Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
3., zcela přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
237 stran : barevné ilustrace ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4713-2 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9726-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9727-9 (online ; epub)
V tiráži chybně: 1. vydání
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Částečně slovenský text, české a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001463713
Obsah // Seznam zkratek...XI // Předmluva...XVII // 1 Inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron (Jindřich Spinar, // Lenka Špinarová, Jiří Vítovec)...1 // 1.1 Inhibitory angiotenzin konvertuj í cí ho enzymu (ACE-I)...1 // 1.1.1 Mechanismus účinku... 1 // 1.1.2 Rozdělení ACE-1...3 // 1.1.3 Základní charakteristika ACE-1...3 // 1.1.4 Indikace ACE-I...8 // 1.1.5 Nežádoucí účinky a kontraindikace...10 // 1.2 Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (ARB, sartany)...11 // 1.2.1 Mechanismus účinku ARB...11 // 1.2.2 Rozdělení ARB...11 // 1.2.3 Základní charakteristika ARB...12 // 1.2.4 Indikace ARB...13 // 1.2.5 Nežádoucí účinky a kontraindikace...15 // 1.3 Blokátory mineralokortikoidních receptorů (BMR)...15 // 1.3.1 Mechanismus účinku BMR...15 // 1.3.2 Základní charakteristika BMR...16 // 1.3.3 Indikace BMR...17 // 1.4 Blokátory reninu...18 // 1.4.1 Mechanismus účinku blokátorů reninu...18 // 1.4.2 Základní charakteristika blokátorů reninu aliskirenu...18 // 1.4.3 Indikace blokátorů reninu...18 // 1.5 Duální inhibitor sacubitril - valsartan LCZ696 ...18 // 2 Betablokátory (Jiří Vítovec, Jindřich Spinar)...21 // 2.1 Mechanismus účinku betablokátorů (BB)...21 // 2.2 Rozdělení betablokátorů...23 // 2.3 Základní charakteristika betablokátorů...25 // 2.4 Indikace betablokátorů...27 // 2.5 Nežádoucí účinky, lékové interakce a kontraindikace...33 // 2.5.1 Metabolické nežádoucí účinky...33 // 3 Blokátory
vápníkových kanálů (CAA) (Vladimír Kind, Roman Panovský)...37 // 3.1 Mechanismus účinku CAA...37 // 3.2 Rozdělení CAA...38 // 3.3 Základní charakteristika CAA...39 // 3.4 Indikace CAA...44 // 3.5 Nežádoucí účinky a kontraindikace...48 // 4 Alfablokátory a centrální agonisté (Miroslav Souček)...51 // VII // 4.1 Mechanismus účinku alfablokátorů a centrálních agonistů...51 // 4.2 Dělení alfablokátorů a centrálních agonistů...51 // 4.3 Přehled základních alfablokátorů a centrálních agonistů...52 // 4.4 Indikace alfablokátorů a centrálních agonistů...55 // 4.5 Nežádoucí účinky a kontraindikace alfablokátorů a centrálních agonistů..57 // 5 Vazodilatační látky (Lenka Špinarová, Ondřej Ludka)...59 // 5.1 Mechanismus účinku a rozdělení vazodilatačních látek...59 // 5.1.1 Natriuretické peptidy...59 // 5.2 Základní charakteristika přímých vazodilatátorů...60 // 6 Nitráty (Ondřej Ludka, Jindřich Spinar)...63 // 6.1 Mechanismus účinku nitrátů...63 // 6.2 Základní charakteristika nitrátů...64 // 6.3 Indikace nitrátů...67 // 6.4 Nežádoucí účinky a kontraindikace...68 // 7 Diuretika (Miroslav Souček, Jindřich Špinar)...71 // 7.1 Mechanismus účinku diuretik...71 // 7.2 Rozdělení diuretik...71 // 7.3 Základní charakteristika diuretik...72 // 7.4 Indikace diuretik...77 // 7.5 Nežádoucí účinky diuretik...81 // 8 Digoxin, inotropní látky a sympatomimetika (Jiří Vítovec, Lenka Špinarová,
// Jiří Pařenica)...83 // 8.1 Mechanismus účinku a rozdělení...83 // 8.2 Srdeční glykosidy - základní charakteristika...83 // 8.3 Digoxin - nežádoucí účinky a kontraindikace...85 // 8.4 Digoxin - indikace a kontraindikace...86 // 8.5 Ostatní pozitivně inotropní látky...87 // 8.5.1 Inhibitory fosfodiesterázy IH (PDE III)...87 // 8.5.2 Senzitizéry vápníku (calcium sensitisers)...88 // 8.5.3 Nové inotropní látky...89 // 8.5.4 Sympatomimetika...89 // 8.5.4.1 Sympatomimetika s vyrovnaným inotropním a vazokonstrikčním // účinkem...89 // 5.5.4.2 Sympatomimetika s převážně inotropním účinkem...92 // 8.5.4.3 Sympatomimetika s převážně vazokonstrikčním účinkem...94 // 9 Antitrombotika (Jiří Sikora, Jana Michalcová, Miroslav ???, // Ondřej Ludka)...97 // 9.1 Antiagregancia (protidestičkové léky) (Jiří Sikora)...97 // 9.1.1 Kyselina acetylsalicylová (ASA, aspirin)...99 // 9.1.2 Blokátory ADP receptorů ...100 // VIN // 9.1.3 Strategie duální antiagregační terapie...102 // 9.1.4 Inhibitory glykoproteinových receptorů Hb/HIa...104 // 9.2 Antikoagulační léky (Jana Michalcová, Miroslav ???)...106 // 9.2.1 Nefrakcionovaný heparin...106 // 9.2.2 Nízkomolekulární hepariny...107 // 9.2.3 Nepřímé inhibitory faktoru Xa...109 // 9.2.4 Kumariny, resp. antagonisté vitaminu ?...110 // 9.2.5 Nová perorální antikoagulancia (NOAC)...112 // 9.2.6 Antidota nových antikoagulancií...119 // 9.3 Trombolytika (Ondřej Ludka)...120
// 10 Antiarytmika (Miroslav Novák, Růžena Lábrová, Zuzana Nováková, // Milan Juhás)...125 // 10.1 Mechanismus účinku antiarytmik...125 // 10.2 Rozdělení antiarytmik...125 // 10.3 Základní charakteristiky jednotlivých antiarytmik...128 // 10.3.1 Inhibitory rychlého sodíkového kanálu...128 // 10.3.2 Betablokátory...134 // 10.3.3 Inhibitory repolarizace (inibitory K+ kanálu)...136 // 10.3.4 Betablokátory vápníkového kanálu...143 // 10.3.5 Ostatní antiarytmika...145 // 10.3.6 Stručný přehled způsobu podání, biologického poločasu // a metabolické eliminace antiarytmik...149 // 10.4 Indikace, nežádoucí účinky, interakce, kombinace antiarytmik...151 // 10.4.1 Interakce antiarytmik mezi sebou...151 // 10.4.2 Léky prodlužující QT interval...154 // 10.4.3 Použití antiarytmik u pacientů s hepatopatií a nefropatií...156 // 10.5 Obecné zásady antiarytmické terapie...157 // 10.6 Inovativní molekuly v oblasti antiarytmické léčby...157 // 11 Hypolipidemika (Vladimír Soška)...159 // 11.1 Mechanismus účinku hypolipidemik...159 // 11.2 Rozdělení hypolipidemik...162 // 11.3 Základní charakteristika hypolipidemik...162 // 11.3.1 Statiny... 162 // 11.3.2 Pryskyřice (sekvestranty žlučových kyselin)...164 // 11.3.3 Inhibice resorpce cholesterolu ezetimib...164 // 11.3.4 Inhibitory PCSK9...165 // 11.3.5 Fibráty...166 // 11.4 Indikace hypolipidemik...167 // 11.4.1 Monoterapie hypolipidemiky...167 // 11.4.2 Kombinace hypolipidemik...169
// 11.5 Nežádoucí účinky a kontraindikace...170 // 11.5.1 Nežádoucí účinky statinů ...170 // 11.5.2 Nežádoucí účinky pryskyřic...170 // IX // 11.5.3 Nežádoucí účinky ezetimibu...171 // 11.5.4 Nežádoucí účinky PCSK9 inhibitorů...171 // 11.5.5 Nežádoucí účinky fibrátů...171 // 12 Ostatní léky užívané v kardiológii (Jiří Vítovec, Lenka Špinarová, // Jindřich Olšovský, Luboš Elbl)...173 // 12.1 Pentoxifylin...173 // 12.2 Inhibitory fosfodiesterázy 5 (PDE5)...174 // 12.3 Kardioprotektivní látky...177 // 12.3.1 Trimetazidin a ranolazin...177 // 12.3.2 Aktivátor draslíkových kanálů nicorandil...178 // 12.4 Inhibitor If kanálu v sinusovém uzlu...179 // 12.5 Imunosupresiva používaná u transplantace srdce (Lenka Špinarová)...181 // 12.6 Perorální antidiabetika (Jindřich Olšovský)...188 // 12.6.1 Léčiva ovlivňující inzulínovou rezistenci...191 // 12.7 Kardiotoxicita protinádorové léčby (Lubomír Elbl)...196 // 12.7.1 Definice kardiotoxicity chemoterapie...199 // 12.7.2 Patogeneze kardiotoxicity...200 // 12.7.3 Srdeční selhání...200 // 12.7.4 Ischemie myokardu...206 // 12.7.5 Hypertenze...207 // 12.7.6 Arytmie...207 // 12.7.7 Tromboembolická nemoc...208 // 13 Základní liekové interakcie a farmakogenetika kardiovaskulárnych // liekov (Milan Juhás)...211 // 13.1 Rozdelenie...211 // 13.2 Farmaceutické interakcie...211 // 13.3 Farmakokinetické interakcie...212 // 13.4 Farmakodynamické interakcie...214
// 13.5 Klinicky najviac významné liekové interakcie...215 // 13.5.1 Perorálne antikoagulanciá...215 // 13.5.2 Nové priame antikoagulanciá...216 // 13.5.3 Inhibitory ADP-sprostredkovanej agregácie trombocytov...217 // 13.5.4 Hypolipidemiká...218 // 13.5.5 Digoxin...218 // 13.6 Farmakogenetika kardiovaskulárnych liečiv ...218 // 14 Od klinických studií ke klinické praxi (Jindřich Špinar, Lenka Špinarová, // Jiří Vítovec)...221 // Přehledné učebnice kardiovaskulárni farmakoterapie...227 // Rejstřík...229 // Souhrn...235 // Summary...237 // X
(OCoLC)993653341
cnb002893241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC