Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Knižní klub, 2016-
svazků ; 18 cm

objednat
ISBN 978-80-242-5150-9 (1 ; vázáno)
ISBN 978-80-7617-946-2 (2 ; vázáno)
Universum
Terminologický slovník
[1]. 2016. 180 stran -- 2. 2019. 173 stran
Vtipně napsaná učebnice pro mírně pokročilé zájemce o angličtinu..
001464567
Seznam kapitol // 1. Dujůspíkingliš? (Doyou speak English?)... 7 // 2. Být či nebýt? (sloveso tobe) ... 11 // 3. Jak se to má vyslovit (fonetika I) ... 14 // 4. Je to prosté (přítomný čas prostý)... 18 // 5. Moje (přivlastňovacízájmena nesamostatná) 21 // 6. Ano nebo jo? (přítomný čas prostý - zápor) ...25 // 7. Opět S (množné číslo) ... 28 // 8. Úvod do anglosaské deskriptívni geometrie // (this, that, these, those)... 31 // 9. Výslovnost podruhé a naposled (fonetika II) 33 // 10. Tak kolik? (how much, how many)... 35 // 11. Mnemotechnika (pomůcka při učení slovíček) ... 38 // 12. Co právě děláte? (přítomný čas průběhový) ...40 // 13. Byl jednou jeden... (neurčitý člen) ...43 // 14. To určitě! (určitý člen)... 47 // 15. To se někdo má (have got)...50 // 16. Je načase (hodiny)...53 // 17. Na každý pád (osobní zájmena // v různých pádech) ... 56 // 18. Umíte otevřít konzervu? (sloveso can) ...59 // 19. Anglosaský časoprostor (předložky in, at, on) ... 62 // 20. Quo vadis (going to) ...65 // 21. Bilo nás pět (was were)... 68 // 22. Kdeco (there is, there are)... 70 // 23. Sam a Any (zájmena some a any)... 73 // 24. Othero (other, another, the other, // others, the others)... 77 // 25. Tydýt aneb něco i pro zatvrzelé matematiky (minulý čas prostý pravidelných sloves) ... 79 // 26. A znovu S (přivastňovacízájmena samostatná) ... 82 // 27. Návrat do budoucnosti (budoucí čas // pomocí will)...84 // 28. Nepravidelně (minulý čas nepravidelných // sloves, otázka, zápor) ... 87 // 29. Už? (předpřítomný čas)... 90 // 30. Chtěný (trpný rod)... 94 // 31. Bejvávalo (opakovaný děj v minulosti // pomocí used to) ... 97 // 32. Some a Any po 20 letech // (something, anything) ...99 // 33. O třech prasátkách (would, should, could) ... 103 // 34. Jak to vlastně bylo? (minulý čas průběhový) ... 106 //
35. Lotova žena (a few, a little, a lot of a bit) ... 109 // 36. Přes moře most až na Everest // (stupňovánípřídavných jmen) ...111 // 37. Promovaní inženýři // (významy-ingových tvarů) ... 115 // 38. Z musu v klusu // (have to, must, mustn’t, needn’t) ...117 // 39. Ten chlápek, co šel kolem (vztažná zájmena) ... 121 // 40. Divné otázky kladeš, Vávro // (zvláštnosti anglických otázek)... 123 // 41. Smutně (příslovce)... 126 // 42. Znáte se? (each other-yourselves) ... 128 // 43. Kdy kdeco (slovosled) ... 130 // 44. Pěkně popořádku (3. a 4. pád)... 133 // 45. Co když? (podmínkové věty s jestliže)... 135 // 46. Nikdo nic neví (jeden zápor v AJ) ... 139 // 47. V budoucnu touhle dobou // (budoucí čas průběhový)... 142 // 48. Prasátka v důchodu (minulý infinitiv) ... 144 // 49. Jak dlouho už? (předpřítomný čas průběhový, // for a since) ...147 // 50. Kdyby chyby (podmínkové větys kdyby) 150 // 51. Slepice nebo vejce? (předminulý čas) ... 152 // 52. Kéž by (prací věty) ... 154 // 53. Tucet (nepravidelné množné číslo)... 156 // 54. Jedna paní povídala (souslednost časová) ... 159 // 55. Znáš Karla Gotta? (hovorová angličtina) 162 // 56. I ty, Brůto? (já také, já také ne)... 165 // 57. Bez peněz do hospody ne -less // (přípony-ful a-less) ... 169 // Doslov... 172 // Co byste měli umět říct anglicky po přečtení // jednotlivých kapitol... 173 // Vysvětlivky pro nejmladší čtenáře ... 178
(OCoLC)953515516
cnb002749455

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC