Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:40x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
286 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0888-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2326-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2327-8 (online ; epub)
Sestra
Na obálce pod názvem: Česká asociace sester ČAS
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 253-273, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001465209
Úvod 11 // 1 Historie ošetřovatelství - Ilona Plevová, Regina Slowik 13 // 1.1 Ošetřovatelství v nejstarších dobách 13 // 1.2 Význam církve pro vývoj ošetřovatelství 14 // 1.3 Válečné ošetřovatelství 17 // 1.4 Počátky ošetřovatelství v českých zemích 19 // 1.4.1 Vývoj ošetřovatelství do roku 1918 21 // 1.4.2 Vývoj ošetřovatelství v letech 1918-1939 22 // 1.4.3 České ošetřovatelství v době fašistické okupace 1939-1945 22 // 1.4.4 České ošetřovatelství po roce 1945 23 // 1.5 Vybrané významné osobnosti světového ošetřovatelství . . 25 // 1.5.1 Florence Nightingalová 25 // 1.5.2 Henri Jean Dunant 29 // 1.5.3 prof. MUDr. Nikolaj Ivanovic Pirogov 30 // 1.5.4 Theodor Fliedner 31 // 1.6 Vybrané významné osobnosti českého ošetřovatelství 31 // 1.6.1 Anežka Přemyslovna 31 // 1.6.2 Karolina Světlá 32 // 1.6.3 Eliška Krásnohorská 33 // 1.6.4 PhDr. Alice Masaryková 33 // 1.6.5 doc. PhDr. Marta Staňková, CSc 34 // 1.7 Historie porodnického ošetřovatelství 35 // 1.7.1 Porodní asistentka 35 // 1.7.2 Publikace a vzdělání v porodnickém ošetřovatelství 37 // 1.7.3 Porodnické školy 40 // 1.7.4 Babictví (porodnictví) jako profese 40 // 2 Vzdělávání v ošetřovatelství - Ilona Plevová 43 // 2.1 Počátky vzdělávání 43 // 2.2 Vzdělávání po roce 1989 45 // 2.2.1 Vzdělávání a legislativa 46 // 2.2.2 Pregraduální studium 48 // 2.2.3 Postgraduální studium 50 // 2.3 Mentorství v ošetřovatelské praxi 51 // 3 Současné ošetřovatelství - Ilona Plevová, Eva Janíkova, Regina Slowik 57 // 3.1 Koncepce ošetřovatelství 58 // 3.2 Definice ošetřovatelství 59 // 3.3 Cíle ošetřovatelství 61 // 3.4 Význam holistické teorie v moderním ošetřovatelství 61 // 3.5 Regulované povolání 62 // 3.6 Registrace zdravotnických pracovníků 64 // 3.7 Profesní organizace sester a porodních asistentek 65 // 3.7.1 České profesní organizace 66 //
3.7.2 Mezinárodní profesní organizace 71 // 3.8 Ošetřovatelský tým 73 // 3.9 Formy a metody poskytování péče 73 // 3.9.1 Vymezení ošetřovatelské péče 73 // 3.9.2 Formy ošetřovatelské péče 75 // 3.9.3 Metody ošetřovatelské péče 78 // 4 Role sestry a pacienta - Lucie Sikorová 81 // 4.1 Profesionalizace sestry 81 // 4.2 Profesionální role 81 // 4.3 Role sestry 82 // 4.4 Image sestry 86 // 4.5 Role pacienta 87 // 4.5.1 Role nemocničního pacienta 88 // 4.6 Osobnost sestry a pacienta 89 // 4.6.1 Osobnost zdravotníka 89 // 4.6.2 Osobnost sestry 89 // 4.6.3 Osobnost pacienta 93 // 4.7 Spolupráce sester ve zdravotnictví 95 // 4.8 Vztahy mezi zdravotníky a nemocnými 96 // 4.8.1 Kladné přijetí člověka 98 // 4.9 Spolupráce s pacientem 100 // 4.10 Spolupráce sester a lékařů 101 // 4.11 Vztahy mezi sestrami 104 // 4.12 Spolupráce mezi pacienty 105 // 5 Ošetřovatelský proces - Martina Tomagová 106 // 5.1 Posouzení 111 // 5.1.1 Pozorování 113 // 5.1.2 Rozhovor 114 // 5.1.3 Fyzikální vyšetření 115 // 5.1.4 Měřicí nástroje 115 // 5.2 Diagnostika 116 // 5.2.1 Diagnostický proces 118 // 5.3 Plánování 120 // 5.3.1 Stanovení priorit 120 // 5.3.2 Formulace cílů 120 // 5.3.3 Plánování intervencí 122 // 5.4 Realizace 125 // 5.4.1 Ošetřovatelské intervence 125 // 5.4.2 Proces realizace 126 // 5.5 Vyhodnocení 127 // 5.5.1 Ošetřovatelská dokumentace 129 // 6 Vybrané konceptualni modely a teorie ošetřovatelství - Alena Machová 131 // 6.1 Úvod do problematiky konceptuálních modelů a teorií ošetřovatelství 131 // 6.1.1 Konceptualni modely 133 // 6.1.2 Teorie ošetřovatelství 135 // 6.2 Model sebepéče - Dorothea Elisabeth Oremová 138 // 6.2.1 Biografie autorky 138 // 6.2.2 Vývoj modelu sebepéče 139 // 6.2.3 Asumpce (předpoklady) modelu 140 // 6.2.4 Hlavní jednotky modelu 140 // 6.2.5 Metaparadigmatické pojmy modelu 141 // 6.2.6 Základní pojmy a definice modelu 142 //
6.2.7 Ošetřovatelský proces v modelu D. Oremové 144 // 6.2.8 Využití modelu sebepéče ve výuce a ošetřovatelské praxi 145 // 6.3 Adaptační model Callisty Royové 146 // 6.3.1 Biografie autorky 146 // 6.3.2 Vývoj adaptačního modelu 147 // 6.3.3 Asumpce (předpoklady) modelu 148 // 6.3.4 Hlavní jednotky modelu 148 // 6.3.5 Metaparadigmatické pojmy modelu 149 // 6.3.6 Základní pojmy a definice modelu 149 // 6.3.7 Ošetřovatelský proces v modelu C. Royové 151 // 6.3.8 Využití adaptačního modelu ve výuce a ošetřovatelské praxi 153 // 6.4 Teorie čtyř konzervačních principů - Myra Estrin Levinová 155 // 6.4.1 Biografie autorky 155 // 6.4.2 Vývoj teorie čtyř konzervačních principů 156 // 6.4.3 Asumpce (předpoklady) modelu 156 // 6.4.4 Hlavní jednotky modelu 157 // 6.4.5 Metaparadigmatické pojmy modelu 158 // 6.4.6 Základní pojmy a definice modelu 159 // 6.4.7 Ošetřovatelský proces v teorii Levinové 162 // 6.4.8 Využití teorie čtyř konzervačních principů ve výuce a ošetřovatelské praxi 163 // 6.5 Teorie interakčních systémů, teorie dosažení cíle Imogene Kingové 164 // 6.5.1 Biografie autorky 164 // 6.5.2 Vývoj teorie dosažení cíle 165 // 6.5.3 Asumpce (předpoklady) modelu 166 // 6.5.4 Hlavní jednotky modelu 166 // 6.5.5 Metaparadigmatické pojmy modelu 167 // 6.5.6 Základní pojmy a definice modelu 168 // 6.5.7 Ošetřovatelský proces v modelu Kingové 171 // 6.5.8 Využití teorie otevřených systémů ve výuce a ošetřovatelské praxi 172 // 6.6 Teorie pokojného konce života Cornelie M. Rulandové a Shirley M. Moorové 173 // 6.6.1 Biografie Cornelie M. Rulandové 173 // 6.6.2 Biografie Shirley M. Moorové 174 // 6.6.3 Vývoj teorie pokojného konce života 175 // 6.6.4 Asumpce (předpoklady) modelu 176 // 6.6.5 Hlavní jednotky modelu 176 // 6.6.6 Metaparadigmatické pojmy teorie 178 // 6.6.7 Hlavní pojmy a definice modelu 179 //
6.6.8 Ošetřovatelský proces v teorii Rulandové a Moorové 180 // 6.6.9 Využití teorie pokojného konce života ve výuce a ošetřovatelské praxi 182 // 6.7 Rámec pro posouzení funkčních a dysfunkčních vzorců zdraví - Marjory Gordonová 183 // 6.7.1 Biografie autorky 183 // 6.7.2 Vývoj rámce pro posouzení funkčních a dysfunkčních vzorců zdraví 183 // 6.7.3 Asumpce (předpoklady) 185 // 6.7.4 Hlavní jednotky 185 // 6.7.5 Metaparadigmatické pojmy 186 // 6.7.6 Hlavní pojmy a definice rámce funkčních a dysfunkčních vzorců 186 // 6.7.7 Ošetřovatelský proces podle M. Gordonové 189 // 6.7.8 Využití rámce pro posouzení funkčních a dysfunkčních vzorců zdraví ve výuce a ošetřovatelské praxi 190 // 7 Klasifikační systémy v ošetřovatelství - Renáta Zeleníková 192 // 7.1 Vývoj klasifikačních systémů v ošetřovatelství 192 // 7.2 Klasifikační systém ošetřovatelských diagnóz NANDA International 196 // 7.2.1 Rozvoj ošetřovatelské diagnostiky 196 // 7.2.2 Vznik a vývoj NANDA International 197 // 7.2.3 Taxonomie I NANDA-I 199 // 7.2.4 Taxonomie II NANDA-I 200 // 7.3 Klasifikace ošetřovatelských intervencí - Nursing Interventions Classification (NIC) 204 // 7.4 Klasifikace ošetřovatelských výsledků - Nursing Outcomes Classification (NOC) 207 // 7.5 Aliance NNN 211 // 7.6 Mezinárodní klasifikace ošetřovatelské praxe -International Classification of Nursing Practice (ICNP) 214 // 8 Výzkum v ošetřovatelství - Radka Bužgová 218 // 8.1 Rozdělení výzkumu 219 // 8.1.1 Observační výzkumy 219 // 8.1.2 Experimentální (intervenční) výzkumy 219 // 8.1.3 Kvantitativní výzkum 220 // 8.1.4 Kvalitativní výzkum 220 // 8.2 Základní pojmy ve výzkumu 221 // 8.3 Výzkumný proces 223 // 8.4 Vymezení zkoumaného problému 224 // 8.5 Výběr vzorku 224 // 8.5.1 Výběr vzorku v kvantitativním výzkumu 224 // 8.5.2 Výběr vzorku v kvalitativním výzkumu 227 //
8.6 Metody a techniky sběru dat 227 // 8.6.1 Pozorování 228 // 8.6.2 Dotazník 229 // 8.6.3 Rozhovor 232 // 8.6.4 Techniky studia dokumentů 233 // 8.6.5 Kazuistika 234 // 8.7 Analýza dat 235 // 8.7.1 Analýza kvantitativních dat 235 // 8.7.2 Analýza kvalitativních dat 236 // 8.8 Prezentace a publikování výsledků výzkumu 237 // 9 Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství (EBN) - Darja Jarošová 238 // 9.1 Praxe založená na důkazech (EBP) 238 // 9.2 Proces a fáze EBP v ošetřovatelství 239 // 9.2.1 Krok 1 - Formulace klinické otázky 239 // 9.2.2 Krok 2 - Systematické vyhledání nejlepšího dostupného důkazu 242 // 9.2.3 Krok 3 - Kritické posouzení důkazu 245 // 9.2.4 Krok 4 - Aplikace důkazu do klinické praxe 249 // 9.2.5 Krok 5 - Zhodnocení výsledku implementace důkazu (intervence) 250 // 9.3 Klinické doporučené postupy 251 // Seznam bibliografických zdrojů 253 // Přílohy 274 // Příloha č. 1 274 // Příloha č. 2 276 // Slovníček pojmů 277 // Rejstřík 282 // Souhrn 285 // Summary 286
cnb003050840

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC