno)
němčina
Částečně přeloženo z němčiny
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001463154
19 Úvod // 1870-1918 // 27 LADA HUBATOVÁ-VACKOVÁ // KRÁSA VĚCÍ, PRŮMYSL A MODERNÍ SPOLEČNOST // I. Texty z let 1870-1918 // 67 Jakob von Falke // Estetický charakter moderních reformních snah // 69 Rudolf Eitelberger von Edelberg // Umělecké hnutí v Rakousku od pařížské Světové výstavy v roce 1867 // 72 Rudolf Eitelberger von Edelberg Průmyslová muzea v rakouských korunních zemích // 74 Alois Studnička // O školách průmyslových, zvláště pak o řemeslnických // 75 Otakar Hostinský // O významu průmyslu uměleckého // 80 Karel Chytil // O účelu a prostředcích uměleckoprůmyslového muzea // 83 Karel Boromejský Mádl // Slovo o průmyslu uměleckém // obsah // Otakar Hostinský O tvaru a výzdobě výrobků průmyslových // Alois Studnička // O vývoji výtvarných řemesel a úkolech řemeslnické školy // Zdenko Schubert von Soldern Symboly dekorativního umění // Jan Koula // Výběr národního českého vyšívání // Karel Boromejský Mádl // C. k. Uměleckoprůmyslová škola // v Praze // Karel Chytil // O dosavadním a příštím působení uměleckoprůmyslového muzea // Tomáš Garrigue Masaryk Socialism a umění // Karel Boromejský Mádl Sloh naší doby // Jan Kotěra O novém umění // Julius Leisching Gottfried Semper a muzea // František Xaver Šalda Smysl dnešní tzv. renesance uměleckého průmyslu // 87 // 94 // 99 // 102 // 104 // 108 // 112 // 116 // 120 // 123 // 127 // 130 // 133 // 136 // 138
139 // 142 // 145 // 148 // 149 // 151 // 159 // 165 // 170 // 172 // 177 // 179 // František Xaver Jiřík Moderní interiér // S. L. // Uměleckoprůmyslová škola v Praze // Emanuel Karel Pelant Dekorativní kompozice. Pravidla krásna v uměleckém průmyslu // František Xaver Šalda Artěl (glosy) // František Xaver Jiřík // Glosy o uměleckém průmyslu // Otakar Novotný // Interiér, architekt a obecenstvo // Leopold Weigner // Nové dráhy výdělečné práce ženy // Vlastislav Hofman Poznámky к nábytku // Pavel Janák // Užitečnost uměleckého průmyslu // Gustav Edmund Pazaurek // Dobrý a špatný vkus v uměleckém // průmyslu // Pavel Janák O nábytku a jiném // Emil Edgar Moderní byt // Emil Edgar // Zařízení a úprava kuchyně // Vlastislav Hofman Nový princip v architektuře // Vilém Dvořák // Umění, nebo umělecký průmysl? Jan Vaněk // Český svaz pro zumělečtění řemesel // 180 Leopold Weigner Umění a řemeslo // 184 Václav Vilém Štech // České cesty к modernímu interiéru // 189 Olga Stránská-Absolonová Útulný domov // 190 Renáta Tyršová Svéráz a naše umělecké // a uměleckoprůmyslové tvoření rázu výslovně národního // 1918-1945 // 199 PAVLA PEČINKOVÁ VE STÍNU UTOPIÍ // II. Texty z let 1918-1945 // 231 Pavel Janák // Ve třetině cesty // 232 Josef Čapek // Sociální užitečnost umění // 235 Rudolf Stockar // Je umělecký průmysl projevem nižší umělecké úrovně? // 238 Bohumil
Markalous Svéráz, letoráz // 240 V čem žijeme? // 242 Josef Richard Marek Krize našeho uměleckého průmyslu // 243 Václav Nebeský Možnosti a vyhlídky českého uměleckého průmyslu // 245 // 248 // 250 // 254 // 258 // 261 // 263 // 267 // 269 // 272 // 274 // 275 // 276 // 279 // 281 // 286 // Josef Čapek // Purismus a kritika purismu // J. E. Koula Standard // Adolf Loos Ornament a zločin // Adolf Loos O šetrnosti // Jan Vaněk // Právo na obydlí - povinnost industrie // Vojtěch Wonka // Národní, nebo světový sloh? // Josef Čapek // Dekorativní a ornamentální Karel Lhota // O konstruktivismu a dekorativismu // Eugen Dostál Typový nábytek // Karel Čapek Chvála hmoty // Josef Šíma // Umělecký průmysl - umělecké řemeslo // Karel Herain // Krize naší výtvarné práce Josef Karel Říha // Za reformu bydlení. Byt a jeho zařízení Redakce Stavby // Předpoklady a zásady vnitřních zařízení // Karel Teige // Konstruktivismus a likvidace „umění" Karel Teige // O uměleckém průmyslu a průmyslovém umění // 288 Karel Teige // Průmyslové umění // 291 František Halas // Žena a byt. Bruno Taut: // Nové bydlení // 293 Vilém Santholzer Stroje // 295 Bohumil Markalous Průmysl - umění? // 297 Jaromír Krejcar // Architektura - umění, nebo věda? // 299 Milena Jesenská // Mezinárodní výstava Werkbundu „Die Wohnung" ve Stuttgartu // 301 Pavel Janák // Význam soudobého uměleckého průmyslu // 303 Jan Vaněk
Nový byt moderního člověka // 304 Jaroslava Vondráčková Bytová textilie // 308 Ladislav Sutnar // Dnešní užitkové předměty // 309 Bedřich Václavek // Význam průmyslového umění pro sblížení umění se životem // 311 Jan E. Koula // Obytný dům dneška. // Zařízení nejvnitřnější // 314 Antonín Kybal // Textilie pro soudobý byt // 317 Ladislav Žák Nová výroba // 319 Karel Teige Nejmenší byt. // Nábytek // 322 Karel Honzík // Funkcionální architektura // 324 Hana Kučerová-Záveská Byt // 328 Karel Honzík // Fyzioplastika. Úvaha o formě a funkci v architektuře stavby a nástroje // 404 Karel Kozelka // O nový tvar průmyslových výrobků // 405 Josef Vydra // Různé konce uměleckého průmyslu // 408 Karel Herain // Výtvarník ve výrobě a v obchodě // 331 Jan Mukařovský // К problému funkcí v architektuře // 337 Augusta Miillerová // Byt obrazem kultury svého obyvatele // 339 Oldřich Stefan // Nová architektura a její historický význam // 344 František Kovárna Věci duše zbavené // 348 Karel Honzík Věci v provozu // 1946-1970 // 359 MARTINA PACHMANOVÁ LIDÉ, VĚCI, PARADOXY // III. Texty z let 1946-1970 // 391 Josef Kaplický // O výchově к umění // 393 Bohuslav Brouk // Funkce nepodstatné. Estetická funkce // 400 Jan Kotík // Výtvarná stránka předmětu // 410 Zdeněk Kovář // Úpravy strojů a nástrojů výtvarníkem // 414 Jan Kotík // Výtvarník a kvalita předmětu // 417 Jan Kotík
// Člověk jako reproduktor a člověk jako tvůrce. Poznámky к X. hlavě Platonovy Ústavy // 420 JosefRaban // К organizaci našeho průmyslového výtvarnictví // 427 Jan Kotík // Údobí zraku // 429 Petr Tučný // Estetika a výroba // 434 Jindřich Chalupecký Výroba umění // 437 Vladimír Bouček // Rukodělná práce v moderní hmotné kultuře // 441 Karel Kozelka // Rukodělná výroba a průmyslový výrobek v životním prostředí // 445 Dušan Šindelář Proti izolaci věcí // 447 Otakar Chaloupka // Hledání krásy věcí a lidová umělecká výroba // 452 Miroslav Holub // Několik poznámek o estetickém ideálu // 454 Zdeněk Kostka // Vysoká škola uměleckoprůmyslová a problém výtvarné kultury // 459 Milena Lamarová // O citech a tradicích // 464 Karel Hetteš // Průmyslové výtvarnictví a kritika // 466 Miroslav Klivar // К terminologii v průmyslovém výtvarnictví // 469 Miloš Černý // O smyslu věcí v bytě // 474 Zdeněk Kostka // Klasifikace předmětů podle specifiky estetické míry // 481 Dušan Šindelář // Člověk ve světě předmětů // 486 Jiří Štejn // Průmyslový design - jeho sociologické a filosofické aspekty // 493 Milena Lamarová // Design - aktualita, nebo věčnost? // 499 Medailony zastoupených autorů // 559 Summary // 565 Seznam zkratek // 567 Jmenný rejstřík // 573 Ediční poznámka
(OCoLC)892780510
cnb002442304

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC