Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.8) Půjčeno:69x 
BK
EB
2., zcela přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
520 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4157-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-0929-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii 492-497 a rejstříky
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001465166
Předmluva k 1. vydání 11 // Předmluva k 2. vydání 13 // 1 Obecné principy ve farmakologii 15 // 1.1 Úvod 15 // 1.2 Léčivo, léčivý přípravek 15 // 1.3 Farmakodynamika 16 // 1.3.1 Odpověď na molekulární úrovni 16 // 1.3.2 Odpověď na úrovni tkání a systémů 22 // 1.3.3 Systémová (klinická) odpověď (reakce) na podaný LP 22 // 1.3.4 Odpověď v čase po podání LP. Vztah k plazmatickým koncentracím LP 23 // 1.4 Farmakokinetika 24 // 1.4.1 Obecné zákonitosti pohybu léčiva v těle 25 // 1.4.2 Farmakokinetické děje: absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece. Metabolická biodegradace + exkrece = eliminace 32 // 1.4.3 Farmakokinetické parametry a jejich využití v praxi 46 // 1.5 Faktory určující reakci (odpověď) pacienta na LP 56 // 1.5.1 Faktory vztahující se k LP 57 // 1.5.2 Faktory vztahující se k pacientovi 62 // 1.5.3 Faktory vztahující se k LP i k pacientovi 75 // 1.6 Reakce (odpověď) pacienta na podaný LP 82 // 1.6.1 Reakce normergní, očekávaná, zamýšlená 82 // 1.6.2 Reakce nežádoucí 83 // 1.7 Indikace a kontraindikace 85 // 1.8 Lékové interakce 86 // 1.9 Jak individuálně upravit dávkování léčiv 89 // 1.9.1 Farmakodynamický princip 89 // 1.9.2 Farmakokinetický princip 89 // 1.10 Jak hodnotit reakci (odpověď) pacienta na lék 92 // 1.11 Jak uvést nový LP do praxe 93 // 1.11.1 Preklinické hodnocení 93 // 1.11.2 Klinické hodnocení nového léčiva (KHL) 93 // 1.11.3 Léčivé přípravky originální, generika 97 // 1.11.4 Národní a evropská legislativní autorita, vládní agentura USA 97 // 1.12 Biologická léčba 98 // 2 Látky ovlivňující periferní nervový systém 105 // 2.1 Úvod 105 // 2.2 Eferentní vegetativní (visceromotorický) systém 105 // 2.2.1 Cholinergní systém 105 // 2.2.2 Adrenergní systém 117 // 2.3 Somatomotorický nervový systém 128 //
2.3.1 Myorelaxancia 128 // 2.4 Somatosenzitivní nervový systém 131 // 2.4.1 Lokální anestetika 131 // 3 Látky ovlivňující centrální nervový systém 135 // 3.1 Úvod - přenos vzruchu na nervových synapsích CNS, systémy neurotransmiterů 135 // 3.2 Léčiva ovlivňující CNS 138 // 3.2.1 Léčiva působící na afektivní poruchy (poruchy nálady) 140 // 3.2.2 Léčiva ovlivňující psychické integrace (myšlení a vnímání) 150 // 3.2.3 Neurodegenerativní poruchy a jejich léčba 155 // 3.2.4 Léčiva při poruchách hybnosti 160 // 3.2.5 Léčiva ovlivňující bdělost a stav vědomí 168 // 3.3 Léková závislost (syndrom závislosti) 175 // 3.3.1 Psychotropně účinné látky vyvolávající závislost 177 // 3.3.2 Stručný přehled farmakoterapie lékové závislosti a jejích důsledků 186 // 4 Léčiva ovlivňující bolest a zánět 189 // 4.1 Úvod 189 // 4.2 Opioidní analgetika 189 // 4.3 Neopioidní analgetika 197 // 4.3.1 Analgetika-antipyretika 197 // 4.3.2 Nesteroidní protizánětlivé látky - antiflogistika - antirevmatika 198 // 4.3.3 Koanalgetika 202 // 4.4 Útlum bolesti. Volba opioidních a neopioidních analgetik 203 // 4.5 Základní protizánětlivé látky, nemoc modifikující látky 206 // 4.6 Imunosupresiva 207 // 4.7 Anticytokinová biologická léčba 209 // 4.8 Antiuratika 211 // 5 Látky ovlivňující kardiovaskulární systém 213 // 5.1 Látky kardiotropní 213 // 5.1.1 Antiarytmika 213 // 5.1.2 Kardiotonika - léčiva zvyšující stažlivost myokardu 219 // 5.2 Léčiva indikovaná při arteriální hypertenzi a ischemické chorobě srdeční (angině pectoris, infarktu myokardu a srdečním selhání) 221 // 5.2.1 Diuretika 221 // 5.2.2 Vazodilatancia 223 // 5.2.3 Betalytika (antagonisté β-receptoru), alfalytika (antagonisté α-receptoru), centrálně působící antihypertenziva 234 //
5.2.4 Bradiny 236 // 5.2.5 Stručná etiopatogeneze onemocnění AH a ICHS a požadavky na léčiva 237 // 5.3 Léčiva pro dysfunkci regionálního a místního krevního řečiště 242 // 5.3.1 Antagonisté receptorů pro endotelin, sentany 242 // 6 // 5.3.2 Aktivátory solubilní guanylátcyklázy (sGC/cGMP) nebo adenylátcyklázy (sAC/cAMP). // Agonisté prostacyklinových (IP) receptorů 242 // 5.3.3 Inhibitory fosfodiesterázy (fdi-5) 243 // 5.3.4 Vazodilatancia při onemocnění periferních cév 244 // 5.4 Venotonika 244 // 6 Diuretika 245 // 6.1 Úvod 245 // 6.2 Diuretika působící v proximálním tubulu - inhibitory karboanhydrázy 247 // 6.3 Diuretika působící v Henleově kličce - kličková diuretika 247 // 6.4 Diuretika působící v distálním tubulu - thiazidy 249 // 6.5 Diuretika působící ve sběrných kanálcích - kalium šetřící diuretika a aquaretika 250 // 6.6 Osmotická diuretika 251 // 7 Hypolipidemika. Antiobezitika 253 // 7.1 Hyperlipoproteinemie, dyslipidemie 253 // 7.1.1 Terapie hyperlipidemie a dyslipidemie 257 // 7.2 Antiobezitika 260 // 8 Autakoidy (lokální hormony) 263 // 8.1 Histamin a antihistaminika 263 // 8.1.1 Histamin a jeho význam 263 // 8.1.2 Antihistaminika 263 // 8.2 Serotonin a antiserotoninergika 266
// 8.2.1 Serotonin a jeho význam 266 // 8.2.2 Látky ovlivňující receptory serotoninu (serotoninergní) 267 // 8.3 Bradykinin a antagonisté bradykininu 268 // 8.4 Autakoidy odvozené od kyseliny arachidonové 269 // 8.4.1 Prostaglandiny (PG) 269 // 8.4.2 Prostacyklin (PGI2) 270 // 8.4.3 Tromboxany (TX) 270 // 8.4.4 Leukotrieny 270 // 9 Látky ovlivňující hladké svalstvo mimocévní a svaly děložní 271 // 9.1 Glaukom (zelený oční zákal) 271 // 9.2 Léčiva ovlivňující tonus/motilitu dělohy 274 // 9.2.1 Léčiva zvyšující tonus/motilitu dělohy - uterotonika 274 // 9.2.2 Léčiva snižující tonus/motilitu dělohy - tokolytika 275 // 10 Léčiva ovlivňující trávicí a močový trakt 277 // 10.1 Léčiva používaná při dyspepsii 277 // 10.2 Léčiva používaná k léčbě vředové choroby žaludku a duodena (antiulcera) 222 // 10.2.1 Léčiva snižující sekreci kyseliny chlorovodíkové // parietálními buňkami sliznice 278 // 10.2.2 Neutralizace HCl již vytvořené 280 // 10.2.3 Tvorba ochranné vrstvy 280 // 7 // 10.2.4 Antihelikobakterová léčba 280 // 10.3 Léčiva ovlivňující nauzeu a zvracení 280 // 10.3.1 Emetika 281 // 10.3.2 Antiemetika 281 // 10.4 Látky ovlivňující motilitu trávicího ústrojí 283 // 10.4.1 Prokinetika 283 // 10.4.2 Spasmolytika trávicího ústrojí 283 // 10.5 Karminativa 285 // 10.6 Deflatulencia 285 // 10.7 Prebiotika + probiotika = eubiotika 285 // 10.8 Léčiva používaná k úpravě poruch vyprazdňování 287 // 10.8.1 Projímadla - laxativa 287 // 10.8.2 Léčiva působící proti průjmu - antidiaroika, obstipancia 289 // 10.9 Léčiva používaná k substituční léčbě poruch v GIT 290 // 10.9.1 Acida 290 // 10.9.2 Pankreatické enzymy 290 // 10.9.3 Enzymy k dlouhodobé substituční léčbě dědičných onemocnění lipidového metabolismu 291 //
10.10 Léčiva pro idiopatické střevní záněty (inflammatory bowel disease, IBD) 291 // 10.10.1 Léčba ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci konvenčními léčivy 291 // 10.10.2 Biologická léčba idiopatické střevní nemoci 292 // 10.11 Antihemoroidalia 293 // 10.11.1 Místně působící antihemoroidalia 293 // 10.11.2 Celkově působící antihemoroidalia 293 // 10.12 Hepatoprotektiva 294 // 10.13 Léčiva u onemocnění žlučníku a žlučových cest 294 // 10.13.1 Cholagoga 294 // 10.13.2 Léčiva k rozpouštění žlučových kamenů 295 // 10.14 Léčiva napomáhající hemostáze při akutním krvácení z GIT 295 // 10.14.1 Varikózní původ 295 // 10.14.2 Farmakoterapie nevarikózního krvácení 296 // 10.15 Léčiva určená k ovlivnění funkčních poruch // a onemocnění močového traktu 296 // 10.15.1 Léčba močové inkontinence 298 // 10.15.2 Benigní hyperplazie prostaty 298 // 11 Léčiva u onemocnění dýchacích cest 301 // 11.1 Antiastmatika 301 // 11.1.1 Bronchodilatancia 303 // 11.1.2 Protizánětlivé látky působící proti zánětlivým změnám a bronchiálni hyperreaktivité 306 // 11.1.3 Biologická léčba astmatu 307 // 11.2 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 308 // 11.3 Antitusika 309 // 11.3.1 Antitusika kodeinového typu 309 // 8 // 11.3.2 Antitusika nekodeinová 309 // 11.4 Expektorancia, mukolytika 310 // 11.5 Surfaktanty 311 // 12 Léčiva ovlivňující hemostázu a trombózu 313 // 12.1 Hemostáza 313 // 12.2 Léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení - hemostatika 315 // 12.2.1 Hemostatika účinná ve fázi destičkové 315 // 12.2.2 Hemostatika účinná ve fázi destičkové + koagulace 315 // 12.2.3 Hemostatika účinná ve fázi fibrinolýzy (při nadměrné aktivaci fibrinolýzy) 319 // 12.3 Léčiva působící proti trombóze - antitrombotika 319 //
12.3.1 Protidestičkové (antiagregační) látky 321 // 12.3.2 Antikoagulancia 323 // 12.3.3 Fibrinolýza (trombolýza) a trombolytika 329 // 13 Antianemika. Hemopoetické růstové faktory 333 // 13.1 Antianemika - železo, vitamin B12 333 // 13.1.1 Anemie z nedostatku železa (sideropenická) 333 // 13.1.2 Anemie z nedostatku vitaminů B12 a kyseliny listové 334 // 13.2 Hemopoetické růstové faktory 335 // 13.2.1 Erytropoetiny (epoetiny, EPO) 335 // 13.2.2 Faktory stimulující kolonie (CSF) 336 // 13.2.3 Trombopoetický růstový faktor - trombopoetin 336 // 14 Hormony 337 // 14.1 Hypothalamické a hypofyzární hormony 337 // 14.1.1 Hypothalamické hormony 338 // 14.1.2 Hormony předního laloku hypofýzy 341 // 14.1.3 Hormony zadního laloku hypofýzy (neurohypofýzy) 342 // 14.2 Hormony pankreatu ? 344 // 14.2.1 Inzulín. Diabetes mellitus 1. a 2. typu, antidiabetika 344 // 14.2.2 Inzulín v léčbě DM 348 // 14.2.3 Perorální antidiabetika 353 // 14.2.4 Inkretinová léčba diabetů 357 // 14.2.5 Rizika vnášená vlastní nemocí a léčbou 360 // 14.2.6 Porucha glukózové tolerance a metabolický syndrom (MS) 362 // 14.2.7 Glukagon 364 // 14.3 Hormony kůry nadledvin 364 // 14.3.1 Glukokortikoidy 364 // 14.3.2 Mineralokortikoidy 371 // 14.4 Hormony štítné žlázy a antityreoidální látky 371 // 14.4.1 Tyroxin (T4) a trijódtyronin 371 // 14.4.2 Kalcitonin 375 // 14.5 Hormon příštítných tělísek, parathormon 376 // 14.6 Pohlavní hormony 376 // 14.6.1 Ovariální hormony 376 // 14.6.2 Mužské pohlavní hormony - androgeny 382 // 14.7 Léčiva v regulaci homeostázy minerálů kostí 384 // 14.7.1 Endogenní regulace 384 // 14.7.2 Exogenní regulace 386 // 15 Chemoterapie mikrobiálních a virových onemocnění 387 // 15.1 Chemoterapie antimikrobiálními látkami - antibiotiky 387 // 15.1.1 Účinek antibiotik 387 //
15.1.2 Betalaktamová antibiotika 393 // 15.1.3 Makrolidy, azalidy a ketolidy 408 // 15.1.4 Tetracyklíny a glycylcykliny. Chloramfenikol 412 // 15.1.5 Aminoglykosidová antibiotika 416 // 15.1.6 Glykopeptidy a lipopeptidy 419 // 15.1.7 Oxazolidinony 422 // 15.1.8 Linkosamidy 423 // 15.1.9 Streptograminy 424 // 15.1.10 Polymyxiny 424 // 15.1.11 Sulfonamidy 425 // 15.1.12 Chinolony, fluorochinolony 427 // 15.1.13 Antiseptika močových cest 431 // 15.1.14 Metronidazol 432 // 15.1.15 Antimykobakteriální látky 433 // 15.1.16 Antimykotika 438 // 15.2 Antivirové látky 442 // 15.2.1 Antivirové látky proti chřipce 443 // 15.2.2 Antiherpetické látky 444 // 15.2.3 Antivirotika proti hepatitidě 446 // 15.2.4 Antiretrovirové látky 448 // 16 Farmakoterapie nádorových onemocnění 455 // 16.1 Úvod 455 // 16.2 Cytostatická konvenční léčba 459 // 16.2.1 Časté projevy orgánové toxicity cytostatik 471 // 16.3 Cílená protinádorová terapie, biologická léčba 474 // 16.3.1 Inhibitory cytokinových receptorů // a asociovaných signálních drah, které slouží nádorové buňce k růstu, proliferaci a tvorbě metastáz 474 // 16.3.2 Imunomodulátory 480 // 16.3.3 Látky, které modifikují biologickou odpovědna nádor 481 // Seznam zkratek 485 // Literatura 492 // Rejstřík 498 // Rejstřík účinných látek 507 // Souhrn 520 // Summary 520
cnb003057588

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC