Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:19x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
206 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0367-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2144-1 (online ; pdf)
Pod názvem: Česká společnost pro biomechaniku
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001465157
Slovo odborníka úvodem 11 // Předmluva 13 // 1 Co je biomechanika? 15 // 2 Úvod do mechaniky 17 // 2.1 Mechanická odezva tkání na zatížení 19 // 2.2 Elastické materiály 20 // 2.3 Elastoplastické materiály 24 // 2.4 Viskoelastické materiály 25 // 3 Funkční anatomie 29 // 3.1 Tkáně 29 // 3.1.1 Pojivová tkáň 29 // 3.1.2 Další tkáně 30 // 3.1.3 Lidská krev 31 // 3.2 Popis lidského těla 33 // 3.3 Kosterní soustava 34 // 3.3.1 Obecná osteologie 34 // 3.3.2 Obecná artrologie 35 // 3.3.3 Osový skelet 38 // 3.3.4 Lebka 41 // 3.3.5 Kostra horní končetiny 41 // 3.3.6 Kostra dolní končetiny 43 // 3.4 Svalová soustava 47 // 3.4.1 Obecná myologie 47 // 3.4.2 Svalstvo trupu a hlavy 48 // 3.4.3 Svaly horní končetiny 50 // 3.4.4 Svaly dolní končetiny 51 // 3.5 Kůže 52 // 3.6 Oběhový systém 53 // 4 Biomechanika tkání 57 // 4.1 Biomechanika lidské kůže 57 // 4.1.1 Mechanické vlastnosti kůže 58 // 4.1.2 Matematické modely lidské kůže 59 // 4.2 Biomechanika srdce a krevních cév 61 // 4.2.1 Stavba cévní stěny 61 // 4.2.2 Fyziologie pohybu krve 62 // 4.2.3 Mechanické vlastnosti srdce a cév 64 // 4.2.4 Matematický popis napjatosti a deformace cév 67 // 4.2.5 Vliv stárnutí a onemocnění 69 // 4.2.6 Trendy v biomechanice krevního oběhu 71 // 4.3 Biomechanika kosterního svalu 74 // 7 // 4.3.1 Elementární svalová komponenta - funkční vlastnosti 74 // 4.3.2 Úroveň aktivace 79 // 4.3.3 Dynamika šlachy 79 // 4.3.4 Dynamika svalové kontrakce 83 // 4.4 Biomechanika kostní tkáně 87 // 4.4.1 Mikrostruktura kosti 87 // 4.4.2 Základní mechanické a biomechanické vlastnosti kosti 89 // 4.4.3 Remodelace kostní tkáně a její adaptace na zatížení 93 // 4.4.4 Klinické důsledky biomechaniky kosti 95 // 5 Experimentální biomechanika 99 // 5.1 Návrh a hodnocení experimentu v biomechanice 101 //
5.1.1 Návrh experimentu 102 // 5.1.2 Vyhodnocení experimentu a report 105 // 5.2 Elektromyografie 106 // 5.2.1 Elektrická aktivita činného svalu - akční potenciál (AP). 106 // 5.2.2 Podstata EMG záznamu 107 // 5.2.3 Elektrody 108 // 5.2.4 Řízení a odstupňování síly 109 // 5.2.5 Aktivita motorické jednotky (MJ) vzhledem k síle 109 // 5.2.6 Aktivace svalu 110 // 5.2.7 Časové zpoždění 110 // 5.2.8 Svalová vlákna a typy svalových vláken 110 // 5.2.9 Závislost síla - EMG signál 112 // 5.2.10 Porovnání mezi objekty, svaly a kontrakcemi 113 // 5.2.11 Zpracování EMG signálu 114 // 6 Výpočtová biomechanika 117 // 6.1 Metoda konečných prvků v biomechanice 117 // 6.1.1 Stručný základ MKP 118 // 6.1.2 Materiálové modely 121 // 6.1.3 Lineární versus nelineární MKP 122 // 6.1.4 Přesnost a adaptivita MKP 124 // 6.1.5 Víceškálové modelování 127 // 6.2 Virtuální modely člověka pro analýzu nárazu 131 // 6.2.1 Impaktní biomechanika 131 // 6.2.2 Biomechanické modely člověka 136 // 6.2.3 Škálování 141 // 6.2.4 Validace 145 // 6.2.5 Virtuální testování 147 // 6.3 Matematické modelování proudění krve v reálných modelech cév 152 // 6.3.1 Vlastnosti krvinek 153 // 6.3.2 Reologie krve 154 // 6.3.3 Newtonské a nenewtonské modely krve 157 // 6.3.4 Hemodynamika a její význam v kardiovaskulárních // onemocněních 159 // 6.3.5 Matematické modely proudění krve 163 // 6.3.6 Numerická simulace proudění krve v modelech cév 172 // 7 Vývoj implantátů 183 // 7.1 Vymezení pojmu a historický vývoj 183 // 12 Legislativa zdravotnických prostředků 184 // 7.3 Vývojová fáze implantátu 185 // 7.4 Příčiny selhání implantátů 187 // 7.4.1 Technické příčiny selhání implantátu 187 // 7.4.2 Biologické příčiny selhání implantátu 191 //
7.5 Stabilita implantátů 192 // 7.5.1 Preklinické ověřování stability 193 // 7.5.2 Klinické ověřování stability 193 // Seznam použitých zkratek 197 // Rejstřík 199 // Souhrn 201 // Summary 203 // Stručné představení autorů 205
cnb003022089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC