Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
188 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0624-0 (vázáno)
ISBN 978-80-247-3438-5 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001463651
Obsah // Obsah // Autorský kolektiv... V // Seznam použitých zkratek... XIII // Předmluva... XIX // Úvodní slovo... XX // 1 Léčba hypertenze (Miroslav Souček, Jindřich Spinar, Jiří Vítovec)... 1 // 1.1 Léčba...1 // 1.2 Kombinace antihypertenziv...5 // 1.3 Cílové hodnoty...7 // 1.4 Rezistentní hypertenze...8 // 1.5 Hypertenzní krize...9 // 1.6 Nová doporučení 2017...10 // Literatura...10 // 2 Léčba srdečního selhání (Lenka Špinarová, Jindřich Spinar, Jiří Vítovec)..12 // 2.1 Léčba akutního srdečního selhání ...12 // 2.1.1 Všeobecná doporučení...12 // 2.1.2 Farmakologická léčba...16 // 2.1.3 Léčba ASS podle etiologie a přidružených onemocnění...20 // 2.1.4 Léčba ASS u akutního koronárního syndromu...22 // 2.1.5 Léčba akutní dekompenzace chronického srdečního selhání...22 // 2.1.6 Srdeční tamponáda...22 // 2.1.7 Mechanická oběhová podpora u akutního srdečního selhání...23 // 2.1.8 Mechanická oběhová podpora u terminálního srdečního selhání...23 // Literatura...23 // 2.2 Léčba chronického srdečního selhání...24 // 2.2.1 Cíle léčby...24 // 2.2.2 Prevence...24 // 2.2.3 Strategie a možnosti léčby...24 // 2.2.4 Farmakologická léčba...28 // 2.2.5 Blokátory receptoru ??} pro angiotenzin II (ARB, sartany) ...30 // 2.2.6 Inhibitor angiotenzinových receptorů a neprilysinu...31 // 2.2.7 Betablokátory...31 // 2.2.8 Diuretika...33 // 2.2.9 Blokátory mineralokortikoidních receptorů (MRA)...33
// 2.2.10 Digoxin...34 // 2.2.11 Blokátory If kanálu - ivabradin...34 // 2.2.12 Srdeční resynchronizační léčba (CRT)...36 // VII // Léčba kardiovaskulárních onemocnění // 2.2.13 Implantabilní kardioverter-defibrilátor...37 // 2.2.14 Ostatní přístrojová léčba...38 // Literatura...38 // 2.3 Léčba srdečního selhání a poruch srdečního rytmu...39 // 2.3.1 Srdeční selhání a poruchy srdečního rytmu...39 // 2.3.2 Fibrilace síní...39 // 2.3.3 Komorové arytmie...42 // 2.3.4 Symptomatické bradykardie, pauzy a síňokomorové blokády...43 // 2.4 Léčba srdečního selhání a přidružených onemocnění...44 // 2.4.1 Angina pectoris a ischemická choroba srdeční...45 // 2.4.2 Kachexie a sarkopenie...45 // 2.4.3 Nádorová onemocnění...45 // 2.4.4 Centrální nervový systém (včetně depresí, cévních mozkových // příhod a dysfunkce autonomního systému)...46 // 2.4.5 Diabetes mellitus...46 // 2.4.6 Erektilní dysfunkce...46 // 2.4.7 Dna a artritida...47 // 2.4.8 Hypokalemic a hyperkalemie ...47 // 2.4.9 Hyperlipidemie...47 // 2.4.10 Hypertenze...47 // 2.4.11 Deficit železa a anemie... 48 // 2.4.12 Porucha funkce ledvin (včetně chronického onemocnění ledvin, akutního poškození ledvin, kardiorenálního syndromu // a zbytnění prostaty)...48 // 2.4.13 Onemocnění plic (včetně astmatu a chronické obštrukční // plieni nemoci)...48 // 2.4.14 Obezita...49 // 2.4.15 Poruchy spánku a poruchy dýchaní ve spánku ...49 // 2.4.16
Chlopenní srdeční vady...49 // Literatura...51 // 3 Léčba hypertrofické kardiomyopatie (Jan Krejčí, Ladislav Groch)...52 // Literatura...57 // 4 Léčba anginy pedoris a němé ischemie (Roman Panovský, Vladimír Kind)...58 // 4.1 Režimová opatření...58 // 4.2 Farmakoterapie...58 // 4.2.1 Léčba ovlivňující prognózu...59 // 4.2.2 Nefarmakologická (revaskularizační) léčba stabilní AP...63 // 4.2.3 Léčba zvláštních klinických situací...64 // Literatura...66 // 5 Léčba akutního koronárního syndromu (Ota Hlinomaz, Ladislav Groch)...67 // 5.1 Přednemocniční fáze...67 // 5.2 Nemocniční fáze...68 // VIN // Obsah // 5.2.1 Akutní srdeční infarkt s elevacemi ST úseků (STEMI)...70 // 5.2.2 Léčba srdečního selhání v průběhu akutního infarktu myokardu...72 // 5.2.3 Léčba arytmií v průběhu akutního infarktu myokardu...72 // 5.2.4 Další léky používané v nemocniční fázi srdečního infarktu...73 // 5.3 Ambulantní fáze...74 // Literatura...76 // 6 Léčba poruch srdečního rytmu (Miroslav Novák, Zdeněk Stárek, // Růžena Lábrová, Zuzana Nováková, Milan Juhás)...78 // 6.1 Léčba bradykardií/bradyarytmií...78 // 6.1.1 Akutně vzniklé, život ohrožující, hemodynamicky závažné // bradykardie...78 // 6.1.2 Symptomatické a závažné bradykardie...78 // 6.2 Léčba tachykardií/tachyarytmií...79 // 6.2.1 Akutně vzniklé, život ohrožující, hemodynamicky // závažné tachykardie ...79 // 6.2.2 Symptomatické
a závažné tachykardie ...79 // 6.3 Komorové tachyarytmie...97 // 6.3.1 Farmakoterapie komorových arytmií...97 // 6.3.2 Idiopatické komorové tachyarytmie...98 // 6.3.3 Komorové tachyarytmie u pacientů se substrátovým (organickým) // onemocněním srdce...98 // 6.3.4 Komorové tachykardie u infarktu myokardu v prvních 48 hodinách...99 // 6.3.5 Komorové tachyarytmie u pacientů s vrozenými // arytmiemi (kanálopatie)...99 // 6.3.6 Arytmie u těhotných...101 // 6.3.7 Léčba arytmií u dalších onemocnění...101 // 6.3.8 Katetrizační ablace komorových arytmií...102 // 6.3.9 Pacienti s komorovou extrasystolií z výtokového traktu pravé // komory (RVOT) či levé komory (LVOT)...103 // 6.3.10 Přístrojová léčba komorových arytmií...103 // Literatura...106 // 7 Léčba srdečních zánětů (Blanka Fischerová, Jan Krejčí, Jiří Vítovec)...107 // 7.1 Léčba infekční (bakteriální) endokarditidy...107 // 7.1.1 IE vyvolaná (dosud) nezjištěným agens ...107 // 7.1.2 IE vyvolaná známým agens...107 // 7.1.3 Explantace kardiovaskulárních implantabilních elektronických // zařízení (cardiovascular implantable electronic device - CIED)...Ill // 7.1.4 Principy antibiotické profylaxe...Ill // Literatura...113 // 7.2 Léčba myokarditidy...113 // Literatura...116 // 7.3 Léčba perikarditidy...116 // Literatura...121 // IX // Léčba kardiovaskulárních onemocnění // 8 Léčba žilní trombózy (Ivo Hofírek)...122 // Literatura...125
9 Léčba ischemické choroby dolních končetin (Ivo Hofírek)...127 // Literatura...129 // 10 Léčba plieni embolie (Ondřej Ludka, Ivo Hofírek, Jiří Vítovec)...131 // Literatura...137 // 11 Léčba spánkové apnoe (Ondřej Ludka)...138 // 11.1 Farmakologická léčba OSA...139 // 11.2 Farmakologická léčba CSA...140 // Literatura...141 // 12 Léčba plieni hypertenze (Ondřej Ludka)...142 // 12.1 Léčba plieni arteriální hypertenze...142 // 12.1.1 Léčba podpůrná...143 // 12.1.2 Léčba specifická...143 // 12.2 Léčba plieni hypertenze při onemocněních levého srdce...147 // 12.3 Léčba plieni hypertenze při onemocněních plic a/nebo hypoxii...148 // 12.4 Léčba chronické tromboembolické plieni hypertenze...148 // 12.5 Léčba plieni hypertenze u vrozených srdečních vad...149 // Literatura...149 // 13 Léčba erektilní funkce (Jiří Vítovec)...150 // Literatura...152 // 14 Léčba po transplantaci srdce (Lenka Špinarová, Jan Krejčí, Milan Juhás)..153 // 14.1 Nežádoucí účinky, komplikace imunosuprese a jejich léčba...153 // 14.1.1 Infekce...153 // 14.1.2 Vaskulopatie štěpu...153 // 14.1.3 Hypertenze...154 // 14.1.4 Nefropatie...156 // 14.1.5 Hyperlipoproteinemie...156 // 14.1.6 Diabetes mellitus...157 // 14.1.7 Gastrointestinální obtíže...157 // 14.1.8 Osteoporóza...157 // 14.1.9 Poruchy krvetvorby... 157 // Literatura...157 // 15 Léčba dyslipoproteinemie (Vladimír Soška)...158 // 15.1 Cíle léčby dyslipoproteinemie...160
// 15.2 Hypolipidemika...161 // 15.3 Postup ve farmakoterapii pacientů s dyslipoproteinemií...163 // Literatura...164 // X // Obsah // 16 Co by měl vědět kardiológ o hodnocení klinických studií // (Jiří Jarkovský)...166 // 16.1 Typy studií...166 // 16.2 Randomizované klinické studie a studie z reálného světa...168 // 16.3 Význam statistického zpracování dat v klinických studiích...169 // 16.4 Klíčové principy biostatistiky...170 // 16.4.1 Zkreslení...171 // 16.4.2 Reprezentativnost...171 // 16.4.3 Srovnatelnost ...171 // 16.4.4 Spolehlivost...171 // 16.4.5 Významnost ...172 // 16.4.6 Pojmy statistických testů...175 // 16.4.7 Problém mnohonásobného testování...176 // 16.5 Hodnocení binárních konečných cílů (endpoints)...176 // 16.5.1 Binární endpointy bez zohlednění doby nastání jevu...176 // 16.5.2 Binární konečné cíle zohledňující dobu nastání jevu // - analýza přežití...179 // 16.5.3 Relativní riziko, poměr šancí, poměr rizik ...179 // 16.6 Shrnutí...180 // Literatura...180 // Rejstřík...183 // Souhrn...188 // Summary...188 // XI
(OCoLC)1043871173
cnb002997547

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC