Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2018
335 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-7275-105-1 (Muzejní a vlastivědná společnost ; vázáno) ISBN !978-80-727-5105-1 (chyb.)
Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; svazek 8
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografii na stranách 306-329 a rejstřík
Anglické a německé resumé
001465266
PŘEDMLUVA 7 // I. ČÁST: MORAVA V LETECH 1740-1847 9 // 1 POLITICKÉ UDÁLOSTI A PROCESY 11 // 1.1 Mars Moravicus I: války o rakouské dědictví a sedmiletá válka 11 // 1.2 Tereziánské reformy a posilování státní správy 17 // 1.3 Radikálnost josefínských reforem 22 // 1.4 Leopold II. a stavovská desideria 25 // 1.5 Mars Moravicus II: Čas Francouzské revoluce a napoleonských válek 31 // 1.6 Konzervativní reakce a předbřeznová nehybnost 41 // 2 SOCIÁLNÍ STRUKTURY A VZTAHY 48 // 2.1 Populace 48 // 2.2 Protoindustrializace 52 // 2.3 Města 59 // 2.4 Venkov 68 // 2.5 Feudálové 79 // 3 KULTURNÍ ÚTVARY A MENTALITY 85 // 3.1 Církev, nekatolíci, religiozita a školství 85 // 3.2 Nové reprezentace a kulturní mecenát aristokracie 95 // 3.3 Prrvnéna sociability a zrod veřejnosti 101 // 3.4 Formy kolektivní identity a počátky národní emancipace 107 // II. ČÁST: MORAVA V LETECH 1848-1918 115 // 4 ZA REVOLUCE A NEOABSOLUTISMU 117 // 4.1 Jaro národů a líbánky svobody 117 // 4.2 Mezi Prahou, Vídní a Frankfurtem 121 // 4.3 V zápasech o ústavnost a občanská a národní práva 128 // 4.4 Rozmach veřejného života, tisku a spolků 134 // 4.5 Opatrná modernizace v době neoabsolutismu 140 // 5 FORMOVANÍ MODERNÍ SPOLEČNOSTI V MNOHOJAZYČNÉM STÁTĚ 149 // 5.1 Předpoklady modernizace moravské společnosti 149 // 5.2 Jazykově-etnické a konfesijní poměry 156 // 5.3 Problémy formování občanské společnosti 168 // 5.4 Prosazování národni identity 176 // 6 OHNISKA OBČANSKÉ A NÁRODNĚ POLITICKÉ AKTIVIZACE 186 // 6.1 Zemský Parlamentarismus a ideové politická diferenciace 186 // 6.2 Tisk a publicistika 191 // 6.3 Spolčování a spolky 198 // 6.4 Prvni politické formace 210 //
7 NA CESTĚ K OBČANSKÉ, NÁRODNĚ ROZDĚLENÉ SPOLEČNOSTI 221 // 7.1 Národně politické aktivity v šedesátých letech 221 // 7.2 Ve víru státoprávních zápasů 225 // 7.3 Národně kulturní a školské snahy v osmdesátých letech 232 // 7.4 Nacionalizace veřejného prostoru 237 // 7.5 Demokratizace volebního práva a její důsledky 242 // 7.6 Na cestě k národnímu rozhraničování společnosti 253 // 8 MARS MORAVICUS III: ZA VELKÉ VÁLKY 261 // 8.1 Válečná opatření a perzekuce obyvatel 261 // 8.2 Válečné hospodářství, sociální poměry a každodenní život 271 // 8.3 Národně politický vývoj za války 281 // POZNÁMKY 293 // SUMMARY 301 // ZUSAMMENFASSUNG 303 // PRAMENY A LITERATURA 306 // REJSTŘÍK OSOB 330
(OCoLC)1065758338
cnb003018979

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC