Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání osmé
Brno : Studio 1+1, 2017
3 svazky : barevné ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-86252-30-8 (1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-86252-31-5 (2. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-86252-32-2 (3. díl ; brožováno)
Název z obálky
Obsahuje bibliografii
1. díl. 27 stran -- 2. díl. 26 stran -- 3. díl. 26 stran
001464687
1. DÍL : Opakování // Porovnávání čísel do tisíce // Zaokrouhlování na desítky a stovky // Sčítání zpaměti // Písemné sčítání, slovní úlohy // Odčítání zpaměti // Písemné odčítání // Násobení zpaměti // Závislosti // Jednotky času // Dělení zpaměti // Dělení se zbytkem // Dělení se zbytkem a mimo obor násobilek // Opakujeme geometrii // Čísla v oboru od 0 do 10 000 // Násobení a dělení čísly 100 a 1 000 // Porovnávání čísel v oboru od 0 do 10 000 // Sčítání a odčítání v oboru od 0 do 10 000 // Jednotky hmotnosti // Zaokrouhlování čísel v oboru od 0 do 10 000 // Kružnice // Písemné sčítání a odčítání v oboru od 0 do 10 000 // Rovnoběžky a různoběžky // Přenášení a porovnávání úseček, střed úsečky // Opakujeme geometrii //
2. DÍL : Trojúhelníková nerovnost 1 // Opakování konstrukce trojúhelníku 2 // Písemné násobení jednociferným činitelem 3 // Písemné násobení dvojciferným činitelem 4 // Počítáme se závorkami 5 // Kružnice, kruh 6 // Písemné dělení jednociferným dělitelem 7 // Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem 8 // Přirozená čísla do milionu, rozvinutý zápis 9 // Porovnávání a zaokrouhlování čísel do milionu 10 // Sčítání čísel do milionu zpaměti 11 // Odčítání čísel do milionu zpaměti 12 // Grafický součet a rozdíl úseček 13 // Písemné sčítání čísel do milionu 14 // Písemné odčítání čísel do milionu 15 // Slovní úlohy 16 // Vlastnosti obdélníku a čtverce 17 // Písemné násobení v oboru do milionu 18 // Diagramy 19 // Obvod obdélníku a čtverce 20 // Písemné dělení v oboru do milionu 21 // Konstrukce obdélníku 22 // Konstrukce čtverce 23 // Osa úsečky 24 // Útvary osově souměrné 25,26 // Obsah 27 //
3. DÍL : Opakování 1 // Slovní úlohy // Počítání v oboru do miliónu // Počítání v oboru do milionu - počítáme se závorkami // Sčítání a odčítání přirozených čísel // Vztahy mezi sčítáním a odčítáním // Násobení a dělení přirozených čísel // Vztahy mezi násobením a dělením // Roznásobení součtu a rozdílu, aritmetický průměr // Slovní úlohy 10 // Rovnoběžníky 11 // Zlomky rozšiřující učivo 12 // Výpočet zlomku z čísla rozšiřující učivo 13 // Slovní úlohy 14 // Přímá úměrnost 15 // Obsah obdélníku 16 // Obsah čtverce 17 // Jednotky obsahu 18 // Výpočet obsahu čtverce a obdélníku 19 // Zlomky - opakování rozšiřující učivo 20 // Vyjádření celku z části rozšiřující učivo 21 // Síť kvádru, povrch kvádru 22 // Síť krychle, povrch krychle 23 // Síť krychle a kvádru, povrch krychle a kvádru 24 // Počítání na počítačce 25 // Opakování 26 // Obsah 27
cnb003080914

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC