Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:31x 
BK
Vydání druhé
Praha : Portál, 2018
479 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1303-1 (vázáno)
angličtina
Obsahuje bibliografické odkazy
001463641
Obsah // Úvod k výročnímu vydání knihy po deseti letech ... 8 // Téma knihy ... 9 // Výzkumy inteligence... 11 // Dimenze myšlení a má současná práce... 15 // Kritika teorie rozmanitých inteligencí ... 20 // Další rozvoj teorie ... 24 // Předmluva ... 29 // Poznámka ? projektu Lidský potenciál ... 32 // ČÁST PRVNÍ // Východiska ... 35 // 1 Myšlenka rozmanitých inteligencí... 36 // 2 Vývoj názorů na inteligenci ... 46 // Psychologie se stává vědeckým oborem ... 48 // Piaget... 51 // Psychologie zaměřená na informační procesy ... 56 // Psychologie zaměřená na symbolické systémy ... 59 // 3 Biologické základy inteligence ... 68 // Jevy, které je třeba vysvětlit ... 68 // Lekce z genetiky ... 70 // Z pohledu neurobiologa ... 73 // Názory na stavbu a funkční uspořádání mozku ... 91 // Závěr ... 96 // 4 Coje to inteligence?... 101 // Základní předpoklady, které musí splňovat každá inteligence... 102 // Kritéria inteligence ... 104 // Vymezení pojmu inteligence... 109 // Závěr ... 112 // ČÁST DRUHÁ // Teorie ... 115 // 5 Jazyková inteligence ... 116 // Poezie - názorný příklad jazykové in teligence... 116 // 5 // DIMENZE MYŠLENÍ // Základní jazykové operace ... 120 // Jazyk a mozkové struktury... 127 // Rozmanité podoby jazyka v různých kulturách ... 135 // Řeč jako nástroj ... 140 // Závěr ... 142 // 6 Hudební inteligence ... 146 // Hudební skladatel ... 147 // Základní složky hudební
inteligence ... 151 // Vývoj hudebních schopností... 156 // Evoluční vývoj hudby a její neurologický základ ... 163 // Neobvyklé hudební talenty... 169 // Vztah ? dalším intelektovým schopnostem ... 171 // 7 Logicko-matematická inteligence... 178 // Piagetova koncepce logicko-matematického myšlení ... 178 // Ma tema tikovo dílo... 187 // Přírodní vědy... 197 // Izolované matematické nadání... 208 // Logika a matematika v různých kulturách... 214 // Matematika, věda -a čas... 220 // Vztahy ? jiným inteligencím ... 222 // 8 Prostorová inteligence ... 228 // Dimenze prostorové inteligence... 228 // Vývoj prostorové inteligence... 237 // Neuropsychologické zřetele ... 240 // Neobvyklé formy prostorových schopností a formy jejich nedostatku... 244 // Využití prostorové inteligence... 250 // Vizuálně-prostorové uměn i ... 257 // Pohled do světa jiných kultur ... 263 // 9 Tělesně-pohybová inteligence ... 271 // Vymezení pojmu ... 271 // Význam mozku pro pohyb těla ... 275 // Evoluční vývoj tělesných schopností... 281 // Vývoj tělesné inteligence ? jednotlivce ... 287 // Vyzrálé formy tělesných výrazových schopností ... 289 // Tělesná inteligence v jiných kulturách ... 302 // Tělo jako subjekt a objekt ... 304 // 6 // OBSAH // 10 Personální formy inteligence ... 308 // Úvod: Vědomí já ... 308 // Vývoj personálních forem inteligence... 314 // Biologické základy osobnosti ... 326 // 11 Kritika teorie
rozmanitých inteligencí ... 353 // Úvod . . . ... 353 // Příbuzné teorie... 355 // Čím jsme se nezabývali ... 361 // Kognitivní operace „vyšší úrovně“ ... 363 // Možnosti vyvrácení teorie ... 373 // Závěr ... 374 // 12 Socializace inteligencí prostřednictvím symbolů ... 377 // Klíčová role symbolů... 377 // Vývoj symbolických schopností ... 380 // Alternativní pojetí lidské inteligence ... 398 // ČÁSTTŘETÍ // Důsledky teorie a možnosti jejího využití... 409 // 13 Vzdělávání inteligencí ... 410 // Úvod... 410 // Rámcová analýza vzdělávacích procesů ... 412 // Týpyškol ... 425 // Tři klíčové znaky moderního vzdělávání ... 437 // Další návštěva ? našich tří mladých přátel... 445 // 14 Možnosti využití teorie... 450 // O čem se mluví ... 450 // Jak se dívat optikou teorie rozmanitých inteligencí ... 455 // Jiné vzdělávací experimenty... 465 // Závěry pro praxi ... 467 // Závěrečná poznámka ... 476 // 7
(OCoLC)1039825169
cnb002984236

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC