Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Edika, 2017
2 svazky : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-266-1187-5 (brožováno)
učebnice. xii, 570 stran + 1 CD (MP3) -- cvičebnice. v, 178 stran
001465255
ÚVOD ...X // TERMÍNY ...XI // INSTRUKCE ...XII // POSTAVY PŘÍBĚHU ...I // LEKCE 1 - POZDRAVY ___2 // podtémata: pozdravy, seznámení, představování, formulář I., oslovování // MINIDIALOGY ...3 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...6 // DIALOGY ...9 // ČESKÉ HLÁSKY (PRAVOPISNĚ) ...14 // ABECEDA ...15 // GRAMATIKA ...17 // I. osobní zájmena, II. sloveso BÝT, tykání a vykání, III. vokativ, IV. Kdo je to? / Co je to? // ČTENÍ + PSANÍ ...27 // POSLECH + PSANÍ ...31 // ZOPAKUJTE Sl ...35 // VÝSLOVNOST ...36 // A: vokály: kvalita, B: konsonanty: d, t, n - ď, ť, ň, C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE ...38 // České tituly // LEKCE 2 - SEZNAMOVÁNÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ 42 // podtémata: osobní údaje, formulář II., vizitka, národnosti, oslovování // MINIDIALOGY ...43 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...46 // DIALOGY ...49 // GRAMATIKA ...53 // I. rody substantiv, II. zájmeno ten, číslovka jeden, III. adjektiva, IV. Jaký, jaká, jaké, // V. slovesa -ovat, VI. rád/a (tancuju), VII. reflexivní SE // ČTENÍ + PSANÍ ...63 // POSLECH + PSANÍ ...67 // ZOPAKUJTE Sl ...70 // VÝSLOVNOST ...72 // A: vokály: kvantita, B: konsonanty: s, z - š, ž, C: melodie, D: rytmus souvislá řeči // REÁLIE ...74 // Co je typické pro zemi // LEKCE 3 - NÁVŠTĚVA ___78 // podtémata: rodina, dárek, pohoštění, omluva, zájmy // MINIDIALOGY ...79 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...82 // DIALOGY ...85 // GRAMATIKA ...90 // I. slovesa: A. MÍT, B. -at/-át, II. posesivní zájmena, III. rod substantiva - Mž a Mn, IV. nominativ a akuzativ sg., V. mít rád / ráda / rádi, VI. reflexivní Sl // ČTENÍ + PSANÍ ...105 // POSLECH + PSANÍ ...107 // ZOPAKUJTE Sl ...109 // VÝSLOVNOST ...112 // A: konsonanty: c, č - dz, dž, s, š - z, ž, B: konsonanty: h - ch, C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE ...114 // Jdeme na návštěvu v Česku //
POSTAVY PŘÍBĚHU-VIDEO ___118 // pozdravy, představování, formální komunikace, loučení // LEKCE 4-NAKUPOVANÍ // 121 // podtémata: obchod, oblečení, překvapení, komunikace studentů // MINIDIALOGY ...122 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...125 // DIALOGY ...128 // GRAMATIKA ...135 // I. nominativ pl. Mn, F, Neu, II. akuzativ pi., III. slovesa -it, -et/-ět, IV. akuzativ osobních zájmen, V. prepozice + akuzativ, VI. čas, VII. vokativ, VIII. ŽE, IX. TEN X TENHLE // ČTENÍ + PSANÍ ...148 // POSLECH + PSANÍ ...152 // ZOPAKUJTE Sl ...155 // VÝSLOVNOST ...159 // A: konsonanty: f- v, B: konsonanty: b - p - m, C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE ...161 // Česká republika // LEKCE 5 - MĚSTO ___164 // podtémata: orientace ve městě, výlet, pozvání na party, sport ve městě // MINIDIALOGY ...165 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...168 // DIALOGY ...171 // GRAMATIKA ...178 // I. slovesa: A. PSÁT, B. JÍT, JET, II. genitiv sg., III. otázka KAM, IV. další prepozice + akuzativ, V. modální slovesa - moct, muset, chtít // ČTENÍ + PSANÍ ...192 // POSLECH + PSANÍ ...196 // REALIE ...204 // Praha // POSTAVY PŘÍBĚHU I ___208 // Madla, Lucie, Ivana // LEKCE 6-MŮJ DEN ___212 // podtémata: denní režim, volný čas, studium // MINI DIALOGY ...213 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...217 // DIALOGY ...221 // GRAMATIKA ...228 // I. vid, II. budoucí čas 1 (perfektivní slovesa), III. další použití genitivu, IV. řadové číslovky, // V. datum // ČTENÍ+PSANÍ ...240 // POSLECH + PSANÍ ...244 // ZOPAKUJTE Sl ...247 // VÝSLOVNOST ...250 // A: vokály: kvantita, B: konsonanty, C: rytmus souvislé řeči, D: slovní přízvuk // REÁLIE ...252 // České svátky // POSTAVY PŘÍBĚHU II ___256 // Matěj, Šimon // LEKCE 7 - V RESTAURACI 260 // podtémata: jídlo, objednání, placení, přání k narozeninám, přípitek, komunikace studentů // MINIDIALOGY ...261 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...265 //
DIALOGY ...269 // GRAMATIKA ...275 // I. genitiv pi., II. další použití genitivu, III. genitiv osobních zájmen, IV. budoucí čas 2 (sloveso být, imperfektivní slovesa, modální slovesa), V. slovesa pohybu 1 (jít - chodit, jet - jezdit), // VI. neurčitá a záporná zájmena a adjektiva, VII. nic, něco, co + genitiv adjektiva // ČTENÍ + PSANÍ ...289 // POSLECH + PSANÍ ...294 // ZOPAKUJTE Sl ...297 // VÝSLOVNOST ...300 // A: konsonanty: znélost, B: vokály, C: melodie, D: slovní přízvuk REÁLIE ...302 // České jídlo // LEKCE 8 - NA POŠTĚ, V BANCE, // VE ŠKOLE, NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ ___308 // podtémata: formulář III., vzdělávání, komunikace s úřední osobou // MINIDIALOGY ...309 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...313 // DIALOGY ...317 // GRAMATIKA ...323 // I. lokál sg., II. lokál osobních zájmen, III. minulý čas, IV. modální slovesa - smět, umět, mít // ČTENÍ + PSANÍ ...337 // POSLECH + PSANÍ ...341 // ZOPAKUJTE Sl ...345 // VÝSLOVNOST ...349 // A: vokály, B: konsonanty: h - ch; C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE ...351 // J. A. Komenský // LEKCE 9- U LEKARE ___354 // podtémata: části lidského těla, roční období, nehoda, slova v komparaci // MINIDIALOGY ...355 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...360 // DIALOGY ...364 // GRAMATIKA ...369 // I. minulý čas - reflexivní slovesa, II. dativ sg., III. dativ osobních zájmen, // IV. slovesa pohybu 2 (další slovesa pohybu, budoucí čas sloves pohybu, prefixy sloves pohybu 1), V. adjektiva a adverbia // ČTENÍ + PSANÍ ...383 // POSLECH + PSANÍ ...387 // ZOPAKUJTE Sl ...390 // VÝSLOVNOST ...394 // A: konsonanty: I - r, B: pravopis a hláskové skupiny, C: rytmus souvislé řeči, D: slovní přízvuk // REÁLIE ...396 // Slavní Češi // LEKCE 10-V HOTELU ___400 // podtémata: cestování, ubytování, rezervace, výlet, počasí // MINIDIALOGY ...401 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...405 // DIALOGY ...409 //
GRAMATIKA ...415 // I. instrumental sg., II. instrumental osobních zájmen, III. prefixy sloves pohybu 2, // IV. BYLO (slovesná forma), V. KDYŽ // ČTENÍ + PSANÍ ...425 // POSLECH + PSANÍ ...428 // ZOPAKUJTE Sl ...432 // VÝSLOVNOST ...436 // A: konsonant: ř, B: vokály, C: slovní přízvuk, D: melodie // REÁLIE ...438 // Vánoce // LEKCE 11 - POLICIE ___442 // podtémata: autonehoda, dům a byt, jak člověk vypadá a jaký je, inzerát // MINIDIALOGY ...443 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...447 // DIALOGY ...452 // GRAMATIKA ...459 // I. nominativ pl. Mž, II. posesivní zájmeno svůj, III. lokál pl.; IV. PROTO // ČTENÍ + PSANÍ ...466 // POSLECH + PSANÍ ...469 // ZOPAKUJTE Sl ...472 // VÝSLOVNOST ...476 // A: vokály, B: konsonanty, C: rytmus souvislé řeči, D: slovní přízvuk // REÁLIE ...478 // Velikonoce // LEKCE 12 - KULTURA ___482 // podtémata: divadlo, kino, oblečení, Národní divadlo // MINIDIALOGY ...483 // SLOVNÍ ZÁSOBA ...487 // DIALOGY ...491 // GRAMATIKA ...496 // I. dativ pl., II. instrumental pl., III. JESTLI, IV. AŽ // ČTENÍ + PSANÍ ...504 // POSLECH + PSANÍ ...510 // ZOPAKUJTE Sl ...516 // VÝSLOVNOST ...520 // A: konsonanty, B: konsonanty, C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE ...522 // Některé známé české filmy // KLÍČ A TRANSKRIPT 526
(OCoLC)1019668561
cnb002954564

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC