Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.6) Půjčeno:17x 
BK
Příručka
Praha : Maxdorf, [2018]
393 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-550-7 (brožováno)
Jessenius
Medicína akutních stavů
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001463692
ÚVOD 7 // 1 ANAMNÉZA A KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 13 // 1.1 Anamnéza 13 // 1.2 Klinické vyšetrení 24 // 2 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V KARDIOLÓGII 51 // 2.1 Akutní koronární syndrom 51 // 2.2 Arytmie 60 // 2.3 Akutní arteriální hypertenze 76 // 2.4 Akutní aortální syndrom 80 // 2.5 Akutní srdeční selhání - plicní edém 83 // 2.6 Plicní embolie 87 // 2.7 Synkopa 100 // 2.8 Tamponáda perikardu 107 // 2.9 Hluboká žilní trombóza 108 // 2.10 Akutní končetinová ischemie 111 // 2.11 Seznam často užívaných léků s rizikem prodloužení intervalu QT a/nebo vzniku arytmie torsade-de-pointes 113 // 3 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V GASTROENTEROLOGII 116 // 3.1 Akutní gastritída 116 // 3.2 Akutní průjem 117 // 3.3 Krvácení z horní části trávicího traktu 120 // 3.4 Krvácení z dolní části trávicího traktu 123 // 3.5 Náhlá příhoda břišní 124 // 3.6 Akutní pankreatitida 128 // 3.7 Ikterus 130 // 3.8 Peritonitida u pacientů s jaterní cirhózou 131 // 4 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V PNEUMOLOGII 133 // 4.1 Akutní dušnost 133 // 4.2 Akutní obstrukce horních cest dýchacích 136 // 4.3 Akutní obstrukce dolních cest dýchacích (asthma bronchiale, CHOPN) 138 // 4.4 Hemoptýza a hemoptoe 142 // 4.5 Pneumonie 144 // 4.6 Pneumothorax 147 // 5 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY VNEFROLOGIIA UROLOGII 149 // 5.1 Akutní selhání ledvin 149 // Akutní pyelonefritida 154 // Renální kolika 156 // Močová retence 158 // Hemodialyzovaný pacient na interním oddělení 159 // Pacient léčený peritoneální dialýzou na interním oddělení 162 // Pacient po transplantaci ledviny na interním oddělení 164 // Vybrané poruchy acidobazické rovnováhy a mineralogramu 167 // VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V REVMATOLOGII 183 // Akutní bolest dolní poloviny zad 183 // Akutní dnavá artritida 188 // Akutní artritida 191 // Systémový lupus erythematodes - vzplanutí ("flare") 194 //
Renální krize u systémové Sklerodermie 199 // Katastrofický antifosfolipidový syndrom 200 // Temporální obrovskobuněčná arteritida (Hortonova) 203 // VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V HEMATOLOGII A ONKOLOGII 207 // Anemie 207 // Trombocytopenie 213 // Hemolyticko-uremický syndrom a trombotická trombocytopenická purpura - morbus Moschcowitz 215 // Diseminovaná intravaskulární koagulace 216 // Granulocytopenie 217 // Akutní komplikace krvácivých chorob 218 // Akutní stavy v onkologii 226 // VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY VINFEKTOLOGIIA IMUNOLOGII 229 // Obecný postup u pacienta s podezřením na závažné infekční onemocnění na příjmové ambulanci nebo standardním oddělení 229 // Diferenciální diagnóza horeček nejasného původu 232 // Časté infekční patogeny a iniciální empirická antiinfekční terapie 232 // Časté infekční patogeny u imunosuprimovaných pacientů 232 // Klostridiová kolitida 239 // Anafylaxe 240 // VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V ENDOKRINOLÓGII 243 // Tyreotoxická krize 243 // Myxedémové kóma 245 // Akutní adrenokortikální insuficience 247 // VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V DIABETOLÓGII 250 // Diabetes mellitus 250 // Diabetické kóma 251 // Hypoglykemie a hypoglykemické kóma 255 // Laktacidotické kóma 257 // AKUTNÍ STAVY VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ // 11 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V NEUROLOGII A PSYCHIATRII 261 // 11.1 Akutní cefalea 261 // 11.2 Subarachnoidální krvácení 264 // 11.3 Migréna 265 // 11.4 Epileptický záchvat 267 // 11.5 Cévní mozková příhoda z pohledu internisty 270 // 11.6 Závrať z pohledu internisty 272 // 11.7 Základy psychiatrie na příjmové ambulanci 276 // 12 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V DERMATOVENEROLOGII 282 // 13 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V GYNEKOLOGII 308 // 13.1 Vaginální krvácení u ženy bez známek pokročilé gravidity 308 //
13.2 Bolesti v hypogastriu u ženy bez známek pokročilé gravidity 315 // 13.3 Bolesti v hypogastriu u zjevné těhotné ženy 316 // 13.4 Bolesti v epigastriu u zjevně těhotné ženy 317 // 14 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V OTORINOLARYNGOLOGII 320 // 14.1 Náhlá ztráta sluchu 320 // 14.2 Akutní vestibulokochleární deficit („labyrintitida") 322 // 14.3 Epistaxe 323 // 15 NĚKTERÉ AKUTNÍ STAVY V OČNÍM LÉKAŘSTVÍ 325 // 15.1 Akutní glaukomový záchvat 325 // 15.2 Akutní ztráta vízu 327 // 15.3 Akutní amoce sítnice 327 // 15.4 Akutní konjunktivitida 328 // 15.5 Popáleniny, poleptání 328 // 15.6 Syndrom červeného oka 329 // 15.7 Některé základní léky užívané v době pohotovostní služby 329 // 16 POŠKOZENÍ Z FYZIKÁLNÍCH PŘÍČIN A INTOXIKACE 331 // 16.1 Poškození z fyzikálních příčin 331 // 16.2 Intoxikace 337 // 17 INTERNÍ PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ 342 // 18 UKÁZKY DŮLEŽITÝCH RENTGENOVÝCH NÁLEZŮ 347 // APPENDIX - LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA V ANGLICKÉM JAZYCE 354 // LÉKOVÉ KOMPENDIUM 358 // PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 375 // SEZNAM OBRÁZKŮ 382 // MEDAILONKY AUTORŮ 384 // REJSTŘÍK 389
(OCoLC)1043879361
cnb002998378

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC