Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Prague : Karolinum Press, 2018
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4049-5 (print)
ISBN 978-80-246-4061-7 (e-kniha)
Každý, kdo se chce systematicky věnovat dílu Gillesa Deleuze, se musí vypořádat se skutečností, že kontinuita jeho myšlení je nabourána mnohými zlomy, z nichž tím největším je úzká spolupráce s Félixem Guattarim a neodlišitelnost obou autorů v textech, které společně píší. Přesto se nejedná o úkol, který by byl nemožný, a Deleuze sám na mnoha místech podává návod, jakým způsobem se jej lze zhostit, jak psát o autorovi, který nám neustále uniká a nikdy není pouze jeden. Petr Prášek ve svém úvodu do Deleuzovy filosofie sleduje logiku myšlení, která se vine celým jeho dílem, a pomáhá nám obstát při setkání s jeho texty. Představuje jej jako nového antropologa, pro kterého je člověk pouhou součástí šíleného dění světa – Deleuzův člověk se stává nelidským, zatímco svět utváří jeho tvář, v níž se zračí šílenství coby hranice lidskosti. Spolu s Deleuzem nás vybízí, abychom se vydali na svou vlastní cestu tvoření a dokázali být hodni toho, co se nám přihází..
001465348
Úvodem /9 // 1. TRANSCENDENTÁLNÍ EMPIRISMUS /19 // 1.1 Kantova špatná kritika /19 // 1.2 Obraz myšlení /23 // 1.3 Podmínky reálné zkušenosti /26 // 1.4 Tri syntézy času /29 // 2. VIRTUALITA /33 // 2.1 Průnik do virtuality: setkání /33 // 2.2 Ideje - pravý objekt myšlení /35 // 2.3 Transcendentálni pole: Idea a smysl /38 // 2.4 Řeč, smysl a ne-smysl /40 // 2.5 Paradox a šílené dění světa /45 // 2.6 Vz tahy I dej í /49 // 2.7 Univocita bytí /51 // 3. AKTUALIZACE /55 // 3.1 Jak Ideje podmiňují /55 // 3.2 Intenzita /58 // 3.3 Statická geneze monády /62 // 4. AKTUÁLNO /66 // 4.1 Co je fenomén? /66 // 4.2 Individuace člověka /67 // 4.3 Geneze klasického obrazu myšlení /72 // 5. ÚKOL DNEŠKA: OSVOBOZOVAT SINGULARITY /78 // 5.1 Jazyk /78 // 5.2 Člověk jako nástroj šíleného dění světa /82 // 5.3 Nadčlověk? /84 // 6. SETKÁNÍ S GUATTARIM /88 // 6.1 Raný Deleuze /88 // 6.2 Námitky /92 // 6.3 Setkání s Guattarim /98 // 6.4 Anti-Oidipus /101 // 7. TISÍC PLOŠIN /109 // 7.1 Mezi Anti-Oidipem a Tisíci plošinami /109 // 7.2 Teorie multiplicit /113 // 7.3 Rovina konzistence /115 // 7.4 Uspořádání /118 // 7.5 Schizoanalýza: tři linie /122 // 8. UMĚNÍ /127 // 8.1 Po Tisíci plošinách /127 // 8.2 Filosofie, věda a umění: boj proti mínění /130 // 8.3 Umění /133 // 9. DELEUZE A MY /141 // 9.1 Etika imanence /141 // 9.2 (Deleuzův) proces subjektivace /143 // 9.3 Deleuze a my: závěrečná dezinterpretace /148 // 9.4 Fenomenologovo stávání-se-Deleuzem /152 // Závěrem /157 Poděkování /160 // Rozumění formou dramatizace (Miroslav Petříček) /161 Seznam zkratek citovaných Deleuzových knih /165 Další citovaná literatura /168 Jmenný rejstřík /172 Věcný rejstřík /175
1922158
(OCoLC)1061098920
(EBLB)EBL5569308
(EBSC)1922158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC