Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
[Praha?] : Malvern, 2009
510 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86702-66-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 445-476, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně anglický, francouzský a německý text, anglické resumé
001463377
l. „ rozlehlá prostranství kde je všechno vyprané": -- (neo)avanfgarda: pojem a fenomén (český) surrealismus: retrográdnost nebo progresivita? teorie, recepce, (sebe)reflexe o reinterpretace avantgardy Pohřbívání avantgardy (Diskuse o avantgardě v československé -- poválečné literární historii a kritice) (Marie Langerová)_21 -- Avantgarda mezi (sebe)afirmací a (sebekritikou, utopií jednoty umění a života a skepsí k „víře v budoucnost" (Josef Vojvodík)_48 -- Surrealismus jako „kolektivní dobrodružství": o umělecko-sociální praxi pražské skupiny (Anja Tippnerová)_67 -- Obraz a negace. Surrealismus a kritika obrazu (Josef Hrdlička)_79 -- Značka UDS syndrom vynořování (Marie Langerová)_109 -- li. „Nikdy nebyla realita tak opovrženíhodná": -- (sur)realismus imaginace demytologizace a remytologizace avantgardy-„útěk do skutečnosti" estetika přivlastňování autentičnost (a) svědectví „Žádné umění není tak neschopné ukořistit realitu jako právě realismus": český surrealismus, (post)avantgarda a diskuse o realismu a realitě v průběhu -- čtyřicátých až šedesátých let dvacátého století (Josef Vojvodík)_127 -- Rýha řeči: vnitřní monolog (Marie Langerová)_165 -- Poezie a kult (Marie Langerová)_200 -- Avantgarda a kýč (Marie Langerová)_213 -- Svůdnost avantgardy, fetišistický jazyk (Marie Langerová)_229 -- lil. „Stopa je smrt pohybu": -- proměny sémantiky v poetické a výtvarně
umělecké praxi českého poválečného surrealismu konceptuální postupy, překračování hranic žánrů, stylů a médií-jejich heterogenita a hybridizace jako radikalizace avantgardnosti -- Hranice avantgardního umění: groteskní scénáře Vratislava Effenbergera -- (Anja Tippnerová)_249 -- Vyvlastněná intimita (Marie Langerová)_272 -- Vědomí jako princip imaginace v metapoetických textech Zbyňka Havlíčka (Josef Hrdlička) 279 Figurace neviditelného Nezvalova Neviditelná Moskva (Marie Langerová)_295 -- „V politických čelistech dní": (post)surrealistická archivace symbolů obludností (Josef Vojvodík) 309 -- „V polaritě snu a činu byl sen dávno nahrazen zoufalstvím" (Marie Langerová)_337 -- IV. Dokumenty -- Hal Foster: Kdo se bojí neoavantgardy?_345 -- Kolokvium „Druhá avantgarda" -- Marie Langerová: Úvod k „druhé avantgardě77 (teze k diskusi)_364 -- Stanislav Dvorský: Postsurrealismus čtyřicátých až šedesátých let_369 -- Josef Vojvodík: „Minulost umění77 modernost surrealismu: k Teigově poválečné reflexi avantgardy_375 -- Ánja Tippnerová: K estetice apropriace a reprodukce v pozdním surrealismu (1960-1990) 379 -- Karel Srp: K diskusi o avantgardách_382 -- Tomáš Glanc: Chalupeckého Moskevský deník: poválečná avantgarda v Rusku -- a její vazby na českou situaci_391 -- Karel Císař: Poznámka k temporalitě avantgardy_407 -- Daniel Vojtěch: Jiná avantgarda? (Poznámky)_411 -- Diskuse_415 -- Faksimile
katalogu výstavy Symboly obludnosti (Praha, 1966)_423
(OCoLC)664091969
cnb002115164

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC