Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2017
137 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7454-682-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 129-134
Anglické resumé
001464202
OBSAH // ÚVOD 11 // kapitola i // TEORETICKÁ VÝCHODISKA AMBIENTNÍCH MÉDIÍ 13 // Stávající definice ambientních médií // v teoretickém rámci 13 // Historie ambientních médií 14 // Počátky ambientních médií u nás 15 // Komplexní pojetí ambientních médií 15 // Vlastnosti ambientních médií 16 // Cílová skupina a zaměření ambientních médií 19 // Ambientní média jako efektivní prvek komunikace 20 // Identifikace/rozpoznání 21 // Zapamatovatelnost/vzpomenutí 21 // Přesvědčivost 22 // Funkce ambientních médií 23 // Dělení ambientních médií 25 // Měření účinnosti ambientních médií 26 // Možnosti porovnání efektivity s jinými médii 26 // Měření účinnosti z pohledu ??? reklamy 27 // Vyhodnocení efektivity v digitálním prostředí 28 // Ambientní média v kontextu jiných marketingových disciplín 29 // Ambientní média a guerilla marketing 29 // Ambientní média a virální marketing 31 // Pozice ambientních médií ve virálním marketingu 33 // Ambientní média a presence marketing 34 // Ambientní média a legislativa 34 // Ambientní média z etického hlediska 36 // Používání ambientních médií z pohledu Kodexu reklamy 36 // 39 // kapitola 2 // VÝZNAM // Definice designu 39 // Historie designu 40 // Členění designu 40 // Průmyslový design 41 // Grafický design 41 // Dělení grafického designu 43 // kapitola 3 // DESIGN JAKO DOMINANTNÍ PRVEK // ÚSPĚŠNOSTI AMBIENTNÍHO MÉDIA 47 // Nejčastější
principy designu aplikované při tvorbě ambientních médií 47 // Afordance 48 // Von Restorffův efekt 49 // Vyprávění 52 // Interferenční efekty 55 // Forma sledující funkci 59 // Chytlavost 61 // kapitola 4 // TEMATICKÁ ANALÝZA 65 // Kategorizace ambientních médií 65 // Dělení podle nosiče 66 // Dělení podle umístění nosiče 67 // Dělení podle interakce 68 // Dělení dle dimenzí 71 // Dělení dle zpracování 72 // Dělení dle velikosti instalace 73 // Dělení dle umístění 74 // Dělení dle předmětu sdělení 75 // 79 // kapitola 5 // KVANTITATIVNÍ VÝZKUM - SASI // Metodika 79 // Analýza současné situace 80 // Identifikace problému 80 // Použitá metoda 80 // Cíl výzkumu 81 // Rozpočet výzku mu 81 // Cílová skupina 81 // Struktura respondentů kvantitativního výzkumu 82 // Použitá technologie sběru dat 86 // Struktura dotazníkového šetření 86 // Pretest 89 // Vyhodnocení výzkumu 89 // Stručné závěry z provedeného šetření 90 // Interpretace výsledků dle statistických metod 92 // Interpretace dle statistických testů, p-hodnot a korelačních koeficientů 92 // Seznam otázek 93 // Interpretace výstupů ze statistického vyhodnocení 94 // Interpretace vztahu ukazatele CONTINENT ? výstupu z dotazníku 95 // Interpretace vztahu ukazatele GENDER ? výstupu z dotazníku 96 // Interpretace vztahu ukazatele AGE ? výstupu z dotazníku 100 // Interpretace vztahu ukazatele INCOME ? výstupu z dotazníku 100
Interpretace vztahu ukazatele BRANDED ? výstupu z dotazníku 101 // Interpretace popisných statistik 102 // Statistické vyhodnocení souvisejících otázek 103 // Interpretace vyhodnocení souvisejících otázek 103 // Komentáře rozdělení respondentů 109 // kapitola 6 // SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ANALÝZ lil // Jednotná definice ambientních médií 111 // Výhody a nevýhody ambientních médií 112 // Výhody 112 // Nevýhody 113 // Vztah ambientních médií, designu // a příjemců komunikace 113 // Využití grafického designu 113 // Využití průmyslového designu 114 // Cílová skupina a její akceptace ambientních médií 115 // Ambient media design 117 // Základní charakteristiky ambient media designu (AMD) 117 // Optimální proces tvorby ambientního média // v rámci ambient media designu 118 // Měření a vyhodnocení efektivity ambientního média 126 // ZÁVĚR 127 // SUMMARY 128 // ZDROJE 129 // SEZNAM VLOŽENÝCH OBJEKTŮ 135
(OCoLC)1022780155
cnb002953740

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC