Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Druhé vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
1 online zdroj (124 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3983-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3934-5 (print)
Učební texty Univerzity Karlovy
Obsahuje bibliografické odkazy
Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochemických a imunohistochemických metod, vědu, která je základním předpokladem pro porozumění pochodů patologických.Předložená příručka je velice stručným výtahem látky, která nemůže tyto učebnice nahrazovat, ale má usnadňovat studentům prvního ročníku studia všeobecného a zubního lékařství na lékařské fakultě opakování látky, probírané v přednáškách a v praktických cvičeních. Má být také základem pro studium mikroskopické anatomie.Tyto Základy histologie vznikly jako upravený a doplněný překlad autorovy starší anglické předlohy Outlines of Histology, opakovaně vydávané pro potřeby zahraničních studentů..
Popsáno podle online zdroje
001465360
PŘEDMLUVA 7 // 1. BUŇKA 10 // 1.1 Buněčné membrány 12 // 1.2 Jádro 16 // 1.2.1 Chromatin 17 // 1.3 Buněčný cyklus 21 // 1.3.1 Mitóza 23 // 1.4 Ribosomy 26 // 1.5 Endoplasmatické retikulum (ER) 27 // 1.5.1 Hrubé (granulámí) endoplasmatické retikulum (GER) 27 // 1.5.2 Hladké (agranulární) endoplasmatické retikulum (HER).. 27 // 1.6 Golgiho komplex (Golgiho aparát) 29 // 1.7 Mitochondrie 29 // 1.8 Lyzosomy 31 // 1.9 Peroxisomy (mikrotělíska) 31 // 1.10 Cytoskelet 31 // 1.10.1 Mikrotubuly 32 // 1.10.2 Centrosom (diplosom) 32 // 1.10.3 Mikrofilamenta 33 // 1.10.4 Intermediámí filamenta 33 // 1.11 Buněčné inkluze 34 // 2. Tkáně 35 // 2.1 Epitelová tkáň 35 // 2.1.1 Apikální povrchy epitelů 36 // 2.1.1.1 Mikroklky 36 // 2.1.1.2 Stereocilie 36 // 2.1.1.3 Kinocilie 36 // 2.1.2 Bazálni membrána 38 // 2.1.3 Buněčná adheze 38 // -3- // 2.1.3.1 Spojovací komplex 39 // 2.1.4 Krycí epitely 40 // 2.1.4.1 Jednovrstevné epitely 40 // 2.1.4.2 Vícevrstevné (vrstevnaté) epitely 41 // 2.1.5 Žlázové epitely 42 // 2.1.5.1 Žlázy exokrinní 42 // 2.2 Pojivová tkáň 46 // 2.2.1 Vazivo 47 // 2.2.1.1 Buňky 47 // 2.2.1.2 Mezibuněčná hmota (matrix) 51 // 2.2.1.3 Typy vazivové tkáně 54 // 2.2.2 Chrupavka 55 // 2.2.2.1 Hyalinní chrupavka 56 // 2.2.2.2 Elastická chrupavka 57 // 2.2.2.3 Vazivová chrupavka 57 // 2.2.3 Kost 58 // 2.2.3.1 Spongiózní (houbovitá) kost 59 // 2.2.3.2 Kompaktní kost 60 // 2.2.3.3 Osifikace 61 // 2.2.4 Zub 65 // 2.2.4.1 Vývoj zubu 65 // 2.2.4.2 Histologie součástí zubu 70 // 2.2.5 Krev 74 // 2.2.5.1 Plasma 74 // 2.2.5.2 Erytrocyty 74 // 2.2.5.3 Leukocyty 77 // 2.2.5.4 Trombocyty 83 // 2.2.5.5 Hemopoeza (krvetvorba) 84 // 2.3 Svalová tkáň 86 // 2.3.1 Hladká svalovina 87 // 2.3.2 Příčně pruhovaná svalovina (kosterní a srdeční) 88 //
2.4 Nervová tkáň 97 // 2.4.1 Vlastní tkáň nervová 97 // 2.4.1.1 Klasifikace neuronů 98 // 2.4.1.2 Cytologická stavba neuronu 100 // 2.4.1.3 Nemyelinizovaná vlákna 103 // 2.4.1.4 Myelinizovaná vlákna v CNS 103 // 2.4.1.5 Periferní nerv 104 // 2.4.1.6 Synapse a reflexní oblouk 104 // 2.4.1.7 Sensitivní receptory 105 // 2.4.2 Neuroglie 117 // 2.4.2.1 Astrocyty 113 // 2.4.2.2 Oligodendrocyty 114 // 2.4.2.3 Buňky mikroglie 114 // 2.4.2.4 Buňky ependymální 114 // 2.4.2.5 Satelitové buňky 115 // 2.4.3 Meningy 116 // 2.4.3.1 Pia mater 117 // 2.4.3.2 Arachnoidea 117 // 2.4.3.3 Dura mater 117 // 2.4.4 Bariéra krev-mozek (hematoencefalická bariéra) 117 // 2.4.5 Mozkomíšní mok 117 // Seznam vyobrazení 119 // Doporučená literatura 123
1922165
(OCoLC)1061148256
(EBSC)1922165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC