Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2018
151 stran : ilustrace, 1 portrét, faksimile ; 21 x 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-021-1 (brožováno)
"Editor: Radek Lipovski"--Tiráž
Německo-český slovník lokalit
Obsahuje bibliografii na stranách 135-136 a bibliografické odkazy
Částečný německý text
001470520
Úvod // Správní vývoj rakouského Slezska na přelomu 40. a 50. let 19. století ...10 // Stručný nástin situace před rokem 1849 ...10 // Správní reformy 1848/50 ...10 // Reforma 1854/55 ...12 // Soupisy obyvatel 1846 a 1850/51 vzhledem // ke správním reformám 1848/50 a 1854/55 ...14 // Prameny k reformám 1848/50 ...14 // Soupis 1850/51 ...16 // Prameny k soupisu 1850/51 ...19 // Souhrny a přehledy ze soupisu 1850/51 ... 22 // Komparativní statistická literatura ...25 // Zhodnocení topografických dat ...27 // I. část: Obyvatelstvo v konskripcích 1846 a 1850/51 ...29 // Seznam pramenů a komparačního materiálu ...29 // Problém soupisů obcí 1849 ...30 // Data z konskripce 1850/51 ...30 // Názvy lokalit a územně-správních jednotek ...31 // Těšínský kraj (k roku 1848) ...32 // Politický okres Bílsko (k roku 1849) ...32 // Soudní okres Bílsko k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...32 // Soudní okres Strumeň k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...33 // Soudní okres Skočov k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...34 // Politický okres Těšín (k roku 1849) ...35 // Soudní okres Jablunkov k roku 1850 a smíšený k roku 1855. 35 // Soudní okres Těšín k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...37 // Soudní okres Fryštát k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...39 // Politický okres Frýdek (k roku 1849) ...41 // Soudní okres Frýdek k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...41 // Soudní okres Bohumín k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...42 // Politický okres Opava (k roku 1849) ...44 // Soudní okres Klimkovice k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...44 // Politické a soudní rozdělení podle c. k. slezské organizační zemské komise z 24. 7. 1854 ...45 // Oblast krajského soudu Těšín (Kreisgericht Teschen) ...45 // Místní úhrn z roku 1851 pro město Těšín s předměstími a osadami ...46 //
Opavský kraj (k roku 1848) ...47 // Politický okres Opava (k roku 1849) ...47 // Soudní okres Bílovec k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ... 47 // Soudní okres Odry k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...48 // Soudní okres Vítkov k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...49 // Soudní okres Opava-venkov k roku 1850 a smíšený // k roku 1855 ...50 // Statutární město Opava (k roku 1850 i 1855) ... 53 // Politický okres Bruntál (k roku 1849) ...54 // Soudní okres Benešov k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ... 54 // Soudní okres Bruntál k roku I85O a smíšený k roku 1855 ...55 // Politický okres Krnov (k roku 1849) ...56 // Soudní okres Krnov k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...56 // Soudní okres Albrechtice k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ... 58 // Soudní okres Osoblaha k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...59 // Politický okres Jeseník (k roku 1849) ...61 // Soudní okres Zlaté Hory k roku 1850 a smíšený k roku 1855.61 // Soudní okres Jeseník k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...61 // Soudní okres Vidnava k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...63 // Soudní okres Javorník k roku 1850 a smíšený k roku 1855 ...65 // Politické a soudní rozdělení podle c. k. slezské organizační // zemské komise z 24. 7. 1854 ...67 // Oblast zemského soudu Opava (Landesgericht Troppau) ...67 // Místní úhrn z roku 1851 pro město Opava s předměstími // a osadami ...68 // Klasifikace mužů podle socioekonomického postavení a schopnosti k vojenské službě, počet žen // v rakouském Slezsku (1850 ...69 // Obyvatelstvo podle domácí příslušnosti a přítomnosti v rakouském Slezsku (1850/51) ... // 70 // II. část Vojsko: informace o počtu mužů pro pluky a landvér, stavu dobytka, návrhy na ubytování vojenských příslušníků a na ustájení koní roku 1851 ...73 //
Prameny k vojenským záležitostem ...73 // Těšínský kraj (k roku 1848) ...74 // Politický okres Bílsko (k roku 1849) ...74 // Soudní okres Bílsko ...74 // Soudní okres Strumeň ...75 // Soudní okres Skočov ...75 // Politický okres Těšín (k roku 1849) ...77 // Soudní okres Jablunkov ...77 // Soudní okres Těšín ...78 // Soudní okres Fryštát ...80 // Politický okres Frýdek (k roku 1849) ...81 // Soudní okres Frýdek ...81 // Soudní okres Bohumín ...82 // Politický okres Opava (k roku 1849) ...83 // Soudní okres Klimkovice (k roku 1851) ...83 // Opavský kraj (k roku 1848) ... 84 // Politický okres Opava (k roku 1849) ...84 // Soudní okres Bílovec ...84 // Soudní okres Odry ...85 // Soudní okres Vítkov ...85 // Soudní okres Opava ...86 // Statutární město Opava ...88 // Politický okres Bruntál (k roku 1849) ...89 // Soudní okres Benešov ...89 // Soudní okres Bruntál ...89 // Politický okres Krnov (k roku 1849) ... 90 // Soudní okres Krnov ...90 // Soudní okres Albrechtice ...91 // Soudní okres Osoblaha ...92 // Politický okres Jeseník (k roku 1849) ...94 // Soudní okres Zlaté Hory ...94 // Soudní okres Jeseník ...94 // Soudní okres Vidnava ...95 // Soudní okres Javorník ...96 // Přehled podle politických okresů ...98 // III. část Průmysl: vybrané lokality v politických okresech podle konskripce 1850/51 ve srovnání se stavem roku 1846 ...101 // Prameny k průmyslovému zázemí ...101 // Politický okres Bílsko ...102 // 1) Soukenické manufaktury ...102 // 2) Chemická plátenická tiskárna ...103 // 3) Hutě a hamry ...103 // 4) Cvočkárna (hřebíkárna) ...103 // 5) Zámečnické a plechové zboží ...103 // 6) Papírna ...104 // 7) Krásnobarvírny ...104 // 8) Přádelny ovčí vlny ...106 // 9) Léčivé prameny a koupele ...108 // Politický okres Těšín ...108 // 1) Likérky ...108 //
2) Octárna ...110 // 3) Hutě a hamry ...110 // 4) Kamenouhelné doly ...110 // 5) Cukrovar ...ni // 6) Parní mlýn ...? // Politický okres Frýdek ...112 // 1) Hutě a hamry ...112 // 2) Kamenouhelné doly ...112 // 3) Papírny ...113 // Politický okres Opava ...114 // 1) Soukenické manufaktury ...114 // 2) Likérka ...115 // 3) Papírny ...116 // 4) Cukrovar ...116 // 5) Olejovna ...116 // 6) Parní mlýny ...117 // 7) Krásnobarvírny ...117 // 8) Přádelny ovčí vlny ...118 // 9) Léčivé prameny a koupele ...121 // Politický okres Krnov ...122 // 1) Měďné hamry a válcovna ...122 // 2) Papírny ...122 // Politický okres Bruntál ...123 // 1) Plátenická manufaktura ...123 // 2) Výroba nití a pláten ...123 // 3) Hounírna ...123 // 4) Hutě a hamry ...123 // 5) Železářské a zbrojní provozy ...124 // 6) Zámečnictví a výroba plechového zboží ...124 // 7) Strojírna ...125 // 8) Koželužna ...125 // 9) Likérka ...125 // 10) Železnorudný důl ...125 // 11) Drátovny ...126 // 12) Papírny ...126 // 13) Výroba příze a běleného zboží ...127 // 14) Léčivé prameny a koupele ...127 // Politický okres Jeseník ...128 // 1) Výroba valchované vlny ...128 // 2) Válcovna ...128 // 3) Hutě a hamry ...128 // 4) Drátovny ...129 // 5) Papírny ...130 // 6) Sklárna ...131 // 7) Léčivé prameny a koupele ...131 // Sumární výkaz nalezených a skutečně provozovaných továren, // dolů a jiných dílen ve zdejších verbovních okrscích // v roce 1851 ...132 // Elaborat für das Jahr 1851 - textová část (transkripce) ...133 // Prameny a literatura ...135 // Slovník lokalit ...139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC