Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.7) Půjčeno:29x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
304 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0168-9 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2162-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001463615
Obsah // Seznam zkratek a symbolů... 8 // Předmluva...11 // Část 1 Fyzikální principy radiační ochrany // Úvod...17 // 1 Ionizující a neionizující záření...18 // 2 Zdroje ionizujícího záření...25 // 2.1 Základní pojmy... 25 // 2.2 Vlastnosti zdrojů ionizujícího záření... 25 // 2.3 Radioaktivní přeměna... 30 // 2.4 Aktivita... 32 // 2.5 Poločas přeměny... 33 // 2.6 Radionuklidy používané v nukleární medicíně ... 36 // 3 Pole ionizujícího záření...38 // 4 Interakce ionizujícího záření s látkou...43 // 4.1 Charakteristika interakcí... 43 // 4.2 Interakce nabitých částic... 46 // 4.3 Interakce nepřímo ionizujícího záření... 52 // 5 Dozimetrie ionizujícího záření...65 // 5.1 Základní aspekty... 65 // 5.2 Expozice... 65 // 5.3 Absorbovaná dávka a další související veličiny...68 // 6 Veličiny v radiační ochraně...82 // 6.1 Základní pojmy... 82 // 6.2 Kvantifikace stochastických účinků... 84 // 6.3 Kvantifikace deterministických účinků... 104 // 7 Biologické účinky ionizujícího záření...107 // 7.1 Historické souvislosti... 107 // 7.2 Přímé a nepřímé účinky... 108 // 7.3 Jednotlivé fáze působení...111 // 7.4 Stochastické a deterministické účinky...112 // 8 Zásady radiační ochrany...125 // 8.1 Koncepce radiační ochrany... 125 // 8.2 Mezinárodní doporučení a standardy... 132 // 8.3 Zajištění radiační ochrany...137 // 5 // 9 Měření a monitorování ionizujícího
záření... 153 // 9.1 Principy detekce záření...153 // 9.2 Detektory záření... 156 // 9.3 Osobní integrální dozimetry...169 // 9.4 Elektronické osobní dozimetry...176 // 9.5 Specifické aspekty monitorování vnějšího a vnitřního ozáření...179 // Část 2 Specifické aspekty radiační ochrany v nukleární medicíně // Úvod...186 // 10 Radiofarmaka...188 // 10.1 Charakteristika a požadavky... 188 // 10.2 Výroba radionuklidü pro přípravu radiofarmak... 190 // 10.3 Příprava a podávání radiofarmak... 196 // 10.4 Kontrola jakosti radiofarmak a přístrojů... 199 // 10.5 Transport a skladování radiofarmak... 200 // 11 Zobrazovací metody a technika v nukleární medicíně ...203 // 11.1 Obecné aspekty... 203 // 11.2 Gamakamery... 205 // 11.3 SPÉCT a SPECT/CT kamery... 209 // 11.4 PET skener...211 // 11.5 PET/CT skener...213 // 11.6 PET/MR skener...214 // 12 Diagnostická vyšetření...216 // 12.1 Cíle a principy vyšetření...216 // 12.2 Specifika vyšetření jednotlivých orgánů a tkání...216 // 12.3 Radiační zatížení obyvatel z vyšetření v nukleární medicíně... 230 // 13 Terapeutické aplikace radiofarmak...235 // 13.1 Princip léčby pomocí radiofarmak... 235 // 13.2 Radionuklidová terapie vybraných orgánů... 237 // 13.3 Některé zásady radiační ochrany v terapii pomocí otevřených zářičů . . . 240 // 14 Zajištění radiační ochrany na pracovišti...246 // 14.1 Základní dokumenty ... 246 // 14.2 Uspořádání
pracoviště... 247 // 14.3 Vymezení sledovaného a kontrolovaného pásma... 249 // 14.4 Pracovníci odpovědní za kontrolu a dohled nad radiační ochranou . ... 253 // 14.5 Program zajištění radiační ochrany... 253 // 14.6 Monitorování osob a pracoviště... 255 // 14.7 Likvidace radioaktivních odpadů... 256 // 6 // 15 Ochrana pracovníků...258 // 15.1 Obecnéaspektyochrany personálu v nukleární medicíne... 258 // 15.2 Celkové ozáření personálu na pracovištích nukleární medicíny... 262 // 15.3 Některá specifická opatření ke kontrole a optimalizaci // ozáření pracovníků ... 265 // 16 Zajištění ochrany pacientů v nukleární medicíně...269 // 16.1 Zá,sady zajištění ochrany pacientů... 269 // 16.2 Požadavky na radiační ochranu pacientů... 272 // 16.3 Ochrana těhotných žen...276 // 16.4 Specifická hlediska ochrany pacientů při PET/CT vyšetřeních... 277 // 16.5 Komunikace s pacientem a jeho informovaný souhlas... 280 // 17 Ochrana veřejnosti a dalších osob...283 // 18 Požadavky na odbornou způsobilost pracovníků...288 // 19 Trendy radiační ochrany v nukleární medicíně...294 // Autoři...296 // Rejstřík...298 // Souhrn...301 // Summary...303 // 7
cnb003045417

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC