Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:11x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
310 stran, iv strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0717-9 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2324-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001465172
Obsah // Úvod...13 // 1 Vývoj ošetřovatelské péče a první pomoci v kontextu medicíny // Martina Dingová Šliková...14 // 1.1 Pravěk...14 // 1.2 Starověk...15 // 1.2.1 Egypt...15 // 1.2.2 Izrael...16 // 1.2.3 Řecko...17 // 1.2.4 Řím... 17 // 1.3 Raný středověk...19 // 1.3.1 Byzantská říše...19 // 1.3.2 Evropa...19 // 1.4 Vrcholný středověk...21 // 1.4.1 Orient...21 // 1.4.2 Evropa...22 // 1.5 Raný novověk...26 // 1.5.1 Renesance...26 // 1.6 Vrcholný novověk...32 // 1.6.1 Období 17. a 18. století n. 1...32 // 1.6.2 Období 18. a 19. století n. 1...35 // 1.7 Moderní dějiny...37 // 1.7.1 Období 19. století n. 1...37 // 1.7.2 Období 1. světové války...45 // 1.7.3 Meziválečné období ...46 // 1.7.4 Období 2. světové války...48 // 1.7.5 Období po 2. světové válce...48 // 1.7.6 Česká republika v období po roce 1989 ... 52 // 2 Zdravotnický tým // Martina Dingová Šliková...58 // 2.1 Nelékařská zdravotnická povolání...58 // 2.1.1 Povolání zdravotnického záchranáře...60 // 2.2 Základní související legislativa...65 // 3 Vymezení oboru ošetřovatelství // Martina Dingová Šliková...67 // 3.1 Obor ošetřovatelství...67 // 3.1.1 Definice ošetřovatelství...67 // 3.2 Teorie ošetřovatelství...69 // 3.2.1 Koncepční teorie a modely ošetřovatelství ...69 // 3.3 Ošetřovatelský proces...72 // 3.3.1 Situace v ČR...73 // 3.3.2 Ošetřovatelské posouzení...74 // 5 // 3.3.3 Ošetřovatelská diagnóza...74
// 3.3.4 Plán intervencí ošetřovatelské péče...75 // 3.3.5 Realizace intervencí...76 // 3.4 Ošetřovatelská péče ...77 // 3.4.1 Paliativní ošetřovatelská péče...77 // 3.4.2 Zdravotnická dokumentace...78 // 4 Evidence based nursing - ošetřovatelství založené na důkazech // Lucie Lidická...82 // 4.1 Základní principy EBN ...82 // 4.2 Překážky při zavádění EBP...82 // 4.3 Fáze EBP...83 // 4.3.1 Kritický postoj ? praxi...83 // 4.3.2 Formulace klinické otázky ...83 // 4.3.3 Systematické vyhledání nejlepšího dostupného důkazu...83 // 4.3.4 Kritické posouzení důkazu...83 // 4.3.5 Aplikace důkazu (výsledků) do klinické praxe...84 // 4.3.6 Zhodnocení výsledku implementace důkazů (výkonu)...84 // 5 Multikulturní ošetřovatelství // Lucie Lidická...86 // 5.1 Model vycházejícího slunce Madelein Leiningerové...87 // 5.2 Model kulturně ohleduplné péče Joyce Newman Gigerové // a Ruth Davidhizarové...87 // 5.3 Specifika neverbální komunikace u jednotlivých národů // a národnostních menšin žijících na území ČR...87 // 5.3.1 Mimika ...87 // 5.3.2 Haptika ...88 // 5.3.3 Proxemika...88 // 5.4 Specifika hospitalizace jednotlivých národností a kultur // pobývajících na území ČR...89 // 5.4.1 Ukrajinci...89 // 5.4.2 Vietnamci...89 // 5.4.3 Rusové...89 // 5.5 Specifika hospitalizace příslušníků národnostních menšin // žijících na území ČR...90 // 5.5.1 Romové ...90 // 5.6 Náboženství a církve...90
// 5.6.1 Křesťanství ...90 // 5.6.2 Judaismus...91 // 5.6.3 Islám...92 // 5.6.4 Buddhismus...93 // 5.6.5 Hinduismus...93 // 5.6.6 Svědci Jehovovi...93 // 6 Základy komunikace // Lucie Lidická, Martina Dingová Šliková...95 // 6.1 Verbální komunikace ...96 // 6.2 Neverbální komunikace...96 // 6 // 6.3 Asertivní komunikace...96 // 6.4 Komunikace s pacientem...97 // 6.4.1 Naslouchání...97 // 6.4.2 Empatie...97 // 6.4.3 Mlčení...98 // 6.5 Komunikace s melancholickým/depresivním pacientem...98 // 6.6 Komunikace s agresivním pacientem...98 // 6.6.1 Metody komunikace s agresivním pacientem...98 // 6.7 Druhy komunikace v PNP...99 // 7 Nozokomiální nákazy a prevence // Lucie Lidická...101 // 7.1 Dělení NN...101 // 7.2 Cesta přenosu NN...101 // 7.3 Prevence NN... 102 // 7.3.1 Hygiena rukou...102 // 7.3.2 Používání rukavic ...102 // 7.3.3 Ochrana obličeje...102 // 7.3.4 Ochrana kůže a oděvu...102 // 7.3.5 Bariérový ošetřovatelský režim...102 // 7.3.6 Izolace pacienta...103 // 7.4 Hygiena rukou v praxi...104 // 7.4.1 Postup při mechanickém mytí rukou...104 // 7.4.2 Postup při mechanickém mytí před chirurgickou dezinfekcí . . . 104 // 7.4.3 Postup při hygienické dezinfekci...104 // 7.4.4 Postup při chirurgické dezinfekci ...104 // 7.5 Mechanická očista, dezinfekce a sterilizace...105 // 7.5.1 Mechanická očista...105 // 7.5.2 Dezinfekce...105 // 7.5.3 Sterilizace...106 // 7.5.4 Obaly...107 // 7.6 Přejímání a manipulace s čistým
prádlem...107 // 7.7 Přejímání a manipulace se zdravotnickým prostředkem...108 // 7.8 Platná legislativa...108 // 8 Péče o prostředí pacienta // Lucia Vrabelová, Martina Dingová Šliková...111 // 8.1 Nemocniční lůžko...111 // 8.1.1 Základní vybavení lůžka...112 // 8.1.2 Doplňky a pomocná zařízení lůžka ...113 // 8.1.3 Úprava lůžka...113 // 8.2 Spánek a odpočinek...114 // 8.2.1 Spánek...114 // 8.2.2 Odpočinek...117 // 8.3 Polohy nemocných...117 // 8.3.1 Léčebné polohy...118 // 8.3.2 Imobilizační syndrom...121 // 8.3.3 Vyšetřovací polohy...123 // 7 // 9 Zajištění hygieny // Lucie Lidická...125 // 9.1 Hygienická péče...125 // 9.1.1 Význam hygienické péče, hygienické návyky...125 // 9.2 Péče o osobní a ložní prádlo...126 // 9.3 Péče o zuby a hygiena dutiny ústní...126 // 9.3.1 Ošetřovatelský postup v péči o zdravou dutinu ústní...127 // 9.3.2 Zvláštní péče o dutinu ústní...127 // 9.4 Ranní toaleta...128 // 9.4.1 Ranní toaleta soběstačných pacientů...128 // 9.4.2 Ranní toaleta nesoběstačných pacientů...128 // 9.5 Večerní toaleta soběstačných a nesoběstačných pacientů...129 // 9.6 Celková koupel...130 // 9.6.1 Celková koupel soběstačných pacientů ...130 // 9.6.2 Celková koupel u částečně soběstačných pacientů...130 // 9.6.3 Celková koupel na lůžku u nesoběstačných pacientů ...130 // 9.7 Mytí vlasů...132 // 9.7.1 Mytí vlasů u soběstačných a částečně
soběstačných pacientů ... 132 // 9.7.2 Mytí vlasů u nesoběstačných pacientů...132 // 9.8 Ošetření znečištěného pacienta...133 // 10 Obvazová technika, ošetření ran // Lucia Vrabelová...134 // 10.1 Obvazové materiály...134 // 10.1.1 Tkaniny...134 // 10.1.2 Vlákniny...135 // 10.1.3 Látky ztužující obvazy...135 // 10.1.4 Postřikové obvazy ...136 // 10.1.5 Zpevňující materiály...137 // 10.1.6 Náplasti...137 // 10.2 Význam obvazové techniky...137 // 10.2.1 Obecné zásady obvazové techniky...137 // 10.2.2 Účel obvazové techniky...138 // 10.3 Dělení obvazů podle materiálu . . . ...138 // 10.3.1 Šátkové obvazy...138 // 10.3.2 Obinadlové obvazy...139 // 10.3.3 Náplasťové obvazy...142 // 10.3.4 Prakové obvazy...142 // 10.3.5 Hadicové obvazy...142 // 10.3.6 Obvazy z tuhnoucích hmot...143 // 10.3.7 Obvazy z pružných hmot...143 // 10.3.8 Dlahové obvazy...144 // 10.4 Ošetření akutních, septických a aseptických ran...145 // 10.4.1 Hojení ran...146 // 10.5 Sterilní stolek...149 // 8 // 11 Monitorování fyziologických funkcí // Lucia Vrabelová...152 // 11.1 Měření dechu... 152 // 11.1.1 Faktory ovlivňující dýchání...152 // 11.1.2 Hodnocení dechu...152 // 11.1.3 Postup při sledování dechu a jeho hodnocení...154 // 11.2 Sledování krevního tlaku...154 // 11.2.1 Faktory ovlivňující krevní tlak...154 // 11.2.2 Hodnocení krevního tlaku...155 // 11.2.3 Metody měření krevního tlaku...155 // 11.2.4 Zásady
pro měření krevního tlaku...156 // 11.2.5 Auskultační metoda měření krevního tlaku - postup...156 // 11.2.6 Záznam hodnot krevního tlaku...157 // 11.3 Tělesná teplota...158 // 11.3.1 Faktory ovlivňující tělesnou teplotu...158 // 11.3.2 Hodnoty tělesné teploty...158 // 11.3.3 Typy horečky...158 // 11.3.4 Druhy teploměrů...159 // 11.3.5 Pokyny ? měření tělesné teploty...159 // 11.3.6 Ošetřovatelský postup měření tělesné teploty...160 // 11.3.7 Příznaky febrilie a hypotermie...160 // 11.4 Sledování pulzu...160 // 11.4.1 Faktory ovlivňující pulz...161 // 11.4.2 Místa měření pulzu...161 // 11.4.3 Technika měření pulzu ...161 // 11.4.4 Postup měření pulzu...162 // 11.4.5 Hodnocení pulzu...162 // 11.5 Pulzní oxymetrie...163 // 12 Podávání léků, oxygenoterapie // Lucie Lidická...164 // 12.1 Zásady správného podávání léků...164 // 12.2 Ošetřovatelský proces při podávání léků per os (p.o.)...165 // 12.2.1 Zásady podání jednotlivých druhů léků...166 // 12.2.2 Postup při podání léků p.o...166 // 12.2.3 Zvláštnosti při podání léků malým dětem...166 // 12.2.4 Specifika při podávání některých léků...167 // 12.3 Ošetřovatelský proces při podávání léků do dutin...168 // 12.3.1 Podávání léků do konečníku - per rectum...168 // 12.3.2 Ošetřovatelský proces při podávání léků vaginálně...169 // 12.3.3 Ošetřovatelský proces při podávání léků do ucha ...169
12.3.4 Ošetřovatelský proces při podávání léků do nosu...169 // 12.3.5 Ošetřovatelský proces při podávání léků kůží...170 // 12.3.6 Ošetřovatelský proces při podávání léků do oka...170 // 12.3.7 Ošetřovatelský proces při podávání léků do dýchacího ústrojí . . 171 // 12.3.8 Ošetřovatelský proces při oxygenoterapii...172 // 12.4 Přejímání a kontrola léčivých přípravků...174 // 9 // 12.4.1 Předepisování a objednávání léků...174 // 12.4.2 Skladování a uchovávání léků...175 // 12.4.3 Zvláštnosti při manipulaci, skladování a aplikaci opiátů...175 // 13 Péče o pacienta s bolestí // Lucia Vrabelová, Martina Dingová Šliková...177 // 13.1 Fyziologie bolesti...177 // 13.1.1 Typy bolestivých stimulů...177 // 13.2 Typy bolesti z hlediska průběhu ...178 // 13.3 Typy bolesti podle místa vzniku...179 // 13.4 Typy bolesti podle postižených orgánů a charakteru...179 // 13.4.1 Speciální typy bolesti...180 // 13.5 Hodnocení intenzity bolesti...ISO // 13.5.1 Časové určení bolesti...181 // 13.5.2 Faktory ovlivňující vnímání bolesti...181 // 13.6 Komplexní řešení bolesti...182 // 13.6.1 Léčba bolesti...182 // 14 Zajištění výživy dětí a dospělých, enterální a parenterální výživa // Lucia Vrabelová...186 // 14.1 Faktory ovlivňující výživu...186 // 14.2 Zhodnocení stavu výživy pacienta...187 // 14.3 Patologické stavy výživy... . . 188 // 14.4 Dietní systém...188
// 14.5 Podávání stravy podle stavu pacientů...189 // 14.6 Výživa dětí, kojenecká strava, kojení...190 // 14.7 Způsoby podávání stravy...192 // 14.7.1 Enterální výživa...192 // 14.7.2 Parenterální výživa...196 // 15 Aplikace injekcí, infuzní terapie // Lucia Vrabelová, Martina Dingová Šliková...198 // 15.1 Aplikace injekcí...198 // 15.2 Intradermální podávání léků (i.d.)...201 // 15.3 Subkutánní podávání léků (s.c.)...202 // 15.4 Aplikace injekcí (i.m.)...206 // 15.5 Aplikace intravenózních injekcí (i.v.)...209 // 15.6 Infuzní terapie ...212 // 15.6.1 Pohyb tělesných tekutin a elektrolytů v organismu...212 // 15.6.2 Účel, indikace a druhy infuzní terapie...213 // 16 Péče o centrální žilní vstupy, asistence při zavádění // Lucie Lidická...216 // 16.1 Výběr centrálních žilních katétrů ...216 // 16.2 Způsob zavedení CŽK...216 // 16.2.1 Nejčastější indikace ? zavedení CŽK...217 // 16.2.2 Kontraindikace...218 // 16.2.3 Asistence při zavádění CŽK...218 // 16.3 Komplikace...218 // 10 // 16.4 Ošetřování CŽK ...219 // 16.4.1 Postup...219 // 16.4.2 Manipulace s CŽK...219 // 16.5 Infekce...220 // 17 Odběry biologického materiálu // Lucia Vrabelová, Martina Dingová Šliková...223 // 17.1 Cíl vyšetření biologického materiálu...223 // 17.2 Biologický materiál a jeho druhy...223 // 17.3 Faktory ovlivňující výsledky vyšetření biologického materiálu...224 // 17.4 Zásady odběru
biologického materiálu ...225 // 17.5 Spolupráce s laboratoří, zpracování odebraného materiálu...226 // 17.6 Postup při odběru biologického materiálu VITAL, STATÍM...226 // 17.7 Odběry krve na vyšetření...226 // 17.7.1 Zásady při odběru krve...226 // 17.7.2 Charakteristika odběru krve...227 // 17.7.3 Nejčastější chyby při odběrech krve...229 // 17.7.4 Druhy vyšetření krve...229 // 17.7.5 Způsoby vyšetření krve...237 // 17.8 Odběry moči na vyšetření...240 // 17.8.1 Fyzikální vyšetření moči ...241 // 17.8.2 Biochemické vyšetření moči...242 // 17.9 Odběry stolice na vyšetření...244 // 17.9.1 Fyzikální vyšetření stolice...245 // 17.9.2 Biochemické vyšetření stolice...246 // 17.9.3 Mikrobiologické vyšetření stolice ...247 // 17.10 Odběr sputa na vyšetření...248 // 17.10.1 Fyzikální vyšetření sputa...248 // 17.10.2 Mikrobiologické vyšetření sputa...249 // 17.10.3 Cytologické vyšetření sputa...249 // 17.11 Ostatní odběry biologického materiálu...249 // 17.12 Odběry žaludečního a duodenálního obsahu...251 // 18 Zajištění vyprazdňování pacientů // Lucie Lidická...253 // 18.1 Vyprazdňování moči...253 // 18.1.1 Poruchy pravidelného vyprazdňování moči ...254 // 18.1.2 Cévkování...254 // 18.1.3 Výplach močového měchýře ...258 // 18.2 Vyprazdňování stolice...259 // 18.2.1 Poruchy pravidelného vyprazdňování stolice...259 // 18.2.2 Klyzma...261 // 18.3 Stomie...264
18.3.1 Kolostomie ...264 // 18.3.2 Ileostomie...265 // 18.3.3 Perkutánní epicystostomie ...266 // 18.3.4 Nefrostomie...266 // 11 // 19 Transfuze a hemoterapie // Lucie Lidická, Martina Dingová Šliková...269 // 19.1 Indikace transfuze...269 // 19.2 Druhy transfuzí...269 // 19.3 Transfúzni přípravky...270 // 19.3.1 Krevní skupiny...271 // 19.4 Objednávání krve...271 // 19.5 Ošetřovatelský proces...271 // 19.6 Potransfuzní reakce...273 // 19.6.1 Časné potransfuzní reakce ...273 // 19.6.2 Pozdní potransfuzní reakce...273 // 19.7 Krevní deriváty...274 // 20 Ošetřování pacientů v perioperačním období; péče o drény a drenážní systémy // Lucia Vrabelová...275 // 20.1 Predoperační příprava...275 // 20.2 Pooperační péče ...277 // 20.3 Péče o drény a drenážní systémy...279 // 20.3.1 Spádová (gravitační) drenáž...280 // 20.3.2 Vzlínavá (kapilární) drenáž...281 // 20.3.3 Podtlaková drenáž...281 // 20.3.4 T-drén...281 // 20.3.5 Pigtail drén...281 // 20.3.6 Drenážní minisáčky...282 // 20.4 Zásady péče o pacienta s drénem...282 // 20.5 Jednorázový drenážní systém dutiny hrudní...283 // 20.5.1 Drenážní systém na sání...283 // 20.5.2 Ošetřovatelská péče o pacienta s hrudní drenáží...284 // Seznam zkratek...286 // Přílohy...291 // Příloha č. 1: Činnosti zdravotnického záchranáře, operátora // zdravotnického operačního střediska, zdravotnického záchranáře // pro urgentní medicínu,
sestry pro intenzivní péči...291 // Příloha č. 2: Model vycházejícího slunce...295 // Příloha č. 3: Přehled forem léků...296 // Příloha č. 4: Přehled inzulínů...297 // Příloha č. 5: Infuzní roztoky...298 // Příloha č. 6: Základní a speciální diety...300 // Příloha č. 7: Modrá hvězda života (The Blue Star of Life)...301 // Rejstřík...302 // Souhrn...310 // Summary...310 // 12
cnb003047616

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC