Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:20x 
BK
Příručka
Praha : Linde, 2008
159 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86131-76-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 147-159
001464847
Obsah // Obsah // Předmluva... 7 // ÚVOD DO PROBLEMATIKY PARTNERSKÉHO NÁSILÍ ... 9 // Co je domáci násilí... 9 // Formy partnerského násilí... 13 // Prevalence partnerského násilí... 13 // Studie reprezentativního vzorku z celé populace... 15 // Studie založené na rozboru klinických údajů... 16 // Studie zaměřené na specifické cílové skupiny... 17 // Mýty o partnerském násilí... 18 // OBĚTI PARTNERSKÉHO NÁSILÍ ... 23 // Úvod ... 23 // Teorie vysvětlující partnerské násilí... 24 // Studie zaměřené na psychické násilí v partnerských vztazích ... 24 // Teoretické přístupy ke studiu partnerského násilí... 25 // Psychoanalýza... 26 // Teorie sociálního učení ... 27 // Sociálně psychologické teorie... 29 // Teorie osobnosti ... 30 // Teorie rodinných systémů... 32 // Teorie stresu ... 33 // Feministické teorie ... 34 // Dynamika partnerského násilí... 36 // Cyklus násilí... 36 // Psychologické důsledky násilí... 40 // Syndrom týrané ženy... 40 // Týrání jako trauma ... 42 // Rizikové faktory pro rozvoj posttraumatické stresové poruchy (PTSP) . 44 // Reakce žen na násilí a proces ukončení násilného vztahu... 46 // Teoretické modely vysvětlující reakce týraných žen na násilí ... 47 // Proces odpoutání se od násilného vztahu... 49 // Pronásledování (stalking) ... 53 // Práce s obětí... 55 // Formy specifické pomoci obětem partnerského násilí ... 56 // Základní doporučení
pro práci s obětí partnerského násilí... 57 // Identifikace rizikových faktorů pro výskyt násilí v partnerských vztazích ... 58 // Bezpečnostní plán... 63 // Zajištění bezpečí domova ... 63 // Bezpečnostní plán při odchodu od partnera... 64 // 3 // Obsah // Zajištění bezpečí na pracovišti... // Zajištění bezpečí pro děti ... // Párová terapie - ano či ne ... // Partnerské násilí a mediace ... // Legislativní opatření v oblasti domácího násilí v České republice . . // Závěr ... // NÁSILÍ MEZI RODIČI OČIMA DĚTÍ ... // Úvod ... // Za zavřenými dveřmi... // Než dítě dospěje ... // Potřeby ... // Domácí násilí z pohledu práv dětí ... // Jak tomu je doopravdy aneb zkušenosti z praxe center zaměřených // na problematiku domácího násilí... // Negativní důsledky svědectví domácího násilí na děti... // Jak můžeme dětem pomoci ... // Kritéria pro přijetí dětí do skupiny... // Program skupiny... // Pojmenování násilí v rodině ... // Ochrana sebe sama... // Pozitivní vnímání skupiny... // Posílení sebevědomí ... // Prevence partnerského násilí ve vztahu ? dětem, jeho svědkům . . // Závěr ... // PACHATELÉ PERSONÁLNÍHO NÁSILÍ ... // Úvod ... // Specifika partnerského násilí... // Teorie partnerského násilí ... // Typologie osobnosti pachatele partnerského násilí... // Abusivní způsoby chování pachatele partnerského násilí... // Fyzické násilí ...
// Sexuální zneužívání... // Zastrašování ... // Emoční násilí ... // Izolace ... // Popírání a obviňování ... // Využívání dětí... // Využívání mužských privilegií ... // Ekonomické násilí... // Výhrůžky a nátlak... // 65 // 65 // 66 // 67 // 68 75 // 77 // 79 // 79 // 80 // 83 // 84 // 86 // 89 // 98 // 100 // 101 // 102 // 102 // 102 // 103 // 103 // 106 // 107 // 109 // 109 // 111 // 115 // 119 // 120 121 121 122 122 122 123 123 // 123 // 124 // 4 // Obsah // Důsledky partnerského násilí... 124 // Intervence partnerského násilí... 125 // Intervenční program pro pachatele partnerského násilí... 125 // Motivace pachatelů partnerského násilí k terapii ... 126 // Evaluace terapie pachatelů partnerského násilí ... 127 // Vídeňský tréninkový program pro pachatele partnerského násilí ... 127 // Koncepce terapie pachatelů partnerského násilí... 129 // Časové rozvržení terapie pachatelů partnerského násilí ... 131 // Příjem nového klienta... 131 // Obecná osnova setkání terapeutické skupiny... 137 // Témata pro jednotlivá sezení... 138 // Psychologický rozbor abusivního chování (PRACH)... 138 // Technika time-out... 142 // Príklady sezení ... 142 // Závěrem ... 145 // Kam se obrátit v případě partnerského násilí... 146 // Literatura... 147 // Úvod do problematiky partnerského násilí... 147 // Oběti partnerského násilí... 149 // Násilí mezi rodiči očima dětí... 156
Pachatelé partnerského násilí... 158 // 5
(OCoLC)228501407
cnb001782074

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC