Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:17x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2018
204 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0387-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2328-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2329-2 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 161-196, bibliografické odkazy a rejstříky
České, anglické, německé a ruské resumé
Popsáno podle tištěné verze
001470484
Obsah // Úvod 8 // 1. Epidemiologie ADHD 12 // Adam Kulhánek // 1.1 Prevalence ADHD u dětí a dospívajících 13 // 1.2 Prevalence ADHD v dospělé populaci 15 // 1.3 Prevalence ADHD u uživatelů návykových látek 16 // 2. ADHD a jeho souvislosti v kontextu užívání návykových látek 18 // Michal Miovský, Lenka Šťastná, Lenka Čablová, Eva Rubášová, // Nikola Chládková, Kamil Kalina // 2.1 Komorbidní výskyt ADHD a závislostí na návykových látkách 19 // 2.2 ADHD v kontextu terapeutických komunit pro drogově závislé 22 // 2.3 Copingové strategie a ADHD 26 // 2.4 Genderová specifika u klientů s ADHD - výsledky sekundární analýzy // původní pilotní studie v ČR 29 // Komplikace v léčbě z hlediska genderové odlišnosti 30 // Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby z pohledu genderové odlišnosti 32 // 3. Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých adiktologických pacientů 33 // Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina // 3.1 Vymezení ADHD podle MKN-10 a DSM-V 35 // 3.2 Diagnostika ADHD v dospělosti 41 // 3.3 Screeningové nástroje pro posouzení symptomů ADHD 43 // 3.4 Diagnostický rozhovor 46 // 3.5 Neuropsychologické vyšetření 47 // 3.6 Pozorování chování v průběhu celého vyšetření 49 // 3.7 Posouzení dalších deficitů a narušení 50 // 3.8 Doporučení pro praxi 50 // 4. Léčba ADHD 53 // 4.1 Farmakoterapie poruchy pozornosti a hyperaktivity v dospělosti 53 // Pavel Mohr
Farmaka v léčbě poruchy pozornosti 53 // Principy farmakoterapie ADHD v dospělosti 58 // Farmakoterapie ADHD a závislosti 59 // 4.2 Psychoterapeutická léčba ADHD v kontextu adiktologických programů 62 // Kamil Kalina // Uplatnění psychoterapie v léčbě ADHD 62 // Psychoterapeutické přístupy v léčbě ADHD 64 // ADHD, závislostní porucha a psychoterapie 67 // Závěr: hledání optimální integrace 74 // 5. Komorbidity v kontextu ADHD 76 // 5.1 ADHD a kouření tabáku 76 // Adam Kulhánek // Kouření tabáku u pacientů s ADHD 76 // Rozvoj ADHD v důsledku expozice tabákovému kouři 77 // 5.2 ADHD a gambling 78 // Lenka Richterová, Lenka Šťastná // 5.3 ADHD a další psychiatrické komorbidity 80 // Lenka Richterová, Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová ADHD a poruchy nálady, úzkostné poruchy a deprese 81 // ADHD a poruchy osobnosti 82 // 6. Vybrané klinické souvislosti s ADHD u dospělých 84 // 6.1 Nutrice a ADHD u dospělých 84 // Martina Koštáková // Jak jídlo působí na náš mozek 85 // Závislost na jídle 86 // Závislost na jídle a ADHD 89 // Stravování a ADHD 90 // 6.2 Zvládání zátěže u závislých pacientů s komorbidním ADHD 91 // Nikola Chládková // 7. Kazuistické studie 95 // 7.1 Pacient komorbidně užívající více návykových látek 95 // Ivana Křížová // Anamnéza 95 // Psychologické vyšetření 96 // Užívání drog a příznaky syndromu ADHD 100 // Terapeutický plán 101 // Diskuse
103 // Závěr 105 // 7.2 Kazuistická ilustrace osoby uživatele se symptomatologií ADHD // a komorbidními potížemi z nízkoprahového centra 105 // Eva Rubášová // Kontext současné situace 107 // První kontakt v rámci adiktologické poradny 108 // Anamnéza 110 // Diagnostická rozvaha 111 // Diagnostika ADHD a aktuálních přídatných problémů 112 // Popis hlavních potíží podle DIVA 113 // Závěr 115 // 8. Výzkum ADHD v tuzemských terapeutických komunitách a širší rámec // výzkumu léčby závislostí v nich 118 // 8.1 Vliv ADHD na proces a výstupy léčby - přehled výsledků pilotní // studie v tuzemských terapeutických komunitách 119 // Eva Rubášová // Dotazníková část zaměřená na terapeuty komunit 120 // Výskyt komplikací v léčbě 121 // Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby v terapeutické komunitě 125 // 8.2 Výzkum terapeutických komunit pro léčbu závislostí 127 // Martin Šefránek // Vznik terapeutických komunit pro léčbu závislostí a počátky výzkumu 127 Výsledky léčby a profil klientů v terapeutických komunitách 129 // Modifikace terapeutických komunit a nové skupiny klientů 135 // Co je terapeutická komunita, její základní prvky a jak léčba funguje 138 // Závěr 141 // Závěr 143 // Michal Miovský // Shrnutí 145 // Summary 147 // Resumé 149 // ??? 151 // Seznam použitých zkratek 153 // O autorech 155 // Literatura 161 // Rejstřík věcný 197 // Rejstřík jmenný 202
cnb003039204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC