Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
EB
4., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada, 2018
232 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5865-7 (brožováno)
ISBN 978-80-247-2209-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2119-9 (online ; epub)
Terminologické slovníky
Obsahuje bibliografii na stranách 225-228, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001465418
O autorech // Předmluva ke 4. vydání ...11 // 1. Co je reklama ...13 // Co je reklama ...14 // Marketingové a komerční komunikace, propagace a reklama ...15 // Pro a proti reklamě ...18 // Komunikační mix a marketingová strategie ...20 // Reklama a společnost ...26 // 2. Jak připravit reklamní kampaň ...33 // Krok za krokem ...34 // Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně ...35 // Čeho chceme dosáhnout - stanovení cílů ...36 // Kolik to bude stát - kalkulace rozpočtu ...38 // Volba médií ...40 // Tisková média ...41 // Televize ...43 // Roz/slas ...44 // Venkovní reklama ...45 // Internet ...45 // Sociální sítě ...46 // Struktura mediálního plánu ...47 // Na koho se obracíme - cílová skupina ...49 // Geografické a demografické znaky ...50 // Znaky z hlediska nákupního chování ...51 // Typologie na základě postojů ke značce ...51 // Psychografická analýza a její využití ...54 // Psychologická segmentace ...62 // »Specifické" cílové skupiny ...64 // děti jako zákazníci a spotřebitelé ...64 // Senioři - cílová skupina budoucnosti? ...66 // Jak s cílovou skupinou komunikovat ...73 // 3. Jak vytvořit tu „správnou" reklamu ...77 // Krerá reklama je ta „správná“ ...78 // Obrazy, slova, barvy ...80 // Slova, slova, slova ...dávejme pozor na řeč ...81 // Výběr slov a délka vět ...81 // Technika vlastností ...81 // Používané typy písma ...82 // Používejme substantiva, ale nezapomínejme na slovesa ...83 // Jak důležité jsou barvy ...84 // Jak vytvořit reklamní poselství ...87 // Použít jazyk cílové skupiny ...87 // Jaké informace chceme sdělit ...87 // Zvolte správné argumenty ...88 // Jaká jména a názvy používat ...89 // Logo ...91 // Název, logo a corporate identity ...91 // Vztah loga a corporate designu ...92 // Požadavky na zpracování loga ...92 //
A co emoce ...93 // Reklamní mýty a skutečnost ...97 // Jak dělat dobrou reklamu? ...101 // 4. Jak reklama působí - efektivní reklama ...105 // Předpoklady efektivní reklamy ...106 // Jaké jsou předpoklady efektivní reklamy ...107 // Co všechno měříme? ...109 // Co měříme při zjisiování dopadu kampaně? ...112 // Líbivost reklamy (likes!dislikes) ...112 // Porozumění (comprehension) reklamě ...113 // Důvěryhodnost (credibility) reklamy ...113 // Efektivita a kreativita reklamy ...115 // Co a jak měřit aneb Co výzkum může a kde jsou jeho hranice ...117 // Jaké nástroje a postupy pro měření efektivnosti reklamních // kampaní známe ...122 // Nástroje, které pomohou při přípravě kampaně ...123 // Ověření účinnosti kampaně ...124 // 5. Jak si vybrat správnou agenturu ...135 // Co musíme vědět ...136 // Jak agenturu najít ...137 // Jak postupovat při výběru agentury ...137 // Doporučený postup AKA při výbéru komunikační agentury ...138 // Desetibodovýprůvodce výběrovým řízením ...138 // Jak bych si vybral agenturu ...143 // 6 Nové trendy v marketingové komunikaci ...149 // Internetová komunikace aneb Člověk online ...152 // Jak je to s využíváním internetu a internetové komunikace v Česku? ...153 // Budeme tedy všichni žít online? ...158 // Kdy a jak využít principy gerilového marketingu ...160 // Event marketing - stále nové a stále silnější zážitky? ...162 // Product placement - novy přístup, nebo skrytá reklama? ...166 // Buzzmarketing ...170 // Virový marketing - jak šířit zprávy „samošířením“? ...170 // WOM neboli „šuškanda“ ...172 // Sociální sítě ...174 // Nejrozsířenějsí sociální sítě ...175 // Face book ...179 // Slovo závěrem ...187 // Příloha A Důležitá čísla ...189 // Počty reklamních agentur ...191 //
Příloha B Důležité informace ...192 // Kodex reklamy ...192 // Mezinárodní obchodní komora ...212 // Přehled ukazatelů měření dopadu reklamních kampaní ...215 // Soutěže v oblasti reklamy ...217 // Příloha C Základní informace o asociacích komunikačních // a reklamních agentur a o Radě pro reklamu ...219 // AČRA MK(wivw. acra-mk.cz) ...219 // AKA (www.aka.cz) ...220 // RPR (www.rpr.cz) ...221 // Příloha D Důležité adresy ...222 // Adresář asociací a společností ...222 // Příloha E Seznam odborného tisku s marketingovou tematikou ...223 // Literatura ...225 // Shrnutí / Summary ...228 // Rejstřík ...229
(OCoLC)1065764994
cnb003018811

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC