Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Karolinum, 2015
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3123-3 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-3115-8 (print)
Obsahuje bibliografické odkazy
Předkládaný soubor statí O českém verši shrnuje výsledky dlouhodobého vědeckého směřování PhDr. Květy Sgallové. Autorka vychází ze strukturalistické tradice a již na počátku své odborné práce prosazovala uplatňování moderní techniky při versologickém výzkumu. V souboru jsou zastoupeny práce týkající se jak problematiky nového přístupu, tak i výsledků, jichž bylo takovým postupem dosaženo, a to v rámci výzkumu, který vedl prof. Miroslav Červenka. Podstatná část prací nemohla být v době normalizace v českém odborném prostředí publikována, studie byly zveřejněny ve Varšavě v rámci mezinárodního výzkumu verše. To se týká především společných prací autorky s prof. Červenkou.Studie zpracovávají obecné problémy výstavby verše, struktury verše v době národního obrození a ve druhé polovině 19. století a otázky teorie a praxe rýmování v české poezii..
Popsáno podle online zdroje
001464137
Slovo úvodem // I // Využití moderní techniky při rozboru verše /// Český verš národního obrození // Distribuce mluvních taktů ve verši a v próze (s M. Červenkou) Postaveni monosylab v českém sylabotónickém verši // K charakteristice českého trocheje // Dlouhé trocheje v české poezii // Časoměrné vzorce a metra v Českém národním obrození // III // Novinky o verši Slávy dcery (s M. Červenkou) // Máchův jamb a prostředky zeslabování konfliktu jazyka a metra (s R. Ibrahimem) // Heinův tónický verš v raných českých překladech // Poznámky o verši Hrubínovy poezie pro děti (se S. Mazáčovou) // IV // K výzkumu českého rýmu // Rým a jeho podmínky v jazykové struktuře // Rým v teorii a v praxi národního obrození // Kvantita samohlásek v obrozenském rýmu // Nezvalův rým v obdobi poetismu // V // (Stati ze svazků Slowiańska metryka porównawcza, spolu s Miroslavem Červenkou) // Český verš a jeho rytmický slovník // Rytmické a větné členění v české poezii druhé poloviny 19. století // Sémantika metra v poezii lumírovců // Metrika českých překladů Mickiewicze // Metrika českých překladů Puškina // Český sonet devatenáctého století po jeho stránce formální // Ediční poznámka // Kde začíná básnit básnik? Doslov // Bibliografie Květy Sgallové
(OCoLC)1041854228
(EBLB)EBL5436601
(EBSC)1836392

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC