Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017
158 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3745-7 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3764-8 (online ; pdf)
ISBN 8024637642 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 116-150
Publikace shrnuje současné poznatky z oblasti molekulárně-genetických determinant sportovního výkonu a zdatnosti, opírá se o provedené asociační studie kandidátního genu spolu s uvedením výsledků vlastního výzkumu..
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001463682
OBSAH // 1 ÚVOD... 7 // 2 GENETICKÉ ASPEKTY A FENOTYP... 9 // 2.1 Lidský génom... 9 // 2.2 Proteiny... 11 // 2.3 Genový pol y morii smus... 12 // 2.4 Termíny genetika a genomika... 12 // 2.5 Odhad heritability motorických schopností ... 13 // 2.5.1 Rodinné a adoptivní studie... 13 // 2.5.2 Studie dvojčat... 15 // 2.6 Historický vývoj molekulární genetiky ve sportovních studiích ... 16 // 3 METODOLOGIE A STATISTIKA VE SPORTOVNÍ GENOMICE... 19 // 3.1 Hardy-Weinbergova rovnováha ... 19 // 3.2 Vazebná nerovnováha... 21 // 3.3 Velikost souboru a opora výběru... 22 // 3.4 Asociační studie s kandidátními geny... 22 // 4 PŘEHLED ZKOUMANÝCH „SPORTOVNÍCH GENŮ“... 26 // 4.1 Geny systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) a přidružené geny... 30 // 4.1.1 ??? (Angiotensin konvertující enzym)... 32 // 4.1.2 AGT (Angiotensinogen)... 38 // 4.1.3 WO&? (Endoteliální NO syntáza)... 38 // 4.1.4 BDKRB2 (Bradykininový receptor typu 2)... 42 // 4.2 Geny cytokinů, zánětlivé a protizánětlivé odpovědi ... 42 // 4.2.1 TTVEa (Tumor nekrotizující faktor alfa)... 47 // 4.2.2 ???/?/(Tumor nekrotizující faktor alfa receptor 1) ... 47 // 4.2.3 TNFR2 (Tumor nekrotizující faktor alfa receptor 2) ... 49 // 4.2.4 IL-6 (Interleukin 6)... 50 // 4.2.5 /L-75 (Interleukin 15)... 50 // 4.2.6 /L/5-EA (Interleukin-15 receptor alfa)... 53 // 4.2.7 /L-/EA (Antagonista receptoru pro interleukin-1)... 53 // 4.2.8 CNTF (Ciliární neurotrofický faktor)... 56 // 4.2.9
CNTFR (Receptor pro ciliární neurotrofický faktor)... 56 // 4.3 Geny proteinů kontraktilní a strukturální složky sarkomery (kosterního svalu) ... 56 // 4.3.1 ACTN3 (Alfa-aktinin 3) ... 56 // 4.3.2 ?/LCE (Myozinkináza - lehký řetězec)... 67 // 4.3.3 AA/PD/(Adenosinmonofosfát deamináza 1)... 68 // 4.3.4 COLZA/(Kolagen typu I, řetězec al)... 72 // 5 // 4.3.5 COL5A1 (Kolagen typu V, řetězec al)... 73 // 4.3.6 COL6A1 (Kolagen typu VI, řetězec al)... 75 // 4.4 Diferenciace, růstové faktory a faktory anabolismu/katabolismu ... 75 // 4.4.1 IGF 1 (Inzulínu podobný růstový faktor 1)... 76 // 4.4.2 IGF2 (Inzulínu podobný růstový faktor 2)... 78 // 4.4.1 IGFBP3 (IGF vázající protein 3) ... 78 // 4.4.2 /GFŽAiS (Inzulínu podobný růstový faktor 2 antisense)... 81 // 4.4.3 PPP3R1 (Kalcineurin B) ... 82 // 4.4.4 BMP2 (Kostní morfogenetický protein-2)... 83 // 4.4.5 MSTN (Myostatin) ... 84 // 4.4.6 FST (Folistatin)... 86 // 4.4.7 ACVR2B (Receptor aktivinu typu II B) ... 87 // 4.5 Geny hormonů, jejich receptom a metabolitů... 87 // 4.5.1 D/?/(Dejodáza typu I) ... 88 // 4.5.2 INS (Inzulín)... 89 // 4.5.3 ?7???/(Glukokortikoidový receptor NR3C1)... 89 // 4.5.4 L5/?/(Estrogenový receptor 1 ) ... 90 // 4.5.5 COMT (Katechol-O-methyl transferáza) ... 91 // 4.6 Geny adrenergních receptom a odpojovačích proteinů (geny spojené s energetickým výdejem) . 91 // 4.6.1 (AIfa-2-adrenergní receptor)... 93 // 4.6.2 ADRB2 (Beta-2 adrenergní receptor)... 93
// 4.6.3 ADRB3 (Beta-3 adrenergní receptor)... 94 // 4.6.4 UCP2 (Odpojovači protein 2)... 96 // 4.6.5 UCP3 (Odpojovači protein 3)... 97 // 4.7 Geny spojené s vitamíny... 97 // 4.7.1 VDR (Receptor pro vitamín D)... 98 // 4.7.2 MTHFR (Methylentetrahydrofolát reduktáza)... 100 // 4.8 Geny buněčných mediátorů ... 101 // 4.8.1 PPARA (Jaderný receptor aktivovaný látkami zmnožující peroxizomy a)... 101 // 4.8.2 PPARD (Jaderný receptor aktivovaný látkami zmnožující peroxizomy ô)... 104 // 4.8.3 PPARGC1A (Jaderný receptor aktivovaný látkami zmnožující peroxizomy y, // koaktivátor la)... 104 // 4.8.4 PPARGC1B (Jaderný receptor aktivovaný látkami zmnožující peroxizomy y, // koaktivátor Iß)... 107 // 4.8.5 HIFI A (Transkripční faktor 1A indukovaný hypoxií) ... 107 // 5 BUDOUCNOST SPORTOVNÍ GENOMIKY... 110 // 6 SOUHRN... 114 // 7 SUMMARY... 115 // 8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ... 116 // SEZNAM OBRÁZKŮ V TEXTU ... 151 // SEZNAM GRAFŮ V TEXTU ... 152 // SEZNAM TABULEK... 153 // SEZNAM ZKRATEK ... 155 // 6
(OCoLC)1028186323
cnb002970692

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC