Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
6. aktualizované vydání
Brno : Nová škola, s.r.o., 2017
80 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7289-960-9 (brožováno)
Duhová řada
Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV
Klíč ke cvičením tištěn zvratmo
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Doporučeno pro 7. ročník základní školy a sekundy víceletého gymnázia
001463925
OBSAH // // 1. JÁ A DOSPÍVÁNÍ ... 6 // Období lidského života ... 6 // Dospívání neboli puberta ... 7 // Člověk jako osobnost ... 8 // 2. ŽIJEME VE SPOLEČENSTVÍ LIDÍ ... 10 // Život ve společnosti ... 10 // Společenské skupiny ...:... 11 // Řešení názorového střetu ... 13 // 3. VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH ... 14 // Povinná školní docházka ... 14 // Život ve škole ... 15 // 4. KOMUNIKACE ... 16 // Způsoby komunikace ... 16 // Asertivita a agresivita ... 17 // 5. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ... 18 // Mají pravidla smysl? ... 18 // Právní normy (zákony) ... 19 // Morální pravidla ... 19 // Společenská pravidla ... 19 // Důsledky porušování pravidel a norem ... 21 // Opakování - Kam patřím ... 22 // // L ČESKÁ REPUBLIKA-STÁT, VE KTERÉM ŽIJI... 24 // Česká republika - demokratický stát ... 24 // Prezidenti v české historii ... 26 // 2. ŽIJÍ S NÁMI ... 27 // Národnostní menšiny ... 27 // Rasová nesnášenlivost ... 29 // 3. VLASTENECTVÍ ... 30 // Co je vlastenectví ... 30 // 4. O LIDSKÝCH PRÁVECH ... 31 // Základní lidská práva ... 31 // Všeobecná deklarace lidských práv ... 32 // Listina základních práv a svobod v České republice ... 32 // Zvláštní (specifická) lidská práva ... 32 // Právo znamená i povinnost ... 33 // Porušování lidských práv ... 33 // Kde se můžeme domáhat lidských práv ... 34 // Postihy za porušování lidských práv ... 35 // Opakování Já a společenský systém ... 36
// III. JÁ A OKOLNÍ SVĚT // 1. HISTORICKÁ TRADICE ... 37 // Naši slavní předkové v běhu staletí ... 37 // 2. KULTURA A UMĚNÍ ... 40 // Kultura ... 40 // Kulturní rozmanitost světa ... 41 // Umění ... 41 // 3. KULTURA V NAŠEM ŽIVOTĚ ... 43 // Společenská a kulturní zařízení ... 43 // Jak se neztrapnit při kulturních událostech ... 45 // Masová kultura ... 46 // Masmédia ... 46 // 4. KULTURNÍ BOHATSTVÍ ... 48 // Kulturní bohatství ... 48 // 5. PROBLÉMY „MODRÉ“ PLANETY ... 52 // Globální ekologické problémy ... 53 // Globální společenské problémy ... 54 // Cesty ? nápravě ... 55 // Opakování — Já a okolní svět ... 56 // // 1. VLASTNICTVÍ A MAJETEK ... 57 // Vlastnictví ... 57 // Majetek ... 58 // Zdraví - nejcennější bohatství ... 59 // 2. PENÍZE ... 60 // Peníze a jejich funkce ... 60 // Hospodaření s penězi ... 61 // 3. ROZPOČET ... 62 // Co je rozpočet? ... 62 // Druhy rozpočtu ... 62 // Opakování — Já a hospodaření ... 63 // // Povinnosti občana ... 64 // Ozbrojené síly. Armáda ČR ... 65 // NATO - Severoatlantická aliance, Zahraniční mise ... 67 // Opakování — Obrana státu ... 68 // ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ ... 69 // NÁVRHY PROJEKTŮ, POUŽITÁ LITERATURA ...ľ.. 73 // KLÍČOVÉ KOMPETENCE ... 75 // UČIVO A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY... 76 // KLÍČ KE CVIČENÍM ... 77 // REJSTŘÍK ... 79 // Kapitola vychází ze zpracováni tématu v učebnici Jak se zachovat, když...
(OCoLC)1043900228
cnb002957636

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC