Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:30x 
BK
EB
2., doplněné a aktualizované vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
479 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0596-0 (vázáno)
ISBN 978-80-271-2683-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2145-8 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001470498
Předmluva 13 // 1 Urgentní medicína jako svébytná lékařská specializace 15 // 1.1 Úvod 15 // 1.2 Krátce z historie urgentní medicíny 16 // 1.3 Charakteristika oboru 17 // 1.4 Specifika práce lékaře 18 // 1.5 Přednemocniční neodkladná péče 19 // 1.6 Urgentní příjem - brána do nemocnice 20 // 1.7 Připravenost na mimořádné události 21 // 1.8 Požadavky na lékaře v urgentní medicíně 21 // 1.9 Vzdělávání v oboru 22 // 1.10 Etické problémy v urgentní medicíně 23 // 1.11 Práva pacientů v podmínkách urgentní péče 24 // 1.12 Problematika hromadných neštěstí a třídění 25 // 1.13 Úkoly oboru a možný budoucí vývoj 25 // 2 Operační řízení zdravotnické záchranné služby 27 // 2.1 Přístupy k organizaci a zajištění operačního řízení zdravotnické záchranné služby 28 // 2.2 Operační řízení zdravotnické záchranné služby v CR 30 // 2.3 Časové aspekty práce zdravotnického operačního střediska 30 // 2.4 Klasifikace a indikace události 31 // 2.5 Poskytování instrukcí volajícímu 34 // 2.5.1 Základní instrukce 35 // 2.5.2 Instrukce vztahující se k popisovanému zdravotnímu problému - telefonicky asistovaná první pomoc 36 // 2.5.3 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 37 // 2.5.4 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace krok za krokem 38 // 2.6 Operační řízení výjezdových skupin 40 // 3 Patofyziologie kritických stavů - šok, srdeční zástava 45 // 3.1 Úvod 45 // 3.2 Šok 45 // 3.2.1 Definice 45 // 3.2.2 Základní rysy šoku 46 // 3.2.3 Fáze šoku 47 // 3.3 Srdeční zástava 48 // 3.4 Syndrom po náhlé srdeční zástavě 49 // 3.4.1 Poškození mozku po zástavě oběhu 50 // 3.4.2 Poresuscitačnímyokardiální dysfunkce 52 // 3.4.3 Systémová zánětliváodpověďa zástava oběhu 53 // 3.4.4 Reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS) v patogenezi PCAS 54 //
3.4.5 Význam kyseliny arachidonové v patogenezi PCAS 56 // 3.4.6 Cytokiny 57 // 3.4.7 „Toll-like" receptory 57 // 3.4.8 EndotelaPCAS 59 // 3.4.9 Koagulopatie po ROSC 61 // 3.4.10 Dýchání po srdeční zástavě 65 // 3.4.11 Nestandardní možnosti pozitivního ovlivnění zástavy oběhu 66 // 3.5 Antihemostatická terapie v souvislosti se srdeční zástavou a PCAS 67 // 3.5.1 Systémová trambolýza 67 // 3.5.2 Antiagregační léčba 67 // 3.5.3 Antikoagulační léčba, heparin 68 // 3.6 Závěr 69 // 4 Monitorování v urgentní medicíně 75 // 4.1 Úvod 75 // 4.2 Monitorování v přednemocniční péči 76 // 4.3 Monitorování vitálních funkcí během ošetření urgentního stavu 76 // 4.4 Monitorování kardiovaskulárního systému 79 // 4.4.1 Trísvodové EKG 79 // 4.4.2 Dvanáctisvodové EKG a další možnosti EKG v diagnostice v prvním kontaktu 79 // 4.5 Monitorování parametrů dýchání 86 // 4.5.1 Základy fyziologie výměny plynů 86 // 4.5.2 Pulzní oxymetrie 89 // 4.5.3 Kapnometry a kapnografy v urgentní medicíně 90 // 4.5.4 Přenosné spirometry 93 // 4.6 Monitorování parametrů vnitřního prostředí 94 // 4.6.1 Glukometry 94 // 4.6.2 Ostatní laboratorní hodnoty (point-of-care testing - POCT) 94 // 4.6.3 Monitorování tělesné teploty 96 // 4.7 Zobrazovací metody 97 // 4.7.1 Point-of-care ultrasonografie 97 // 4.7.2 CT vyšetření v přednemocniční péči 99 // 4.8 Závěr 100 // 5 Farmakoterapie urgentních stavů 103 // 5.1 Úvod 103 // 5.2 Cesty podání léků 104 // 5.2.1 Orální způsob podání 104 // 5.2.2 Rektální podání 105 // 5.2.3 Parenterální způsoby podání 105 // 5.2.4 Topická aplikace 106 // 5.2.5 Inhalační podání 106 // 5.2.6 Netradiční způsoby podání 106 // 5.3 Obecné aspekty celkové anestezie a analgezie v urgentní medicíně 107 //
5.3.1 Anestezie s relaxací a zabezpečením dýchacích cest 108 // 5.3.2 Analgezie 111 // 5.3.3 Sedace a anxiolýza 113 // 5.4 Krystaloidní a koloidní roztoky 113 // 6 Neodkladná resuscitace 117 // 6.1 Úvod 117 // 6.2 Historie a epidemiologie neodkladné resuscitace 117 // 6.3 Definice neodkladné resuscitace a důležité pojmy 119 // 6.3.1 Zvratnost umírání, metabolické podklady 126 // 6.3.2 Near death experience syndrome, zážitky blízké smrti 126 // 6.4 Řetěz přežití 127 // 6.5 Stres zachránců u neodkladné resuscitace 129 // 6.6 Organizace péče o pacienty se zástavou oběhu 129 // 6.6.1 Selhání základních životních funkcí, identifikace srdeční zástavy 130 // 6.6.2 Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace 130 // 6.6.3 Výjezdové skupiny ZZS 132 // 6.7 Současný pohled na terapii srdeční zástavy 134 // 6.7.1 Neodkladná resuscitace a medicína založená na důkazech 135 // 6.7.2 Význam doporučených postupů 135 // 6.7.3 Základní neodkladná resuscitace (BIS, poznámky k postupům A-B-C) 136 // 6.7.4 Nepřímá srdeční masáž 140 // 6.7.5 Umělé dýchání 142 // 6.7.6 Rozšířená KPR (ACLS, poznámky k postupům D-E-F) 143 // 6.7.7 Defibrilace 143 // 8 // 6.7.8 Zajištění dýchacích cest a umělá plicní ventilace 147 // 6.7.9 Podávánífarmak během neodkladné resuscitace 150 // 6.7.10 Týmová spolupráce u NR 153 // 6.7.11 Hodnocení stavu pacienta během zástavy oběhu 153 // 6.7.12 Zvláštnosti KPR u dětí 156 // 6.8 Závěr 159 // 7 Dechová nedostatečnost v urgentní medicíně 163 // 7.1 Základní pojmy, fyziologie dýchání a definice 163 // 7.1.1 Dušnost 163 // 7.1.2 Dýchání-respirace 163 // 7.1.3 Řízení dýchání 168 // 7.2 Důležité a časté klinické jednotky v urgentní medicíně 169 // 7.2.1 Aspirace 169 // 7.2.2 Exacerbace astmatu (astmatický záchvat nebo akutní astma) 170 //
7.2.3 Těžká a život ohrožující exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci 174 // 7.2.4 Edém plic 178 // 7.2.5 Plicní embolie 179 // 7.2.6 Pneumotorax 180 // 7.2.7 Tonutí 182 // 7.2.8 Psychogenní dušnost 183 // 8 Poruchy vědomí a křeče (bezvědomí, kolapsy, synkopy, deliria, křečové stavy) 185 // 8.1 Úvod 185 // 8.2 Bezvědomí 185 // 8.2.1 Patofyziologie komatózních stavů 185 // 8.2.2 Vyšetření pacienta s kvantitativní poruchou vědomí 186 // 8.2.3 Diferenciální diagnostika a možné příčiny přetrvávajícího bezvědomí 189 // 8.2.4 Neodkladná opatření a následná terapie 193 // 8.3 Krátkodobé poruchy vědomí - kolapsy a synkopy 195 // 8.3.1 Epidemiologie 195 // 8.3.2 Příčiny synkop a kolapsů a jejich charakteristické rysy 195 // 8.3.3 Terapeutická opatření u přechodných poruch vědomí 197 // 8.4 Delirium 197 // 8.5 Křečové stavy 199 // 8.5.1 Epidemiologie křečí 199 // 8.5.2 Neepileptické křečové záchvaty 199 // 8.5.3 Epilepsie 200 // 8.5.4 Vyšetření pacienta 202 // 8.5.5 Terapie 203 // 9 Závažný úraz 205 // 9.1 Úvod 205 // 9.2 Definice 206 // 9.2.1 Závažný úraz 206 // 9.2.2 Mortalita 209 // 9.3 Doporučení k ošetření závažného úrazu 209 // 9.4 Terapie hemoragického šoku 211 // 9.5 Celková anestezie u závažných traumat 215 // 9.5.1 Anestetika 215 // 9.5.2 Analgetika 216 // 9.5.3 Svalová relaxanda 216 // 9.6 Specifika závažných úrazů u dětí 217 // 9.6.1 Průchodnost dýchacích cest 217 // 9.6.2 Pomůcky pro zlepšení průchodnosti dýchacích cestu dětí 218 // 9.6.3 Ventilace a oběh 218 // 9.6.4 Vedomia stav centrálního nervového systému 219 // 9.6.5 Další vyšetření 219 // 9.7 Specifika popáleninového traumatu 220 // 9.8 Kazuistiky 223 // 9.9 Alkohol a úrazy 230 // 10 Akutní cévní mozkové příhody 233 // 10.1 Úvod 233 //
10.2 Typy, etiologie a patofyziologie postižení 233 // 10.3 Epidemiologie 234 // 10.4 Diagnostika a diferenciální diagnostika 234 // 10.5 Ischemické akutní cévní mozkové příhody 239 // 10.5.1 Léčba akutního mozkového infarktu 239 // 10.5.2 Kontinuita péče aneb modifikovaný záchranný řetézec pro cévní příhody 244 // 10.6 Intracerebrální krvácení 245 // 10.6.1 Příznaky a diagnostika 245 // 10.6.2 Terapie hemoragických cévních příhod 246 // 10.6.3 Subarachnoidální krvácení 246 // 10.7 Závěr 249 // 11 Kardiologická problematika v urgentní medicíně 253 // 11.1 Bolesti na hrudi 253 // 11.1.1 Ischemická choroba srdeční 254 // 11.1.2 Akutní aortálnísyndrom 263 // 11.1.3 Perikarditida,perikardiálnívýpotekamyokarditida 266 // 11.1.4 Poranění srdce při tupém traumatu hrudníku 271 // 11.2 Dušnost 272 // 11.2.1 Akutní srdeční selhání 272 // 11.2.2 Plicní embolie 276 // 11.3 Palpitace 282 // 11.3.1 Tachyarytmie 282 // 11.3.2 Bradyarytmie 290 // 11.4 Synkopa 294 // 12 Gynekologická a porodnická problematika v urgentní medicíně 301 // 12.1 Gynekologie v urgentní medicíně 301 // 12.1.1 Krvácení, které ohrožuje ženu na životě 301 // 12.1.2 Bolesti v podbřišku v PNP 304 // 12.2 Porodnictví v urgentní medicíně 307 // 12.2.1 Poznámky k fyziologii těhotenství-adaptace na těhotenství 307 // 12.2.2 Vyšetření v těhotenství 3O8 // 12.2.3 Komplikace těhotenství 311 // 12.2.4 Spontánní porod 319 // 12.2.5 Komplikace porodu 326 // 12.2.6 Komplikace po porodu 334 // 12.2.7 Císařský řez na umírající matce (perimortální SC) 342 // 12.2.8 Telefonicky asistovaný porod 343 // 12.2.9 Porod v domácnosti na přání rodičky, tzv. domácí porody 343 // 13 Akutní stavy u dětí 347 // 13.1 Úvod 347 // 13.2 Fyziologické rozdíly mezi dospělými a dětmi 347 //
13.3 Léčba tekutinami u dětí 349 // 13.4 Selhání krevního oběhu 349 // 13.5 sok // 10 // 13.5.1 Hypovolemický šok 351 // 13.5.2 Kardiogenní šok 352 // 13.5.3 Obštrukční šok 352 // 13.5.4 Distributivní šok 352 // 13.6 Závažné poruchy srdečního rytmu u dětí 354 // 13.6.1 Asystolie 354 // 13.6.2 Tachydysrytmie 354 // 13.6.3 Bradydysrytmie 355 // 13.7 Městnavé srdeční selhání 355 // 13.8 Respirační selhání 356 // 13.8.1 Obstrukce dýchacích cest 356 // 13.8.2 Pneumotorax 361 // 13.8.3 Aspirace cizího tělesa 362 // 13.8.4 Plicní postižení při tonutí 363 // 13.8.5 Syndrom akutní dechové tísně 363 // 13.9 Bezvědomí a křeče 365 // 13.10 Intoxikace 367 // 13.11 Termický úraz a popáleninová nemoc 367 // 13.12 Invazivní infekce 369 // 13.12.1 Systémová infekce (sepse) 369 // 13.12.2 Invazivní meningokokové infekce 369 // 13.13 Život ohrožující krvácení 370 // 14 Intoxikace v urgentní medicíně 373 // 14.1 Úvod 373 // 14.2 Příčiny otrav 373 // 14.3 Symptomy spojené s orgánovými systémy a jednotlivými orgány 373 // 14.3.1 Centrální nervový systém 374 // 14.3.2 Dýchací soustava 374 // 14.3.3 Oběhová soustava 375 // 14.3.4 Termoregulační systěm 375 // 14.3.5 Metabolismus 375 // 14.3.6 Játra 375 // 14.3.7 Ledviny 376 // 14.4 Toxidromy 376 // 14.5 Terapie 378 // 14.5.1 Obecně diagnostické a terapeutické postupy 378 // 14.5.2 Opatření specifická pro intoxikace 378 // 14.6 Intoxikacejednotlivými látkami nebo skupinami látek 380 // 14.6.1 Otravy alkoholy (etanol, metanol, glykoly) 380 // 14.6.2 Inhalační intoxikace 382 // 14.6.3 Nejčastější či nejzávažnější otravy léky 384 // 14.6.4 Otrava organofosfáty 386 // 14.6.5 Otravy přírodními jedy 386 // 14.6.6 Intoxikace návykovými látkami 387 // 14.7 Závěr 395 //
15 Psychosociální urgence 397 // 15.1 Úvod 397 // 15.2 Diferenciální diagnostika 398 // 15.2.1 Organické příčiny akutního neklidu 398 // 15.2.2 Somatoform ní poruchy 400 // 15.2.3 Panické ataky a panická porucha 401 // 15.2.4 Akutní stresová reakce 401 // 15.2.5 Presuicidální syndrom a suicidium 403 // 15.2.6 Deprese 405 // 11 // 15.2.7 Psychózy 405 // 15.2.8 Abúzus a závislost 406 // 15.3 Převažující sociální problematika 407 // 15.3.1 Bezdomovectví 407 // 15.3.2 Domácí násilí a týrání svěřené osoby 409 // 15.4 Terapie 410 // 15.4.1 Agrese a jak ji zvládnout 411 // 15.4.2 Komunikace s problémovým pacientem 412 // 15.4.3 Farmakoterapie a fyzické omezení 413 // 16 Geriatrická problematika v urgentní medicíně 417 // 16.1 Úvod 417 // 16.2 Charakteristiky seniorů a geriatrických pacientů 418 // 16.2.1 Fyziologické změny během stárnutí 418 // 16.2.2 Syndrom frailty neboli „křehký senior" 419 // 16.3 Typická rizika léčby seniorů 420 // 16.3.1 Chronická medikace a farmakoterapie v geriatrii 420 // 16.4 Zmatený pacient - demence, nebo delirium? 422 // 16.4.1 Delirium 422 // 16.4.2 Demence 423 // 16.5 Závažné úrazy u pacientů vyššího věku 424 // 16.5.1 Úvod 424 // 16.5.2 Epidemiologie 425 // 16.5.3 Triáž 427 // 16.5.4 Komorbidity a chronická medikace 428 // 16.5.5 Management péče o seniory s polytraumatem 429 // 16.6 Paliativní péče v podmínkách urgentní medicíny 437 //
17 Problematika závažných infekcí v urgentní medicíně 441 // 17.1 Úvod 441 // 17.2 Patofyziologie sepse a septického šoku 441 // 17.3 Aktualizace doporučení pro diagnostiku a management sepse 442 // 17.4 Komplexní terapeutická opatření při sepsi 444 // 17.5 Meningokoková sepse v přednemocniční neodkladné péči 447 // 17.6 Závěr 447 // 18 Rizika urgentní medicíny, právní pasti 451 // 18.1 Úvod 451 // 18.2 Postavení urgentní medicíny v současné společnosti 451 // 18.3 Zdravotní rizika 453 // 18.4 Sociální deprivace 453 // 18.5 Kazuistiky 454 // 18.5.1 Shrnutí a poučení z kazuistik 456 // 18.6 Předcházení stížnostem 456 // 18.7 Závěr 457 // Seznam zkratek 459 // Rejstřík 465 // Souhrn 475 // Summary 476
cnb003050252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC