Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:32x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2014
239 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4590-9 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9131-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9132-6 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001463726
OBSAH // Předmluva...9 // 1. Obecná didaktika...10 // 1.1 Pojem a předmět obecné didaktiky... 10 // 1.2 Rozdělení didaktik podle zaměření ... 11 // 1.2.1 Obecná didaktika...11 // 1.2.2 Předmětová didaktika...12 // 1.2.3 Oborová didaktika ...12 // 1.2.4 Školní didaktika ...12 // 1.3 Historický vývoj didaktiky... 12 // 1.3.1 Jan Amos Komenský...13 // 1.3.2 Jean-Jacques Rousseau...14 // 1.3.3 Johann Heinrich Pestalozzi...15 // 1.3.4 Johann Friedrich Herbart a další...15 // 1.4 Proudy didaktického myšlení 20. a 21. století... 17 // 1.4.1 Didaktika založená na teorii vzdělávání...17 // 1.4.2 Didaktika orientovaná na učební cíle a didaktika založená // na teorii učení a vyučování ...17 // 1.4.3 Didaktika založená na teorii kurikula ...17 // 1.4.4 Komunikativní didaktika...18 // 1.4.5 Psychologická didaktika a konstruktivistická didaktika ...18 // 2. Výuka a vzdělávání...21 // 2.1 Základní pojmy...v...21 // 2.2 Výuka ...22 // 2.2.1 Plánování a realizace výuky...22 // 2.3 Výuka z historického pohledu...24 // 2.3.1 Modely výuky ...24 // 2.3.2 Pojetí výuky z historického hlediska ...25 // 2.4 Typy výuky...30 // 2.4.1 Výuka informativní...30 // 2.4.2 Výuka heuristická...30 // 2.4.3 Výuka produkční...30 // 2.4.4 Výuka regulativní...32 // 2.5 Fáze výuky ...33 // 2.5.1 Motivační fáze výuky...33 // 2.5.2 Expoziční fáze výuky ...33 // 2.5.3 Fixační fáze výuky ...33 // 2.5.4 Diagnostická fáze výuky...33
// 2.5.5 Aplikační fáze výuky...34 // 2.6 Výuka na dnešní základní škole z pohledu výzkumu...34 // 2.7 Determinanty výuky...34 // 2.7.1 Čas...34 // 2.7.2 Interakce ...35 // 2.7.3 Klima třídy ...42 // 2.7.4 Učitel...44 // 2.7.5 Zák...48 // 3. Výukové cíle...54 // 3.1 Dělení cílu výuky...57 // 3.2 Funkce výukových cílů...57 // 3.3 Taxonomie výukových cílů...58 // 3.3. i Taxonomie kognitivních cílů podle Blooma ...58 // 3.4 Požadavky na výukové cíle...61 // 4. Didaktické zásady ...63 // 4.1 Historický vývoj didaktických zásad...63 // 4.2 Analýza didaktických zásad...64 // 4.2. I Zásada uvedomelosti a aktivity .. // 4.2.2 Zásada komplexního rozvoje žáka // 4.2.3 Zásada vědeckosti... // 4.2.4 Zásada spojení teorie s praxí...65 // 4.2.5 Zásada přiměřenosti...65 // 4.2.6 Zásada individuálního přístupu ...65 // 4.2.7 Zásada emocionálnosti...65 // 4.2.8 Zásada trvalosti ...65 // 4.2.9 Zásada názornosti ...66 // 4.2.10 Zásada soustavnosti...66 // 4.2.11 Zásada zpětné vazby...66 // 5. Kurikulum a pedagogické dokumenty...68 // 5.1 Kurikulární dokumenty...68 // 5.2 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR...69 // 5.2. / Hlavní části dokumentu...73 // 5.2.2 Předškolní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy ...73 // 5.2.3 Základní vzdělávání v ČR podle Bílé knihy...73 // 5.2.4 Středoškolské vzdělávání v ČR podle Bílé knihy...73 // 5.2.5 Terciární vzdělávání v ČR podle Bílé
knihy...74 // 5.3 Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy ...75 // 5.3.1 Typy rámcových vzdělávacích programů v České republice...75 // 5.3.2 Hlavní změny ve vzdělávání vzniklé zavedením RVP...76 // 5.3.3 Učební plán...78 // 5.3.4 Učební osnovy...79 // 5.4 Školní vzdělávací programy...79 // 5.4.1 Struktura SVP...79 // 2 2 2 // 5.4.2 Obsah ŠVP...82 // 5.4.3 ŠVP v praxi na jednotlivých školách...83 // 5.4.4 Nejčastější chyby v ŠVP ...83 // 5.5 Standardy základního vzdělávání...84 // 5.6 Tematický učební plán ...86 // 5.7 Individuální vzdělávací plán ...89 // 6. Plánování, projektování a příprava práce učitele...95 // 6.1 Plánování, projektování a příprava práce učitele ...95 // 6.2 Didaktická analýza učiva ...95 // 6.2.1 Pojmová analýza...95 // 6.2.2 Operační analýza ...96 // 6.2.3 Analýza z hlediska mezipředmětových vztahů...96 // 6.3 Příprava učitele na vyučování ...96 // 6.3.1 Postup tvorby přípravy...96 // 7. Organizační formy ???)’ ...102 // 7.1 Pojem a třídění organizačních forem výuky... 102 // 7.2 Klasifikace organizačních forem xýuky... 102 // 7.3 Historický vznik jednotlivých organizačních forem výuky... 103 // 7.4 Charakteristika jednotlivých organizačních forem výuky... 104 // 7.4.1 Individuální forma výuky...104 // 7.4.2 Systém vzájemného vyučování...105 // 7.4.3 Individualizovaná forma výuky...106 // 7.4.4 Samostatná
práce žáků...109 // 7.4.5 Skupinová výuka...111 // 7.4.6 Projektová výuka...116 // 7.4.7 Týmové vyučování ...121 // 8. Výukové metody...126 // 8.1 Vyučovací metody... 126 // 8.2 Klasifikace výukových metod ...-,... 127 // 8.2.1 Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky...127 // 8.2.2 Klasifikace výukových metod L. Mojžíška...130 // 8.2.3 Model Členění výukových metod z hlediska aktivity žáků...131 // 8.3 Vývoj vyučovacích metod... 132 // 8.3.1 Metody tradičního vyučování...134 // 8.3.2 Inovativní výukové metody ...134 // 8.4 Klasické výukové metody... 135 // 8.4.1 Metody slovní ...135 // 8.4.2 Metody názorně-demonstrační...140 // 8.4.3 Metody dovednostně-praktické ...141 // 8.5 Inovativní výukové metody... 143 // 8.5.1 Aktivizační výukové metody ...143 // 8.5.2 Komplexní výukové metody...159 // 8.6 Kritéria volby metod... 171 // 9. Učební úlohy ve výuce...176 // 9.1 Druhy učebních úloh ... 177 // 9.1.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové...178 // 9.2 Parametry učebních úloh...184 // 9.3 Další důležité vlastnosti učebních úloh ...184 // 9.4 Použití učebních úloh v současné škole... 185 // 10. Materiálnč-didaktické prostředky...188 // 10.1 Didaktické prostředky... 188 // 10.2 Materiálnč-didaktické prostředky...189 // 10.2.1 Učebnice...191 // 10.2.2 Využití ICT...199 // 11. Diagnostika a hodnocení vědomostí žáků ...204 // 11.1 Výsledky vyučovacího
procesu ...204 // 11.2 Metody zjišťování diagnostických údajů ...204 // 11.2.1 Výhody a nevýhody písemné a ústní formy zkoušení...205 // 11.2.2 Didaktický test...205 // 11.3 Hodnocení...207 // 11.3.1 Funkce hodnocení...208 // 11.3.2 Fáze hodnotícího procesu...209 // 11.3.3 Z historie hodnocení...209 // 11.3.4 Sebereflexe hodnocení žáka z pohledu učitele...210 // 11.3.5 Klasifikace - forma kvantitativního hodnocení...210 // 11.3.6 Slovní hodnocení...212 // 11.3.7 Preference formy hodnocení ? žáků z pohledu výzkumu...215 // 11.3.8 Sebehodnocení žáku...217 // 11.3.9 Sumativníhodnocení...222 // Závěr...225 // Příloha 1 - Příklad učebních osnov...226 // Jazyk a jazyková komunikace...226 // Příloha 2 - Příklad testu...231 // Příloha 3 - Příklad sebehodnocení (VÚP Praha, online)...232 // Rejstřík...236
(OCoLC)879564673
cnb002566973

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC