Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
xviii, 712 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0353-9 (vázáno)
ISBN 978-80-247-1334-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Částečně slovenský text, české a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001465050
Obsah // Předmluva... XIII // Predhovor ...XV // Slovo recenzentů...XVII // Historie // Kdo, kdy, co (Karel Lukáš)...3 // A Obecná část // A.1 Genetika (Jaroslav Kotlas, Antonín Šípek)...21 // A.1.1 Genetické pojmy...21 // A.1.2 Dědičnost...24 // A.1.3 Genetické vyšetření...25 // A.1.4 Genetickéaspekty vybraných onemocnění GIT...27 // A.2 Embryologie (JiříUhlík)...33 // A.2.1 Vznik a vývoj primitivního střeva...33 // A.3 Anatomie (Zdena Nováková)...41 // A.4 Histologie (Radomíra Vágnerová)...43 // A.5 Funkce trávicího traktu (L/aros/avPo/cornýj...45 // A.6 Střevní mikrobiom (Pave/Hrabd/cj...47 // A.6.1 Metody zkoumání střevního mikrobiomu ...47 // A.6.2 Složení střevního mikrobiomu ...47 // A.6.3 Vývoj střevního mikrobiomu ...48 // A.6.4 Funkce střevního mikrobiomu ...49 // A.6.5 Mikrobiota a nemoci gastrointestinálního traktu...50 // A.6.6 Možnosti ovlivnění mikrobiomu ...50 // Nemoci střev // A.7 Symptomatologie ...55 // A.7.1 Průjem (Marie Valinová)...55 // A.7.2 Zácpa (Štěpánka Coubalová)...58 // A.7.3 Bolest břicha a diskomfort (Štěpánka Coubalová)...59 // A.7.4 Bolest anorektální (proktalgie) f/War/e \/a//novdJ...61 // A.7.5 Enteroragie (Marie Valinová)...63 // A.7.6 Pruritus anální (Štěpánka Coubalová)...65 // A.7.7 Tenesmus (Štěpánka Coubalová)...67 // A.7.8 Fekální inkontinence (Marie Valinová)...68 // A.7.9 Nadýmání, borborygmus, flatulence (Marie Valinová)...71 // A.7.10 Poruchy
střevní motility (Štěpánka Coubalová, Jiří Hoch) ...72 // A.8 Vyšetření...79 // A.8.1 Co lze vyčíst ze stolice (Karel Lukáš)... . . . 79 // A.8.2 Zobrazovací metody při vyšetření tenkého a tlustého střeva (Lukáš Lambert)...81 // A.8.2.1 Skiagrafie...81 // A.8.2.2 Skiaskopie...82 // A.8.2.3 Výpočetní tomografie...84 // A.8.2.4 Magnetická rezonance...86 // A.8.2.5 Intervenční radiologie...89 // A.8.3 Ultrasonografické vyšetření střev (Renata Šroubková)...90 // A.8.4 Manometrie anorektální (Wad/m/r/Vovofnýj...93 // A.8.5 Endoskopie (Zdena Zádorová)...93 // A.8.6 Laboratorní diagnostika nemocí střeva (Karin Matičková, Helena Lahoda Brodská, Petr Kocna)...107 // A.8.6.1 Vyšetřovací metody při laboratorní diagnostice onemocnění střeva (Helena Lahoda Brodská, // Karin Malíčková, Petr Kocna)...107 // A. 8.6.2 Specifická laboratorní vyšetření (Karin Malíčková, Petr Kocna)...123 // ? Speciální část // B. 1 Dvanáctník...143 // B.1.1 Anatomie (Zdena Nováková)...143 // B.1.2 Histologie - tenké střevo (duodenum, jejunum, ileum) (Radomíra Vágnerová) ...144 // B.1.3 Fyziologie (l/oros/avPo/corný)...146 // B.1.4 Nemoci duodena (Jana Koželuhová)...148 // ?. 1.4.1 Vředová choroba (Jana Koželuhová, Karel Balihar)...148 // B.1.4.2 Duodenitidy (Karel Balihar, Jana Koželuhová)...155 // B.1.4.3 Divertikly duodena a tenkého střeva (Jana Koželuhová)...163 // ?. 1.4.4 Nádory Vaterovy pa pily (Jan Kotyza, Jana
Koželuhová)...166 // B.2 Tenké střevo...171 // B.2.1 Anatomie (Zdena Nováková)...171 // B.2.2 Histologie (Radomíra Vágnerová)...172 // B.2.3 Fyziologie (’-/aros/ov Po/cornýj...172 // B.2.4 Onemocnění tenkého střeva (/čare/Lu/cdsj ...178 // B.2.4.1 Střevní záněty...179 // B.2.4.2 Infekce (/čare/Lu/cášJ ...184 // B.2.4.3 Spondylartropatie (/čare//.a/cášj...185 // B.2.4.4 Vaškulární poruchy (Karel Lukáš)...186 // B.2.4.5 Polékové změny (léky indukovaná enteropatie) (Karel Lukáš) ...187 // Obsah // B.2.4.6 f\ race (Karel Lukáš) ...188 // B.2.4.7 Působení fyzikálních vlivů - postiradiační (radiační) enteritida (Karel Lukáš, Jiří Hoch)...190 // B.2.4.8 Endometrióza extragenitální r/Care/Z-u/cosj ...190 // B.2.4.9 Systémová onemocnění f/čôre//.L//cdšj...191 // B.2.4.10 Portální hypertenzivní enteropatie (Karel Lukáš)...191 // B.2.4.11 Malabsorpční syndrom rPč7ve//Co/?oi/fJ...193 // B.2.4.12 Ce\\ak\e (Pavel Kohout)...202 // B.2.4.13 Whippleova choroba (Pave//čohoufj...208 // B.2.4.14 Deficity disacharidáz a nesnášenlivost mléka (Pave//Co/ioufJ...210 // B.2.4.15 Dysbióza, postantibiotické dysmikrobie, syndrom bakteriálního přerůstání (7/a i/eymeZ/ca, Pave//(o/ioad ... 218 // B.2.4.16 Syndrom krátkého střeva (Pavel Kohout)...221 // B.2.4.17 Malabsorpční syndrom u dětí (JiříNevoral)...224 // B.2.4.18 Nádory tenkého střeva (7/7/Tomdše/c,/./óor/Věmecj...239 // B.3 Slepé střevo a Bauhinova chlopeň...247
// B.3.1 Anatomie (Zdena A/ová/covdJ...247 // B.3.2 Histologie - slepé střevo a apendix (Radomíra Vágnerová)...247 // B.3.3 Fyziologie (7aros/av Po/cornýj...247 // B.3.4 Nemoci ceka a Bauhinovy chlopně (KarelLukáš) ...248 // B.3.4.1 Cékum...248 // B.3.4.2 lleocekální chlopeň (’/čare/ía/cds, 7/7/’Hocfi)...249 // B.4 Apendix... 253 // B.4.1 Anatomie (Zdena Nováková)...253 // B.4.2 Histologie (Radomíra Vágnerová)...253 // B.4.3 Fyziologie (7???5/? v Po/comýJ...254 // B.4.4 Nemoci červovitého přívěsku f/čare//.a/cášj...254 // B.5 Tlusté střevo . ...265 // B.5.1 Anatomie (Zdena A/ová/cováj...265 // B.5.2 Histologie (Radomíra Vágnerová)...266 // B.5.3 Fyziologie  aros/avPo/cornýj...266 // B.5.4 Nemoci tlustého střeva ...268 // B.5.4.1 Záněty (Karel Lukáš)...268 // B.5.4.2 Poškození střeva chemickými a fyzikálními vlivy (Karel Lukáš, Jiří Hoch)...284 // B.5.4.3 Ischemická kolitida (’/Care/Z-a/cdij...286 // B.5.4.4 Vředové léze tračníku a konečníku (Karel Lukáš)...290 // B.5.4.5 Colitis cystica profunda (Xare/Z-u/casJ...294 // B.5.4.6 Pneumatosis cystoides intestinalis (pneumatosis coli) (Karel Lukáš) ...295 // B.5.4.7 Malakoplakie (TCareZ/.u/cdsJ ...297 // B.5.4.8 Melanóza (pseudomelanóza) tračníku f/čare//.a/cdšj ...298 // B.5.4.9 Endometrióza extragenitální (’/Care//.a/cdš, 7/7/’Hoc/?,)...299 // B.5.4.10 Portální hypertenzivní kolopatie ř’/Care//.L//cds>)...301 // B.5.4.11 Obstruktivní kolitida f/Care/La/cdši...301
// B.5.4.12 Střevní manifestace některých onemocnění (Karel Lukáš)...302 // B.5.4.13 Účinky přípravy střeva před vyšetřením nebo operací (Karel Lukáš, Jiří Hoch)...304 // B.5.4.14 Divertikulární choroba (Julius Špičák, Miloš Kučera)...304 // B.5.4.15 Idiopatické střevní záněty (Karel Lukáš, Lucie Prokopová, Jiří Hoch)...318 // B.5.4.16 Hirschprungova choroba (RichardŠkába)...384 // B.5.4.17 Poruchy prekrvení střeva (Tomáš Vidím)...391 // B.5.4.18 Poly pózy (Václav Jirásek, Milada Kohoutová, Aleš Novotný)...398 // B.5.4.19 Kolorektální karcinom f/W/ros/avZavora/,7/7/’Hocdj...413 // Nemoci střev // B.5.4.20 Nádory tlustého střeva, rekta a anu (Karel Lukáš, Jiří Hoch)...426 // B.5.4.21 Dispenzarizace nádorů a prekanceróz (KarelLukáš)...434 // B.5.4.22 Radiační postižení tenkého a tlustého střeva (Filip Pazdírek)...434 // B.6 Konečník a řiť...439 // B.6.1 Anatomie (Zdena Nováková)...439 // B.6.1.1 Konečník (rectum) ...439 // B.6.1.2 Řiť a anální kanál (anus et canalis analis) ...440 // B.6.2 Histologie (Radomíra Vágnerová)...441 // B.6.3 Fyziologie (7aros/avPo/comýj...441 // B.6.4 Nemoci konečníku a řiti...442 // B.6.4.1 Prolaps rekta a anu (Július Örhalmi, Jiří Hoch)...442 // B.6.4.2 Kolorektální trauma a cizí tělesa (Tomáš Dušek)...445 // B.6.4.3 Solitární rektální vřed ...453 // B.6.4.4 Aná \sura (Július Örhalmi, Jiří Hoch)...453 // B.6.4.5 Fekální inkontinence
(Julius Örhalmi, Jiří Hoch) ...455 // B.6.4.6 Hemoroidy (Július Örhalmi)...460 // B.6.4.7 Per\proktá \p\ště\e (Julius Örhalmi, Jiří Hoch)...467 // B.6.4.8 Perianální dermatologické symptomy a afekce (JiříHoch)...472 // B.6.4.9 Perianální kondylomata a anální intraepiteliální neoplazie (Zbyně/cJechi...475 // B.6.4.10 Stenóza anorektální ?re//.u/cdš/7/7/Hoc/ij...479 // B.6.4.11 Zhoubné nádory anu (Zbyněk Jech)...480 // B.7 lleózní stavy (JiříHoch) ...489 // B.8 Ko\ostoír\\e, Weostomie (Petr Kocián)...501 // B.8.1 Definice a dělení stomií...501 // B.8.2 Historie ...501 // B.8.3 Obecné principy provedení stomie...502 // B.8.4 Neostomie ...502 // B.8.5 Kolostomie...504 // B.8.6 Komplikace...505 // B.8.7 Edukace pacienta...509 // B.8.8 Stomické pomůcky a možnosti dočasné kontinence...509 // B.8.9 Dietní opatření...510 // B.8.10 Prognóza...510 // B.9 Infekční onemocnění střeva fHe/ena/AmbrožovdJ ...515 // B.9.1 Bakteriální střevní infekce...515 // B.9.2 Virové střevní infekce...544 // B.10 Akutní průjmové onemocnění u dětí a jeho léčba (JiříNevoral)...555 // B.11 Zánětlivá onemocnění střeva způsobená sexuálně přenosnými agens (LadislavMachala, // Daniela Vaňousová)...559 // B.12 Infekce HIV/AIDS a střevo f/.od/s/ov/Wocbo/oj...565 // B.13 Parazitární onemocnění střeva (Franf/sekSfeysko/j...573 // B.13.1 Střevní protozoonózy...573 // B.13.2 Střevní mikrosporidiózy...585 // B.13.3 Střevní
helmintózy...585 // Obsah // B.13.3-1 Střevní nematodózy (infekce hlísticemi)...585 // B.13.3.2 Střevní cestodózy (infekce tasemnicemi)...592 // B.13.3.3 Střevnítrematodózy (infekce motolicemi)...593 // B.13.3.4 Další parazitární infekce, která mohou postihnout střevo...594 // B.14 Těhotenství a gastrointestinální trakt ženy (Anno Zdeňkova, Antonín Pořízek)...597 // B.14.1 Těhotenství a fyziologické změny gastrointestinálního traktu matky ...597 // B.14.2 Metabolismus a výživa ...598 // B.14.2.1 Metabolismus...599 // B.14.2.2 Výživa během těhotenství ...599 // B.14.3 Nejobvyklejší onemocnění v těhotenství...600 // B.15 Funkční poruchy dolní části trávicího traktu (Karel Lukáš, Václav Jirásek)...609 // B.15.1 Charakteristika...609 // B.15.2 Základní příznaky trávicích poruch v dolní části gastrointestinálního traktu...613 // B.15.3 Základní formy dyspepsií dolní části trávicího traktu...614 // B.15.3.1 Dráždivý tračník...614 // B.15.3.2 Funkční průjem...614 // B.15.3.3 Spastická zácpa...615 // B.15.3.4 Neúplné a zvláštní tvary ...615 // B.15.3.5 Funkční dyspeptický syndrom...616 // B.15.3.6 Funkční poruchy anorektální...617 // B.15.3.7 Diagnóza ...618 // B.15.3.8 Léčba...620 // B.16 Chronické bolesti břicha u dětí a adolescentů (JiříNevoral)...623 // B.16.1 Etiologie...623 // B.16.2 Funkční gastrointestinální onemocnění (FGO)...624 // B.16.2.1 Funkční gastrointestinální
onemocnění spojená s bolestí břicha...624 // B.16.2.2 Vyšetření ...625 // B.16.2.3 Léčba...625 // B.16.2.4 Prognóza ...627 // Akutní krvácení do dolní části trávicího traktu (Radan Keil, Ladislav Douda)...629 // B.17.1 Diagnostický a terapeutický postup...629 // B.17.2 Klinické příznaky krvácení...629 // B.17.3 Základní přístup ? pacientovi s podezřením na krvácení do dolní části GIT...630 // B.17.4 Stabilizace oběhu...630 // B.17.5 Anamnéza a fyzikální vyšetření...630 // B.17.6 Paraklinická vyšetření...631 // B.17.7 Zdroje krvácení do dolní části GIT...631 // Chronické okultní a obskurní krvácení do dolního trávicího traktu (Karel Lukáš)...637 // B.18.1 Vyšetření při krvácení do dolní části trávicího traktu...638 // B.18.2 Diferenciální diagnóza...638 // B.18.3 Léčba...641 // Zácpa (Vladimír Kojecký)...643 // Zácpa ? dětí (JiříNevoral)...657 // Průjem (Petr Hrabák)...663 // Předmluva // Vážené kolegyně, vážení kolegové, // dostává se Vám do rukou jedinečná kniha Nemoci střev z pera předních českých lékařů z mnoha oborů, monografie věnovaná orgánům s velmi bohatou a nezastupitelnou funkcí pro lidský organismus. // Toto dílo je unikátní a navazuje na vynikající publikace z oblasti gastroenterologie. Hlavní autoři, MUDr. Karel Lukáš a prof. MUDr. Jiří Hoch, vytvořili tým odborníků jak z teoretických a diagnostických, tak zejména z klinických disciplín,
kteří střevo velmi detailně přiblíží čtenářům. Na monografii oceňuji především propojení moderních teoretických poznatků - genetické pozadí řady onemocnění či střevní mikrobiom - s bohatými diagnostickými a klinickými zkušenostmi autorů. // Kníhaje velmi přehledně rozčleněna s doprovodnými komentáři, například pediatrickými. Autoři se podrobně věnují symptomatologii onemocnění střev // i využití zobrazovacích a laboratorních vyšetřovacích metod. U jednotlivých částí střeva jsou detailně popsána onemocnění daného úseku, včetně léčby i prognózy a doporučení pro pacienty. Bohatá obrazová dokumentace, schémata a tabulky umožňují čtenářům velmi dobře pochopit studovanou problematiku. // Monografie bude sloužit nejen gastroenterologům či břišním chirurgům, ale i široké čtenářské obci, která se bude chtít seznámit se současnými poznatky o střevech. // Přeji čtenářům, aby se ? této monografii často navraceli a nacházeli v ní zdroj poznání a poučení. Blahopřeji všem autorům ? napsání tak zajímavého a potřebného díla. // prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. rektor Univerzity Karlovy // V Praze dne 28. května 2018 // Nemoci střev // B.22 Střevojako příčina břišní katastrofy fZoyné/cJec/?;...673 // Seznam zkratek... // Jmenný rejstřík... // Věcný rejstřík... // Souhrn... // Summary...
cnb003010730

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC