Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2018
335 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-7275-105-1 (Muzejní a vlastivědná společnost ; vázáno) ISBN !978-80-727-5105-1 (chyb.)
Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; svazek 8
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografii na stranách 306-329 a rejstřík
Anglické a německé resumé
001465266
OBSAH // 4 // PŘEDMLUVA...7 // L ČÁST: MORAVA V LETECH 1740-1847 ...9 // 1 POLITICKÉ UDALOSTI A PROCESY ... 11 // 1.1 Mars Moravicus I: války o rakouské dědictví a sedmiletá válka ... 11 // 1.2 Tereziánské reformy a posilování státní správy ... 17 // 1.3 Radikálnost josefínských reforem...22 // 1.4 Leopold II. a stavovská desideria ...25 // 1.5 Mars Moravicus II: čas Francouzské revoluce a napoleonských válek...31 // 1.6 Konzervativní reakce a předbřeznová nehybnost... 41 // 2 SOCIÁLNÍ STRUKTURY A VZTAHY...48 // 2.1 Populace...48 // 2.2 Protoindustrializace ...52 // 2.3 Města...59 // 2.4 Venkov...68 // 2.5 Feudálové... 79 // 3 KULTURNÍ ÚTVARY A MENTALITY...85 // 3.1 Církev, nekatolíci, religiozita a školství...85 // 3.2 Nové reprezentace a kulturní mecenát aristokracie...95 // 3.3 Prrvnéna sociability a zrod veřejnosti... 101 // 3.4 Formy kolektivní identity a počátky národní emancipace... 107 // II. ČÁST: MORAVA V LETECH 1848-1918 ... 115 // 4 ZA REVOLUCE A NEOABSOLUTISMU ... 117 // 4.1 Jaro národů a líbánky svobody... 117 // 4.2 Mezi Prahou, Vídní a Frankfurtem ... 121 // 4.3 V zápasech o ústavnost a občanská a národní práva...128 // 4.4 Rozmach veřejného života, tisku a spolků... 134 // 4.5 Opatrná modernizace v době neoabsolutismu... 140 // 5 FORMOVANÍ MODERNÍ
SPOLEČNOSTI V MNOHOJAZYČNÉM STÁTĚ ... 149 // 5.1 Předpoklady modernizace moravské společnosti... 149 // 5.2 Jazykově-etnické a konfesijní poměry...156 // 5.3 Problémy formování občanské společnosti ...168 // 5.4 Prosazování národni identity ... 176 // 6 OHNISKA OBČANSKÉ A NÁRODNĚ POLITICKÉ AKTIVIZACE ... 186 // 6.1 Zemský Parlamentarismus a ideové politická diferenciace...186 // 6.2 Tisk a publicistika... 191 // 6.3 Spolčování a spolky...198 // 6.4 Prvni politické formace...210 // 7 NA CESTĚ ? OBČANSKÉ, NÁRODNĚ ROZDĚLENÉ SPOLEČNOSTI...221 // 7.1 Národně politické aktivity v šedesátých letech...221 // 7.2 Ve víru státoprávnich zápasů ...225 // 7.3 Národně kulturní a školské snahy v osmdesátých letech...232 // 7.4 Nacionalizace veřejného prostoru ...237 // 7.5 Demokratizace volebního práva a její důsledky...242 // 7.6 Na cestě ? národnimu rozhraničování společnosti ...253 // 8 MARS MORAVICUS III: ZA VELKÉ VÁLKY...261 // 8.1 Válečná opatřeni a perzekuce obyvatel...261 // 8.2 Válečné hospodářství, sociální poměry a každodenní život ...271 // 8.3 Národně politický vývoj za války ...281 // POZNÁMKY ...293 // SUMMARY...301 // ZUSAMMENFASSUNG...303 // PRAMENY A LITERATURA...306 // REJSTŘÍK OSOB...330
(OCoLC)1065758338
cnb003018979

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC