Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Maxdorf, [2018]
149 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-496-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 125-144 a rejstřík
České a anglické resumé
001464857
OBSAH // Přehled použitých zkratek...8 // Předmluva autorky...10 // Úvod ...12 // 1 Terminologické vymezení...13 // 1.1 Paliativní péče...13 // 1.2 Hospicová péče...14 // 1.3 Péče v závěru života...15 // 2 Historické aspekty péče v závěru života...18 // 2.1 Středověk: fenomén ženského léčitelství a péče... 18 // 2.2 16. až 18. století...21 // 2.3 19. století: charitativní aspekt počátků hospicové péče...21 // 2.4 20. století: počátky moderní hospicové péče...24 // 2.5 Období inovace a specializace hospicové péče...28 // 2.6 Institucionalizace péče o umírající ve 20. a 21. století...29 // 2.7 Hospicová a paliativní péče v České republice...33 // 3 Důstojnost...36 // 3.1 Definování důstojnosti...36 // 3.2 Význam důstojnosti...37 // 3.3 Důstojné umírání...38 // 3.4 Model důstojnosti nevyléčitelně nemocných...39 // 3.5 Aktivity podporující zachování důstojnosti...40 // 4 Úzkost ze smrti...55 // 4.1 Filozofická a morální východiska...55 // 4.2 Typy úzkosti ze smrti...58 // 4.3 Determinanty úzkosti ze smrti...60 // 4.4 Důsledky úzkosti ze smrti...70 // 4.5 Ošetřovatelská diagnóza Úzkost ze smrti...71 // 4.6 Diagnóza Úzkost ze smrti v ošetřovatelské praxi v zahraničí...73 // 4.7 Diagnóza Úzkost ze smrti v české ošetřovatelské praxi...75 // 5 Sociální podpora...83 // 5.1 Podpora rodinných příslušníků při institucionální péči o umírající . . 84 // 5.2 Aktivity
podporující rodinu v NIC intervenci Péče o umírající...86 // 6 Duchovní podpora...94 // 6.1 Role spirituality a religiozity v nemoci...95 // 6.2 Spiritualita a závěr života...97 // 6.3 Spiritualita a ošetřovatelská péče...99 // 6.4 NIC intervence Duchovní podpora...100 // 6.5 Intervence Duchovní podpora v české ošetřovatelské praxi...103 // 6.6 Problémy spojené s realizací ošetřovatelských aktivit // duchovní podpory...116 // Závěr ...121 // Souhrn...123 // Summary...124 // Literatura...125 // Rejstřík jmenný...145 // Rejstřík věcný...146
cnb003021094

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC