Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.3) Půjčeno:57x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2014
239 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4590-9 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9131-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9132-6 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001463726
Předmluva 9 // 1. Obecná didaktika 10 // 1.1 Pojem a předmět obecné didaktiky 10 // 1.2 Rozdělení didaktik podle zaměření 11 // 1.2.1 Obecná didaktika 11 // 1.2.2 Předmětová didaktika 12 // 1.2.3 Oborová didaktika 12 // 1.2.4 Školní didaktika 12 // 1.3 Historický vývoj didaktiky 12 // 1.3.1 Jan Amos Komenský 13 // 1.3.2 Jean-Jacques Rousseau 14 // 1.3.3 Johann Heinrich Pestalozzi 15 // 1.3.4 Johann Friedrich Herbart a další 15 // 1.4 Proudy didaktického myšlení 20. a 21. století 17 // 1.4.1 Didaktika založená na teorii vzdělávání 17 // 1.4.2 Didaktika orientovaná na učební cíle a didaktika založená // na teorii učení a vyučování 17 // 1.4.3 Didaktika založená na teorii kurikula 17 // 1.4.4 Komunikativní didaktika 18 // 1.4.5 Psychologická didaktika a konstruktivistická didaktika 18 // 2. Výuka a vzdělávání 21 // 2.1 Základní pojmy v 21 // 2.2 Výuka 22 // 2.2.1 Plánování a realizace výuky 22 // 2.3 Výuka z historického pohledu 24 // 2.3.1 Modely výuky 24 // 2.3.2 Pojetí výuky z historického hlediska 25 // 2.4 Typy výuky 30 // 2.4.1 Výuka informativní 30 // 2.4.2 Výuka heuristická 30 // 2.4.3 Výuka produkční 30 // 2.4.4 Výuka regulativní 32 // 2.5 Fáze výuky 33 // 2.5.1 Motivační fáze výuky 33 // 2.5.2 Expoziční fáze výuky 33 // 2.5.3 Fixační fáze výuky 33 // 2.5.4 Diagnostická fáze výuky 33 // 2.5.5 Aplikační fáze výuky 34 // 2.6 Výuka na dnešní základní škole z pohledu výzkumu 34 // 2.7 Determinanty výuky 34 // 2.7.1 Čas 34 // 2.7.2 Interakce 35 // 2.7.3 Klima třídy 42 // 2.7.4 Učitel 44 // 2.7.5 Žák 48 // 3. Výukové cíle 54 // 3.1 Dělení cílu výuky 57 // 3.2 Funkce výukových cílů 57 // 3.3 Taxonomie výukových cílů 58 // 3.3. i Taxonomie kognitivních cílů podle Blooma 58 // 3.4 Požadavky na výukové cíle 61 // 4. Didaktické zásady 63 //
4.1 Historický vývoj didaktických zásad 63 // 4.2 Analýza didaktických zásad 64 // 4.2. I Zásada uvedomelosti a aktivity // 4.2.2 Zásada komplexního rozvoje žáka // 4.2.3 Zásada vědeckosti // 4.2.4 Zásada spojení teorie s praxí 65 // 4.2.5 Zásada přiměřenosti 65 // 4.2.6 Zásada individuálního přístupu 65 // 4.2.7 Zásada emocionálnosti 65 // 4.2.8 Zásada trvalosti 65 // 4.2.9 Zásada názornosti 66 // 4.2.10 Zásada soustavnosti 66 // 4.2.11 Zásada zpětné vazby 66 // 5. Kurikulum a pedagogické dokumenty 68 // 5.1 Kurikulární dokumenty 68 // 5.2 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR 69 // 5.2. / Hlavní části dokumentu 73 // 5.2.2 Předškolní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy 73 // 5.2.3 Základní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy 73 // 5.2.4 Středoškolské vzdělávání v ČR podle Bílé knihy 73 // 5.2.5 Terciární vzdělávání v ČR podle Bílé knihy 74 // 5.3 Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy 75 // 5.3.1 Typy rámcových vzdělávacích programů v České republice 75 // 5.3.2 Hlavní změny ve vzdělávání vzniklé zavedením RVP 76 // 5.3.3 Učební plán 78 // 5.3.4 Učební osnovy 79 // 5.4 Školní vzdělávací programy 79 // 5.4.1 Struktura SVP 79 // 2 2 2 // 5.4.2 Obsah ŠVP 82 // 5.4.3 ŠVP v praxi na jednotlivých školách 83 // 5.4.4 Nejčastější chyby v ŠVP 83 // 5.5 Standardy základního vzdělávání 84 // 5.6 Tematický učební plán 86 // 5.7 Individuální vzdělávací plán 89 // 6. Plánování, projektování a příprava práce učitele 95 // 6.1 Plánování, projektování a příprava práce učitele 95 // 6.2 Didaktická analýza učiva 95 // 6.2.1 Pojmová analýza 95 // 6.2.2 Operační analýza 96 // 6.2.3 Analýza z hlediska mezipředmětových vztahů 96 // 6.3 Příprava učitele na vyučování 96 //
6.3.1 Postup tvorby přípravy 96 // 7. Organizační formy 102 // 7.1 Pojem a třídění organizačních forem výuky 102 // 7.2 Klasifikace organizačních forem xýuky 102 // 7.3 Historický vznik jednotlivých organizačních forem výuky 103 // 7.4 Charakteristika jednotlivých organizačních forem výuky 104 // 7.4.1 Individuální forma výuky 104 // 7.4.2 Systém vzájemného vyučování 105 // 7.4.3 Individualizovaná forma výuky 106 // 7.4.4 Samostatná práce žáků 109 // 7.4.5 Skupinová výuka 111 // 7.4.6 Projektová výuka 116 // 7.4.7 Týmové vyučování 121 // 8. Výukové metody 126 // 8.1 Vyučovací metody 126 // 8.2 Klasifikace výukových metod -, 127 // 8.2.1 Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky 127 // 8.2.2 Klasifikace výukových metod L. Mojžíška 130 // 8.2.3 Model Členění výukových metod z hlediska aktivity žáků 131 // 8.3 Vývoj vyučovacích metod 132 // 8.3.1 Metody tradičního vyučování 134 // 8.3.2 Inovativní výukové metody 134 // 8.4 Klasické výukové metody 135 // 8.4.1 Metody slovní 135 // 8.4.2 Metody názorně-demonstrační 140 // 8.4.3 Metody dovednostně-praktické 141 // 8.5 Inovativní výukové metody 143 // 8.5.1 Aktivizační výukové metody 143 // 8.5.2 Komplexní výukové metody 159 // 8.6 Kritéria volby metod 171 // 9. Učební úlohy ve výuce 176 // 9.1 Druhy učebních úloh 177 // 9.1.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové 178 // 9.2 Parametry učebních úloh 184 // 9.3 Další důležité vlastnosti učebních úloh 184 // 9.4 Použití učebních úloh v současné škole 185 // 10. Materiálnč-didaktické prostředky 188 // 10.1 Didaktické prostředky 188 // 10.2 Materiálně-didaktické prostředky 189 // 10.2.1 Učebnice 191 // 10.2.2 Využití ICT 199 // 11. Diagnostika a hodnocení vědomostí žáků 204 // 11.1 Výsledky vyučovacího procesu 204 //
11.2 Metody zjišťování diagnostických údajů 204 // 11.2.1 Výhody a nevýhody písemné a ústní formy zkoušení 205 // 11.2.2 Didaktický test 205 // 11.3 Hodnocení 207 // 11.3.1 Funkce hodnocení 208 // 11.3.2 Fáze hodnotícího procesu 209 // 11.3.3 Z historie hodnocení 209 // 11.3.4 Sebereflexe hodnocení žáka z pohledu učitele 210 // 11.3.5 Klasifikace - forma kvantitativního hodnocení 210 // 11.3.6 Slovní hodnocení 212 // 11.3.7 Preference formy hodnocení ? žáků z pohledu výzkumu 215 // 11.3.8 Sebehodnocení žáku 217 // 11.3.9 Sumativníhodnocení 222 // Závěr 225 // Příloha 1 - Příklad učebních osnov 226 // Jazyk a jazyková komunikace 226 // Příloha 2 - Příklad testu 231 // Příloha 3 - Příklad sebehodnocení (VÚP Praha, online) 232 // Rejstřík 236
(OCoLC)879564673
cnb002566973

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC