Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Grada Publishing, 2007.


ISBN 80-247-1870-7
Duplicitní ISBN
001465034
Předmluva // Záda // Povrchový reliéf a krajiny // Páteř, columna vertebralis, kostra trupu Svaly zádové, musculi dorsi, svaly šíje, mm. suboccipitales, // a svaly krku, mm. colli // CT řezy páteří // Cévy a nervy zad a šíje // Cévy a nervy kanálu páteřního // Stěna hrudní a břišní // Žaludek, gaster ...128-133 // Tenké střevo, intestinum tenue ...134-137 // Tlusté střevo, colon ...138-141 // Játra, hepar, žlučník, vesica biliaris, // a žlučové cesty ...142-151 // Slinivka břišní, pancreas ...152-155 // Slezina, splen (lien) ...156 // Dutina břišní, cavitas peritonealis, vývoj ...157 // Poloha břišních orgánů, situs viscerum ...158-167 // Tepny břišních orgánů, přehled ...168 // Žíly břišních orgánů, přehled ...169 // Truncus coeliacus, aa. et vv. mesentericae superior // et inferior ...170-178 // Cévy a nervy retroperitoneálniho prostoru ...179 // Vrátnice, v. portae ...180-181 // Povrchový reliéf ...46 // Žebra, costae, dutina hrudní, cavitas thoracis ...47-49 // Kost hrudní, sternum ...50-51 // Svaly hrudní, mm. thoracis, a svaly břišní, // mm. abdominis ...52-59 // Tříselný kanál, canalis inguinalis ...60-61 // Bránice, diaphragma ...62-63 // Prsní žláza, mamma ...64-65 // Cévy a nervy hrudní a břišní stěny ...66 // Segmentová kožní inervace ...67 // Plexus lumbosacralis ... 68 //
Přední stěna břišní ...69-71 // Řezy stěnou břišní ...72-73 // Hrudní orgány 74-127 // Srdce, cor ...74-89 // Průdušnice, trachea ...90-91 // Plíce, pulmones ...92-100 // RTG obraz srdce ...101 // Bronchoskopie ...102 // Projekce průdušnice a plic, hranice plic a pleury. 103 // Jícen, oesophagus ...104-109 // Brzlík, thymus ...110-111 // Dutina pleurální, cavitas pleuralis, a mediastinum ...112-113 // Aorta ...114 // Zadní mediastinum ...115-116 // Vegetativní nervový systém, pars autonomica ...117 // Nervus phrenicus ...118 // Řezy hrudníkem ...119-127 // Pánevní orgány a retroperitoneum ...182-261 // Ledvina, ren (nephros) ...182-188 // Nadledvina, glandula suprarenalis ...189 // Močový měchýř, vesica urinaria ...190-191 // Mužské močové a pohlavní orgány ...192-199 // Ženské močové a pohlavní orgány ...200-209 // Konečník, rectum ...210-215 // Arteria renalis ...216 // Orgány retroperitoneálniho prostoru ...217 // Cévy a nervy retroperitoneálniho prostoru ...218-221 // Inervace mužských pohlavních orgánů ...222 // Inervace ženských pohlavních orgánů ...223 // Tepny pánve ...224-225 // Pánevní orgány ...226-229 // Dno pánevní a hráz, zevní mužské // a ženské pohlavní orgány ...230-241 // Řezy břichem a pánví ...242-261 // Dolní končetina ...262-384 // Povrchový reliéf ...262 // Kosti, klouby, vazy ...263-305 // Svaly dolní končetiny ...306-343 // Cévy a nervy ...344-379 // Řezy dolní končetinou ...380-384 // Dodatek 385-399 // Rejstřík 385-399

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC