Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
188 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0624-0 (vázáno)
ISBN 978-80-247-3438-5 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001463651
Autorský kolektiv V // Seznam použitých zkratek XIII // Předmluva XIX // Úvodní slovo XX // 1 Léčba hypertenze (Miroslav Souček, Jindřich Spinar, Jiří Vítovec) 1 // 1.1 Léčba 1 // 1.2 Kombinace antihypertenziv 5 // 1.3 Cílové hodnoty 7 // 1.4 Rezistentní hypertenze 8 // 1.5 Hypertenzní krize 9 // 1.6 Nová doporučení 2017 10 // Literatura 10 // 2 Léčba srdečního selhání (Lenka Špinarová, Jindřich Spinar, Jiří Vítovec)..12 // 2.1 Léčba akutního srdečního selhání 12 // 2.1.1 Všeobecná doporučení 12 // 2.1.2 Farmakologická léčba 16 // 2.1.3 Léčba ASS podle etiologie a přidružených onemocnění 20 // 2.1.4 Léčba ASS u akutního koronárního syndromu 22 // 2.1.5 Léčba akutní dekompenzace chronického srdečního selhání 22 // 2.1.6 Srdeční tamponáda 22 // 2.1.7 Mechanická oběhová podpora u akutního srdečního selhání 23 // 2.1.8 Mechanická oběhová podpora u terminálního srdečního selhání 23 // Literatura 23 // 2.2 Léčba chronického srdečního selhání 24 // 2.2.1 Cíle léčby 24 // 2.2.2 Prevence 24 // 2.2.3 Strategie a možnosti léčby 24 // 2.2.4 Farmakologická léčba 28 // 2.2.5 Blokátory receptoru ?? pro angiotenzin II (ARB, sartany) 30 // 2.2.6 Inhibitor angiotenzinových receptorů a neprilysinu 31 // 2.2.7 Betablokátory 31 // 2.2.8 Diuretika 33 // 2.2.9 Blokátory mineralokortikoidních receptorů (MRA) 33 // 2.2.10 Digoxin 34 // 2.2.11 Blokátory If kanálu - ivabradin 34 // 2.2.12 Srdeční resynchronizační léčba (CRT) 36 // VII // Léčba kardiovaskulárních onemocnění // 2.2.13 Implantabilní kardioverter-defibrilátor 37 // 2.2.14 Ostatní přístrojová léčba 38 // Literatura 38 // 2.3 Léčba srdečního selhání a poruch srdečního rytmu 39 // 2.3.1 Srdeční selhání a poruchy srdečního rytmu 39 // 2.3.2 Fibrilace síní 39 // 2.3.3 Komorové arytmie 42 //
2.3.4 Symptomatické bradykardie, pauzy a síňokomorové blokády 43 // 2.4 Léčba srdečního selhání a přidružených onemocnění 44 // 2.4.1 Angina pectoris a ischemická choroba srdeční 45 // 2.4.2 Kachexie a sarkopenie 45 // 2.4.3 Nádorová onemocnění 45 // 2.4.4 Centrální nervový systém (včetně depresí, cévních mozkových // příhod a dysfunkce autonomního systému) 46 // 2.4.5 Diabetes mellitus 46 // 2.4.6 Erektilní dysfunkce 46 // 2.4.7 Dna a artritida 47 // 2.4.8 Hypokalemic a hyperkalemie 47 // 2.4.9 Hyperlipidemie 47 // 2.4.10 Hypertenze 47 // 2.4.11 Deficit železa a anemie 48 // 2.4.12 Porucha funkce ledvin (včetně chronického onemocnění ledvin, akutního poškození ledvin, kardiorenálního syndromu a zbytnění prostaty) 48 // 2.4.13 Onemocnění plic (včetně astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci) 48 // 2.4.14 Obezita 49 // 2.4.15 Poruchy spánku a poruchy dýchaní ve spánku 49 // 2.4.16 Chlopenní srdeční vady 49 // Literatura 51 // 3 Léčba hypertrofické kardiomyopatie (Jan Krejčí, Ladislav Groch) 52 // Literatura 57 // 4 Léčba anginy pedoris a němé ischemie (Roman Panovský, Vladimír Kind) 58 // 4.1 Režimová opatření 58 // 4.2 Farmakoterapie 58 // 4.2.1 Léčba ovlivňující prognózu 59 // 4.2.2 Nefarmakologická (revaskularizační) léčba stabilní AP 63 // 4.2.3 Léčba zvláštních klinických situací 64 // Literatura 66 // 5 Léčba akutního koronárního syndromu (Ota Hlinomaz, Ladislav Groch) 67 // 5.1 Přednemocniční fáze 67 // 5.2 Nemocniční fáze 68 // VIN // Obsah // 5.2.1 Akutní srdeční infarkt s elevacemi ST úseků (STEMI) 70 // 5.2.2 Léčba srdečního selhání v průběhu akutního infarktu myokardu 72 // 5.2.3 Léčba arytmií v průběhu akutního infarktu myokardu 72 // 5.2.4 Další léky používané v nemocniční fázi srdečního infarktu 73 //
5.3 Ambulantní fáze 74 // Literatura 76 // 6 Léčba poruch srdečního rytmu (Miroslav Novák, Zdeněk Stárek, Růžena Lábrová, Zuzana Nováková, Milan Juhás) 78 // 6.1 Léčba bradykardií/bradyarytmií 78 // 6.1.1 Akutně vzniklé, život ohrožující, hemodynamicky závažné // bradykardie 78 // 6.1.2 Symptomatické a závažné bradykardie 78 // 6.2 Léčba tachykardií/tachyarytmií 79 // 6.2.1 Akutně vzniklé, život ohrožující, hemodynamicky závažné tachykardie 79 // 6.2.2 Symptomatické a závažné tachykardie 79 // 6.3 Komorové tachyarytmie 97 // 6.3.1 Farmakoterapie komorových arytmií 97 // 6.3.2 Idiopatické komorové tachyarytmie 98 // 6.3.3 Komorové tachyarytmie u pacientů se substrátovým (organickým) onemocněním srdce 98 // 6.3.4 Komorové tachykardie u infarktu myokardu v prvních 48 hodinách 99 // 6.3.5 Komorové tachyarytmie u pacientů s vrozenými // arytmiemi (kanálopatie) 99 // 6.3.6 Arytmie u těhotných 101 // 6.3.7 Léčba arytmií u dalších onemocnění 101 // 6.3.8 Katetrizační ablace komorových arytmií 102 // 6.3.9 Pacienti s komorovou extrasystolií z výtokového traktu pravé komory (RVOT) či levé komory (LVOT) 103 // 6.3.10 Přístrojová léčba komorových arytmií 103 // Literatura 106 // 7 Léčba srdečních zánětů (Blanka Fischerová, Jan Krejčí, Jiří Vítovec) 107 // 7.1 Léčba infekční (bakteriální) endokarditidy 107 // 7.1.1 IE vyvolaná (dosud) nezjištěným agens 107 // 7.1.2 IE vyvolaná známým agens 107 // 7.1.3 Explantace kardiovaskulárních implantabilních elektronických // zařízení (cardiovascular implantable electronic device - CIED) 111 // 7.1.4 Principy antibiotické profylaxe 111 // Literatura 113 // 7.2 Léčba myokarditidy 113 // Literatura 116 // 7.3 Léčba perikarditidy 116 // Literatura 121 //
8 Léčba žilní trombózy (Ivo Hofírek) 122 // Literatura 125 9 Léčba ischemické choroby dolních končetin (Ivo Hofírek) 127 // Literatura 129 // 10 Léčba plicní embolie (Ondřej Ludka, Ivo Hofírek, Jiří Vítovec) 131 // Literatura 137 // 11 Léčba spánkové apnoe (Ondřej Ludka) 138 // 11.1 Farmakologická léčba OSA 139 // 11.2 Farmakologická léčba CSA 140 // Literatura 141 // 12 Léčba plicní hypertenze (Ondřej Ludka) 142 // 12.1 Léčba plicní arteriální hypertenze 142 // 12.1.1 Léčba podpůrná 143 // 12.1.2 Léčba specifická 143 // 12.2 Léčba plicní hypertenze při onemocněních levého srdce 147 // 12.3 Léčba plicní hypertenze při onemocněních plic a/nebo hypoxii 148 // 12.4 Léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze 148 // 12.5 Léčba plicní hypertenze u vrozených srdečních vad 149 // Literatura 149 // 13 Léčba erektilní funkce (Jiří Vítovec) 150 // Literatura 152 // 14 Léčba po transplantaci srdce (Lenka Špinarová, Jan Krejčí, Milan Juhás) 153 // 14.1 Nežádoucí účinky, komplikace imunosuprese a jejich léčba 153 // 14.1.1 Infekce 153 // 14.1.2 Vaskulopatie štěpu 153 // 14.1.3 Hypertenze 154 // 14.1.4 Nefropatie 156 // 14.1.5 Hyperlipoproteinemie 156 // 14.1.6 Diabetes mellitus 157 // 14.1.7 Gastrointestinální obtíže 157 // 14.1.8 Osteoporóza 157 // 14.1.9 Poruchy krvetvorby 157 // Literatura 157 // 15 Léčba dyslipoproteinemie (Vladimír Soška) 158 // 15.1 Cíle léčby dyslipoproteinemie 160 //
15.2 Hypolipidemika 161 // 15.3 Postup ve farmakoterapii pacientů s dyslipoproteinemií 163 // Literatura 164 // 16 Co by měl vědět kardiológ o hodnocení klinických studií // (Jiří Jarkovský) 166 // 16.1 Typy studií 166 // 16.2 Randomizované klinické studie a studie z reálného světa 168 // 16.3 Význam statistického zpracování dat v klinických studiích 169 // 16.4 Klíčové principy biostatistiky 170 // 16.4.1 Zkreslení 171 // 16.4.2 Reprezentativnost 171 // 16.4.3 Srovnatelnost 171 // 16.4.4 Spolehlivost 171 // 16.4.5 Významnost 172 // 16.4.6 Pojmy statistických testů 175 // 16.4.7 Problém mnohonásobného testování 176 // 16.5 Hodnocení binárních konečných cílů (endpoints) 176 // 16.5.1 Binární endpointy bez zohlednění doby nastání jevu 176 // 16.5.2 Binární konečné cíle zohledňující dobu nastání jevu // - analýza přežití 179 // 16.5.3 Relativní riziko, poměr šancí, poměr rizik 179 // 16.6 Shrnutí 180 // Literatura 180 // Rejstřík 183 // Souhrn 188 // Summary 188
(OCoLC)1043871173
cnb002997547

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC