Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání druhé
Brno : Studio 1+1, 2015-
svazků : barevné ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-86252-44-5 (učebnice ; 1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-86252-45-2 (učebnice ; 2. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-86252-46-9 (učebnice ; 3. díl ; brožováno)
učebnice. 1 díl. 2015. 53 stran -- učebnice. 2 díl. 2015. 46 stran -- učebnice. 3 díl. 2015. 47 stran
001464681
1. DÍL : // Obsah doporučený // časový plán // Úvod 3 // Co si pamatujeme z loňského roku 4 // Porovnávání čísel do milionu 5 // Zaokrouhlování čísel do milionu 6 // Sčítání, odčítání 7 // Závorky, pořadí početních operací 8 // Vyzkoušejte se 9 // Nestandardní úlohy 10 // Písemné sčítání a odčítání 11 // Násobení a dělení 12 // Roznásobení součtu a rozdílu 13,14 // Písemné násobení 15 // Dělení se zbytkem 16 // Písemné dělení 17 // Vyzkoušejte se 18 // Počítání v oboru přes milion 19 // Porovnávání čísel v oboru přes milion 20 // Zaokrouhlování, sčítání a odčítání v oboru přes milion 21 // Násobení v oboru přes milion 22 // Dělení čísel větších než milion 23 // Vyzkoušejte se 24 // Geometrie kolem nás 25 // Co už umíme? 26 // Měření úseček 27 // Jednotky délky 28 // Součet délek úseček 29 // Porovnávání úseček 30 // Vzájemná poloha přímek v rovině 31,32 // Střed úsečky, osa úsečky 33 // Trojúhelník 34,35 // Obvod trojúhelníku 36 // Obdélník 37 // Čtverec 38 // Rovnoběžník 39 // Obvod obdélníku a čtverce 40 // Mnohoúhelníky 41 // Obvody mnohoúhelníků 42 // Kružnice, kruh 43 // Rýsujeme kružnice 44 // Zobrazujeme tělesa 45 // Stavby z krychlí 46 // Tělesa kolem nás 47 // Opakování 48,49 // Jednotky času 50 // Jízdní řád 51,52 // Jednotky času 53 // Obsah 54 // /
2. DÍL : Řešení aplikačních úloh 3,4 // Opakování a procvičování 5,6 // Závislosti, práce s daty 7 // Diagramy 8 // Měříme teplotu 9 // Soustava souřadnic 10 // Vyzkoušejte se 11 // Porovnávání úseček a jejich délek 12 // Porovnávání úseček, střed úsečky 13 // Aritmetický průměr 14-15 // Osa úsečky, osová souměrnost 16 // Osová souměrnost 17 // Vyzkoušejte se 18 // Písemné dělení dvojciferným dělitelem 19-22 // Vlastnosti operací sčítání a násobení 23 // Sčítání a násobení je asociativní 24,25 // Roznásobení závorky 26 // Další vlastnosti sčítání, odčítání, násobení a dělení 27 Některé jednotky objemu 28 // Co všechno už umíme 29 // Aplikační úlohy 30 // Vyzkoušejte se 31 // Kružnice a kruh 32,33 // Vzájemná poloha kružnic 34 // Pravidelný šestiúhelník 35 // Konstrukce pravidelného šestiúhelníku 36 // Zajímavé úlohy 37 // Konstrukce trojúhelníku 38,39 // Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku 40 // Rýsujeme obdélník a čtverec 41,42 // Geometrie ve výtvarném umění 43 // Aplikační příklady 44,45 // Vyzkoušejte se 46 // Obsah 47 //
3. DÍL : Projekt deskové hry 3,4 // Jednotky hmotnosti 5 // 6 BŘEZEN // Přirozená čísla a nula 7,8 // Římské číslice 9 // Opakování a procvičování 10 // Zlomky 11 // Výpočet zlomku z čísla 12,13 // Smíšená čísla 14 // Nestandartní úlohy 15 // Desetinné zlomky a desetinná čísla 16,17 // Desetinná čísla 18 // Porovnávání desetinných čísel 19,20 // Obsah obdélníku 21 // Obsah čtverce 22 // Převody jednotek obsahu 23 // Aplikační úlohy 24 // Vyzkoušejte se 25 // Historie v číslech 26 // Opakování a procvičování 27 // Vyzkoušejte se 28 // Tělesa 29 // Vzájemná poloha přímek v rovině 30 // Souměrnosti v životě 31 // Síť krychle a povrch krychle 32 // Síť kvádru a povrch kvádru 33 // Stavby z krychlí 34 // Síť hranolu a povrch hranolu 35 // Vyzkoušejte se 36 // Geometrická tělesa kolem nás 37 // Opakování 38,39 // Závislosti 40 // Aplikační úlohy 41 // Vyzkoušejte se 42 // Souměrnost podle osy 43 // Je to možné, není to možné 44 // Opakujeme jednotky 45 // Logické úkoly 46 // Zajímavé opakování na závěr 47 // Obsah 48
cnb003080593

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC