Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.07.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Edika, 2017
2 svazky : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-266-1187-5 (brožováno)
učebnice. xii, 570 stran + 1 CD (MP3) -- cvičebnice. v, 178 stran
001465255
OBSAH // OBSAH // ÚVOD...X // TERMÍNY...XI // INSTRUKCE...XII // POSTAVY PŘÍBĚHU...I // LEKCE 1 - POZDRAVY ___2 // podtémata: pozdravy, seznámení, představování, formulár L, oslovování // MINIDIALOGY...3 // SLOVNÍ ZÁSOBA...6 // DIALOGY...9 // ČESKÉ HLÁSKY (PRAVOPISNĚ)...14 // ABECEDA...15 // GRAMATIKA...17 // I. osobní zájmena, II. sloveso BÝT, tykání a vykání, III. vokativ, IV. Kdo je to? / Co je to? // ČTENÍ + PSANÍ...27 // POSLECH + PSANÍ...31 // ZOPAKUJTE Sl...35 // VÝSLOVNOST...36 // A: vokály: kvalita, B: konsonanty: d, t, n - ď, ť, ň, C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE...38 // České tituly // LEKCE 2 - SEZNAMOVÁNÍ, PŘEDSTAVOVÁNI 42 // podtémata: osobní údaje, formulář II., vizitka, národnosti, oslovování // MINIDIALOGY...43 // SLOVNÍ ZÁSOBA...46 // DIALOGY...49 // GRAMATIKA...53 // I. rody substantiv, II. zájmeno ten, číslovka jeden, III. adjektiva, IV. Jaký, jaká, jaké, // V. slovesa -ovát, VI. rád/a (tancuju), VII. reflexivní SE // // ČTENÍ + PSANÍ...63 // POSLECH + PSANÍ...67 // ZOPAKUJTE Sl...70 // VÝSLOVNOST...72 // A: vokály: kvantita, B: konsonanty: s, z - š, ž, C: melodie, D: rytmus souvislé řeči // REÁLIE...74 // Co je typické pro zemi // LEKCE 3-NÁVŠTĚVA___78 // podtémata: rodina, dárek, pohoštění, omluva,
zájmy // MINIDIALOGY...79 // SLOVNÍ ZÁSOBA...82 // DIALOGY...85 // GRAMATIKA...90 // I. slovesa: A. MÍT, B. -at/-át, II. posesivní zájmena, III. rod substantiva - Mž a Mn, IV. nominativ a akuzativ sg., V. mít rád / ráda / rádi, VI. reflexivní Sl // ČTENÍ + PSANÍ...105 // POSLECH + PSANÍ...107 // ZOPAKUJTE Sl...109 // VÝSLOVNOST... 112 // A: konsonanty: c, č - dz, dž, s, š - z, ž, B: konsonanty: h - ch, C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE... 114 // Jdeme na návštěvu v Česku // POSTAVY PŘÍBĚHU-VIDEO___118 // pozdravy, představování, formální komunikace, loučení // iv — // OBSAH // LEKCE 4 - NAKUPOVANÍ___121 // podtémata: obchod, oblečení, prekvapení, komunikace studentů // MINIDIALOGY...122 // SLOVNÍ ZÁSOBA...125 // DIALOGY...128 // GRAMATIKA...135 // I. nominativ pl. Mn, F, Neu, II. akuzativ pi., III. slovesa -it, -et/-ét, IV. akuzativ osobních zájmen, V. prepozice + akuzativ, VI. čas, VII. vokativ, Vlil. ŽE, IX. TEN X TENHLE // ČTENÍ + PSANÍ...148 // POSLECH + PSANÍ...152 // ZOPAKUJTE Sl...155 // VÝSLOVNOST...159 // A: konsonanty: f- v, B: konsonanty: b - p - m, C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE...161 // Česká republika // LEKCE 5 - MĚSTO___164 // podtémata: orientace ve městě, výlet, pozvání na party, sport ve městě // MINIDIALOGY...165 // SLOVNÍ
ZÁSOBA...168 // DIALOGY...171 // GRAMATIKA...178 // I. slovesa: A. PSÁT, B. JÍT, JET, II. genitiv sg., III. otázka KAM, IV. další prepozice + akuzativ, V. modálni slovesa - moct, muset, chtít // ČTENÍ + PSANÍ...192 // POSLECH + PSANÍ...196 // ZOPAKUJTE Sl...199 // VÝSLOVNOST...202 // A: konsonanty k - g, B: konsonant ř, C: slovní přízvuk a melodie, D: rytmus souvislé řeči // REÁLIE...204 // Praha // — V // // POSTAVY PŘÍBĚHU I___208 // Madia, Lucie, Ivana // LEKCE6-MŮJ DEN___ 212 // podtémata: denní režim, volný čas, studium // MINIDIALOGY...213 // SLOVNÍ ZÁSOBA...217 // DIALOGY...221 // GRAMATIKA...228 // I. vid, II. budoucí čas 1 (perfektivní slovesa), III. další použití genitivu, IV. řadové číslovky, V. datum // ČTENÍ + PSANÍ...240 // POSLECH + PSANÍ...244 // ZOPAKUJTE Sl...247 // VÝSLOVNOST...250 // A: vokály: kvantita, B: konsonanty, C: rytmus souvislé řeči, D: slovní přízvuk // REÁLIE...252 // České svátky // POSTAVY PŘÍBĚHU II // Matěj, Šimon // 256 // LEKCE 7 - V RESTAURACI___260 // podtémata: jídlo, objednání, placení, přání ? narozeninám, přípitek, komunikace studentů // MINIDIALOGY...261 // SLOVNÍ ZÁSOBA...265 // DIALOGY...269 // VI // OBSAH // GRAMATIKA...275 // I. genitiv pi., II. další použití genitivu, III. genitiv
osobních zájmen, IV. budoucí čas 2 (sloveso být, imperfektivní slovesa, modálni slovesa), V. slovesa pohybu 1 (jít-chodit, jet-jezdit), VI. neurčitá a záporná zájmena a adjektiva, VII. nic, něco, co + genitiv adjektiva // ČTENÍ + PSANÍ...289 // POSLECH + PSANÍ...294 // ZOPAKUJTE Sl...297 // VÝSLOVNOST...300 // A: konsonanty: znělost, B: vokály, C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE...302 // České jídlo // LEKCE 8 - NA ???, V BANCE, // VE ŠKOLE, NA STUDU N ÍM ODDĚLENÍ___308 // podtémata: formulář III., vzdělávání, komunikace s úřední osobou // MINIDIALOGY...309 // SLOVNÍ ZÁSOBA...313 // DIALOGY...317 // GRAMATIKA...323 // I. lokál sg., II. lokál osobních zájmen, III. minulý čas, IV. modálni slovesa - smět, umět, mít // ČTENÍ + PSANÍ...337 // POSLECH + PSANÍ...341 // ZOPAKUJTE Sl...345 // VÝSLOVNOST...349 // A: vokály, ?: konsonanty: h - ch, C: melodie, D: slovní přízvuk REÁLIE...351 // J. A. Komenský // — VÜ // OBSAH // LEKCE9-U LÉKAŘE___ 354 // podtémata: části lidského těla, roční období, nehoda, slova v komparaci // MINIDIALOGY...355 // SLOVNÍ ZÁSOBA...360 // DIALOGY...364 // GRAMATIKA...369 // I. minulý čas - reflexivní slovesa, II. dativ sg., III. dativ osobních zájmen, // IV. slovesa pohybu 2 (další slovesa pohybu,
budoucí čas sloves pohybu, prefixy sloves pohybu 1), V. adjektiva a adverbia // ČTENÍ + PSANÍ...383 // POSLECH + PSANÍ...387 // ZOPAKUJTE Sl...390 // VÝSLOVNOST...394 // A: konsonanty: I - r, B: pravopis a hláskové skupiny, C: rytmus souvislé řeči, D: slovní přízvuk // REÁLIE...396 // Slavní Češi // LEKCE 10-V HOTELU___ 400 // podtémata: cestování, ubytování, rezervace, výlet, počasí // MINIDIALOGY...401 // SLOVNÍ ZÁSOBA...405 // DIALOGY...409 // GRAMATIKA...415 // I. instrumentál sg., II. instrumentál osobních zájmen, III. prefixy sloves pohybu 2, // IV. BYLO (slovesná forma), V. KDYŽ // ČTENÍ + PSANÍ...425 // POSLECH + PSANÍ...428 // ZOPAKUJTE Sl...432 // VÝSLOVNOST...436 // A: konsonant: ř, B: vokály, C: slovní přízvuk, D: melodie // REÁLIE...438 // Vánoce // Vlil — // LEKCE 11 - POLICIE___442 // podtémata: autonehoda, dům a byt, jak člověk vypadá a jaký je, inzerát // MINIDIALOGY...443 // SLOVNÍ ZÁSOBA...447 // DIALOGY...452 // GRAMATIKA...459 // I. nominativ pl. Mž, II. posesivní zájmeno svůj, III. lokál pi., IV. PROTO // ČTENÍ + PSANÍ...466 // POSLECH + PSANÍ...469 // ZOPAKUJTE Sl...472 // VÝSLOVNOST...476 // A: vokály, ?: konsonanty, C: rytmus souvislé řeči, D: slovní přízvuk // REÁLIE...478 // Velikonoce // LEKCE 12-KULTURA___482 // podtémata:
divadlo, kino, oblečení, Národní divadlo // MINIDIALOGY...483 // SLOVNÍ ZÁSOBA...487 // DIALOGY...491 // GRAMATIKA...496 // I. dativ pl., II. instrumentál pl., III. JESTLI, IV. AŽ // ČTENÍ + PSANÍ...504 // POSLECH + PSANÍ...510 // ZOPAKUJTE Sl...516 // VÝSLOVNOST...520 // A: konsonanty, B: konsonanty, C: melodie, D: slovní přízvuk // REÁLIE...522 // Některé známé české filmy // KLÍČATRANSKRIPT 526
(OCoLC)1019668561
cnb002954564

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC