Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Beletrie
Biografie
Paderborn ; München ; Wien ; Zürich : Ferdinand Schöningh, 1995
7 svazků ; 25 cm

objednat
ISBN 3-506-71654-9 (soubor)
Biblia Slavica. Serie I, Tschechische Bibeln ; Band 3
Na titulních listech četné chyby v přepisu staré češtiny
Předmluva česky a německy
Částečně přeloženo z češtiny (Teil 7)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík (Teil 7)
Teil 1. Bíblí české díl první totiž, Paterý Knihy Mojíšovy vnově vydaný MDLXXIX. 668 stran -- Teil 2. Bíblí české díl druhý vnově vydaný Léta Páně MDLXXX. Knihy ... Jozue; Iudicum, neb, Saudcův; Rut; Čtvery Královské; Dvoje Paralipomenon; Dvoje Ezdrášovy; Ester. 883 stran -- Teil 3. Bíblí české díl třetí vnově vydaný, Léta Páně MDLXXXII. Knihy ... Job; Žaltář; Přísloví; Ekleziastes; Písně Šalomaunovy. 471 stran -- Teil 4. Bíblí české díl čtvrtý, vnově vydaný, Léta MDLXXXVII. Sirach 48.26; Izaiaš prorok veliký a vzácný v proroctví svém. 878 stran -- Teil 5. Biblí české díl pátý, v němž se knihy, ty kteréž jsou nazvány Apokryfa, pokládají. Vnově vydaný, Léta MDLXXXVIII. 604 stran -- Teil 6. Biblí české díl šestý totiž, Nový Zákon. Vnově vydaný Léta Páně MDXCIII. 968 stran -- [Teil 7.] Kommentare von Mirjam Bohatcová, Emanuel Michálek, Jan Heller, Milan Balabán. 330 stran : faksimile
Reprint vydání z let 1579-1593 včetně titulních stran
001463402

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC