Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:19x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
206 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0367-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2144-1 (online ; pdf)
Pod názvem: Česká společnost pro biomechaniku
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001465157
Obsah // Slovo odborníka úvodem... 11 // Předmluva... 13 // 1 Co je biomechanika? ...15 // 2 Úvod do mechaniky ...17 // 2.1 Mechanická odezva tkání na zatížení... 19 // 2.2 Elastické materiály...20 // 2.3 Elastoplastické materiály...24 // 2.4 Viskoelastické materiály...25 // 3 Funkční anatomie...29 // 3.1 Tkáně ...29 // 3.1.1 Pojivová tkáň ...29 // 3.1.2 Další tkáně ...30 // 3.1.3 Lidská krev...31 // 3.2 Popis lidského těla...33 // 3.3 Kosterní soustava...34 // 3.3.1 Obecná osteologie...34 // 3.3.2 Obecná artrologie ...35 // 3.3.3 Osový skelet...38 // 3.3.4 Lebka...41 // 3.3.5 Kostra horní končetiny...41 // 3.3.6 Kostra dolní končetiny ...43 // 3.4 Svalová soustava ...47 // 3.4.1 Obecná myologie ...47 // 3.4.2 Svalstvo trupu a hlavy...48 // 3.4.3 Svaly horní končetiny...50 // 3.4.4 Svaly dolní končetiny...51 // 3.5 Kůže...52 // 3.6 Oběhový systém...53 // 4 Biomechanika tkání...57 // 4.1 Biomechanika lidské kůže ...57 // 4.1.1 Mechanické vlastnosti kůže ...58 // 4.1.2 Matematické modely lidské kůže...59 // 4.2 Biomechanika srdce a krevních cév...61 // 4.2.1 Stavba cévní stěny...61 // 4.2.2 Fyziologie pohybu krve ...62 // 4.2.3 Mechanické vlastnosti srdce a cév ...64 // 4.2.4 Matematický popis napjatosti a deformace cév ...67 // 4.2.5 Vliv stárnutí a onemocnění...69
// 4.2.6 Trendy v biomechanice krevního oběhu...71 // 4.3 Biomechanika kosterního svalu...74 // 7 // 4.3.1 Elementární svalová komponenta - funkční vlastnosti ...74 // 4.3.2 Úroveň aktivace ...79 // 4.3.3 Dynamika šlachy...79 // 4.3.4 Dynamika svalové kontrakce ...83 // 4.4 Biomechanika kostní tkáně ...87 // 4.4.1 Mikrostruktura kosti...87 // 4.4.2 Základní mechanické a biomechanické vlastnosti kosti...89 // 4.4.3 Remodelace kostní tkáně a její adaptace na zatížení ...93 // 4.4.4 Klinické důsledky biomechaniky kosti...95 // 5 Experimentální biomechanika ...99 // 5.1 Návrh a hodnocení experimentu v biomechanice ... 101 // 5.1.1 Návrh experimentu... 102 // 5.1.2 Vyhodnocení experimentu a report... 105 // 5.2 Elektromyografie ... 106 // 5.2.1 Elektrická aktivita činného svalu - akční potenciál (AP). 106 // 5.2.2 Podstata EMG záznamu ... 107 // 5.2.3 Elektrody... 108 // 5.2.4 Řízení a odstupňování síly ... 109 // 5.2.5 Aktivita motorické jednotky (MJ) vzhledem ? síle ... 109 // 5.2.6 Aktivace svalu... 110 // 5.2.7 Časové zpoždění... 110 // 5.2.8 Svalová vlákna a typy svalových vláken ... 110 // 5.2.9 Závislost síla - EMG signál ... 112 // 5.2.10 Porovnání mezi objekty, svaly a kontrakcemi ... 113 // 5.2.11 Zpracování EMG signálu ... 114 // 6 Výpočtová biomechanika... 117
6.1 Metoda konečných prvků v biomechanice... 117 // 6.1.1 Stručný základ MKP... 118 // 6.1.2 Materiálové modely ... 121 // 6.1.3 Lineární versus nelineární MKP... 122 // 6.1.4 Přesnost a adaptivita MKP ... 124 // 6.1.5 Víceškálové modelování... 127 // 6.2 Virtuální modely člověka pro analýzu nárazu ... 131 // 6.2.1 Impaktní biomechanika... 131 // 6.2.2 Biomechanické modely člověka... 136 // 6.2.3 Škálování... 141 // 6.2.4 Validace... 145 // 6.2.5 Virtuální testování... 147 // 6.3 Matematické modelování proudění krve v reálných modelech cév ... 152 // 6.3.1 Vlastnosti krvinek... 153 // 6.3.2 Reologie krve ... 154 // 6.3.3 Newtonské a nenewtonské modely krve... 157 // 6.3.4 Hemodynamika a její význam v kardiovaskulárních // onemocněních... 159 // 6.3.5 Matematické modely proudění krve... 163 // 6.3.6 Numerická simulace proudění krve v modelech cév ... 172 // 8 // 7 Vývoj implantátů ... 183 // 7.1 Vymezení pojmu a historický vývoj... 183 // 12 Legislativa zdravotnických prostředků... 184 // 7.3 Vývojová fáze implantátu ... 185 // 7.4 Příčiny selhání implantátů ... 187 // 7.4.1 Technické příčiny selhání implantátu... 187 // 7.4.2 Biologické příčiny selhání implantátu ... 191 // 7.5 Stabilita implantátů...
192 // 7.5.1 Preklinické ověřování stability... 193 // 7.5.2 Klinické ověřování stability ... 193 // Seznam použitých zkratek ... 197 // Rejstřík... 199 // Souhrn...201 // Summary...203 // Stručné představení autorů...205 // 9
cnb003022089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC