Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vydání první
Praha : Leges, 2013
236 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87576-65-6 (brožováno)
Student
Obsahuje bibliografii na stranách 233-236
001464830
Obsah // 1. ZÁKLADNÍ SYSTÉMOVÉ POJMY PRÁVA... 7 // 1.1. Pozitivní právo a právo přirozené... 10 // 1.2. Objektivní a subjektivní právo ... 11 // 1.3. Právo veřejné a právo soukromé... 13 // 1.4. Právo hmotné a právo procesní ... 16 // 1.5. Právo vnitrostátní, mezinárodní a evropské... 17 // 2. PRAMENY PRÁVA ... 20 // 2.1. Pojem pramene práva... 20 // 2.2. Druhy pramenů práva ... 21 // 2.2.1. Normativní právni akt... 21 // 2.2.2. Normativní smlouva... 33 // 2.2.3. Právní obyčej... 38 // 2.2.4. Precedens... 40 // 2.2.5. Právní věda ... 42 // 2.3. Vnitřní předpisy - interní normativní // instrukce...:... 43 // 2.4. Prameny evropského práva... 47 // 3. PRÁVNÍ NORMY ... 52 // 3.1. Logická struktura právní normy... 55 // 3.2. Určenost prvků právní normy... 57 // 3.3. Druhy právních norem ... 58 // 3.4. Působnost právních norem... 61 // 3.4.1. Časová působnost... 62 // 3.4.2. Místní působnost ... 68 // 3.4.3. Osobní působnost... 70 // 3.4.4. Věcná působnost... 72 // 3.5. Technické normy... 72 // 4. PRÁVNÍ PRINCIPY ... 75 // 4.1. Prameny právních principů... 78 // 4.2. Právní principy a jiná pravidla ... 80 // 3 // ÚSTAVNÍ zAklady organizace stAtu // 4.3. Funkce právních principů... 82 // 4.4. Formulace a klasifikace právnich principů... 84 // 5. PRÁVNÍ VZTAHY... 89 // 5.1. Právní skutečnosti... 90 // 5.1.1. Právní a protiprávní jednání... 91 // 5.1.2. Právní události ... 92 // 5.1.3. Protiprávní
stavy... 93 // 5.2. Subjekty právního vztahu ... 94 // 5.2.1. Osoby íyzické ... 95 // 5.2.2. Osoby právnické... 99 // 5.2.3. Stát ... 102 // 5.3. Objekt právního vztahu... 103 // 5.4. Obsah právního vztahu ... 104 // 6. PORUŠENÍ PRÁVA A PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST... 107 // 6.1. Objekt porušení práva ... 109 // 6.2. Objektivní stránka porušení práva... 110 // 6.3. Subjekt porušení práva... 111 // 6.4. Subjektivní stránka porušení práva ... 112 // 6.5. Okolnosti vylučující protiprávnost... 113 // 6.6. Klasifikace deliktů... 114 // 7. APLIKACE PRÁVA... 118 // 7.1. Pojem a funkce aplikace práva ... 118 // 7.2. Klasifikace aktů aplikace práva... 120 // 7.3. Proces aplikace práva... 122 // 7.4. Uvážení při aplikaci práva... 125 // 7.5. Mezery v právu a analogie... 127 // 8. INTERPRETACE PRÁVA... 130 // 8.1. Pojem interpretace práva a její význam... 130 // 8.2. Klasifikace výkladu práva podle subjektů... 131 // 8.3. Klasifikace výkladu práva podle metody... 135 // 8.4. Klasifikace výkladu práva podle rozsahu... 140 // 8.5. Otázky konformity při interpretaci práva... 141 // 4 // OBSAH // 9. ZÁKONNOST A JEJÍ PRÁVNÍ ZÁRUKY... 144 // 9.1. Zrušení a změna vadných veřejnoprávních aktů ... 145 // 9.2. Neplatnost soukromoprávních jednání... 147 // 9.3. Kontrola, dozor, dohled... 148 // 9.4. Donucení... 158 // 10. PRÁVNÍ STÁT ... 160 // 10.1. Historický vývoj doktríny právního státu... 160 // 10.2. Formální a
materiální koncepce právního státu- 164 // 10.3. Sociální právní stát... 168 // 11. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ KULTURY... 170 // 11.1. Kontinentální právní kultura... 170 // 11.1.1. Struktura a prameny kontinentálního // práva... 171 // 11.2. Angloamerická právní kultura ... 173 // 11.2.1. Anglické právo ... 173 // 11.2.2. Právo USA... 180 // 11.3. Smíšené právní kultury ... 187 // 11.4. Islámská právní kultura ... 189 // 11.4.1. Charakteristika islámského práva... 192 // 11.4.2. Prameny islámského práva ... 199 // 12. PRÁVO A MORÁLKA... 206 // 12.1. Teorie přirozeného práva... 208 // 12.2. Teorie právního pozitivismu... 209 // 12.3. Psychologický a sociologický pohled // na morálku... 211 // 13. PRÁVO A SPRAVEDLNOST... 213 // 13.1. Spravedlnost morální... 213 // 13.2. Spravedlnost práva... 214 // 13.3. Spravedlnost sociální ... 217 // 14. VZTAH PRÁVA A SPOLEČNOSTI ... 222 // 14.1. Dynamika a stabilita práva ... 222 // 5 // OBSAH // 14.2. Kontinuita a diskontinuita vývoje práva // 14.3. Právni transpozice ... // VÝBĚR POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATÚRY... // 227 // 230 // 233 // f // t // 6
(OCoLC)867819802
cnb002499738

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC