Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
První vydání
V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
361 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-3799-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně polský a slovenský text, anglická a německá resumé
001464042
Obsah // Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví (Marie Bláhová) // Výuka pomocných věd historických a archivnictví // Z výuky pomocným vědám historickým a archivnictví v Praze (Milada Sekyrková) // Úctyhodná minulost, dynamická současnost: katedra PVHAS v novém tisíciletí (Ivana Ebelová - Klára Woitschová) // Pomocné vědy historické a archivnictví v závěrečných pracích na FF UHK (Věra Němečková) // Pomocné vedy historické na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v súčasnosti (Leon Sokolovský) // Vyučovanie predmetu Základy archívnictva v rámci študijného programu História na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (Marta Dobrotková) // Historická geografia, historická demografia a štatistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave -včera, dnes a zajtra (Ján Valo) // Istota nauk pomocniczych historii a miejsce archiwistyki -poglądy Józefa Szymańskiego i lubelskiej szkoly nauk pomocniczych historii (Krzysztof Skupieński) // Pomocné vědy historické daleko od univerzitních center (Marie Macková) // Pomocné vědy historické // Pomocné - nebo základní vědy historické? (Marie Ryantová) // Diplomatika jedna, ne dvě! (Několik úvah) (Zbyněk Sviták) // Český diplomatář - K současnému stavu a perspektivám (Dalibor Havel) // Stav a perspektivy digitální databáze sedmého dílu Českého diplomatáře na příkladu pečetí pražských biskupů z konce 13. století (Lukáš Führer) 130 // Sfragistika a její význam v současné výuce pomocných věd historických a archivní praxi (Martina Bolom-Kotari) 138 // Možnosti interpretace středověkých pečetí (Tomáš Krejčík) 149 //
Epigraphica bohemica docta (Jiří Roháček) 160 // Přínos historické ikonografie k poznání stavebního vývoje panských sídel (Marcela Týfová) 171 // Osobnosti pomocných věd historických 181 // Franz Steinsky, první profesor pomocných věd historických na pražské univerzitě (Jan Kahuda) 182 // Josef Emler a „Gollova škola“(Roman Pazderský) 198 // Odkrývání pramenů 215 // Nejstarší vyšehradské listiny (Lukáš Reitinger) 216 // Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského jako historický pramen. K úloze pomocných věd historických při jejich interpretaci (Stanislav Bárta) 247 // Mapy světa ve středověkých univerzálních kronikách na příkladu mapy světa ve Světové kronice Vavřince z Březové (Ilona Adamírová) 257 // Nově objevená františkánská kronika Eberharda Ablauffa de Rheno De novella plantatione provincie Austrie Bohemie et Polonie quo ad fratres minores de observantia Cronica (Jana Svobodová) 273 // Edice nejstarší pacovské městské knihy v kontextu ediční teorie a praxe (Pavel Holub) 278 // Několik úvah nad systémy třídění německého novogotického písma ve vybraných písařských učebnicích 16. století aneb „welche und wievil buchstaben aus einer superficies gezogen ...“ (Bohdan Kaňák) 284 // Nieznany diariusz podróży Heinricha Peschke do Buenos Aires na tle dziejopisarstwa jezuickiej wyprawy do Ameryki Poludniowej w 1698 roku (Rośšcislaw żerelik) 295 // Závěrem 305 // Archivistika a role pomocných věd historických -výhledy do 21. století (podněty k diskusi) (Ludmila Sulitková) 306 // Závěrečné slovo (Ivan Hlaváček) 319 // Seznam zkratek // Výběrový seznam literatury // Abstracts
(OCoLC)1043893815
cnb002998481

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC