Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.07.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Třetí, doplněné vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum [2011]
322 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-246-1793-0 (brožováno)
Terminologický slovník, výběrový česko-anglický slovník
Vydáno jako učební text pro Filozofickou fakultu UK
4. dotisk 2019
U dotisku chybné vročení, správně má být: 2011
Obsahuje bibliografii na stranách 313, bibliografické odkazy a rejstříky
001470658
PŘEDMLUVA--- 7 // 1. LEKCE VOLNÝ ČAS - SLOVESO - OPAKOVÁNÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY--- 9 // 2. LEKCE KULTURA - ROZHOVORY, PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB (KONDICIONÁL), // UŽITÍ PODMIŇOVACÍHO ZPŮSOBU, NEREÁLNÁ PODMÍNKA--- 25 // 3. lekce školství - rozhovor, slovesný vid, slovesa determinovaná // A NEDETERMINOVANÁ, ČASOVÉ VÝRAZY--- 43 // 4. LEKCE ČESKÁ REPUBLIKA - TRPNÝ ROD - PASIVUM--- 61 // 5. LEKCE POČASÍ, ROČNÍ DOBY, TRADIČNÍ SVÁTKY - JEDNOČLENNÉ VĚTY, PŘÍSLOVCE--- 75 // 6. LEKCE MÓDA - ROZHOVORY, TVOŘENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN, JMENNÉ (KRÁTKÉ) // TVARY ADJEKTIV--- 88 // 7. LEKCE RODINA - POSESIVNÍ ADJEKTIVA (PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ), // PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ, MÍSTNÍ PŘEDLOŽKY II--- 107 // 8. LEKCE ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - ZÁJMENA--- 119 // 9. LEKCE PROBLÉMY DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI - ČÍSLOVKY - OPAKOVÁNÍ, // OBTÍŽNĚJŠÍ SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK--- 136 // 10. LEKCE ŘEČ NOVIN - SPOJKY A JINÉ SPOJOVACÍ VÝRAZY--- 150 // 11. LEKCE ČETBA NOVIN - ODBORNÝ STYL, PŘECHODNÍKY--- 170 // 12. LEKCE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - VZTAŽNÁ ZÁJMENA, VZTAŽNÉ VĚTY--- 187 // 13. LEKCE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE - SLOVOSLED, // POŘADÍ SHODNÝCH PŘÍVLASTKŮ--- 201 // 14. LEKCE CESTUJEME PO ČESKÉ REPUBLICE - // VYBRANÉ OBTÍŽNĚJŠÍ SKLOŇOVÁNÍ SUBSTANTIV--- 217 // 15. LEKCE ČESKÝ JAZYK - VYBRANÉ CHARAKTERISTICKÉ RYSY OBECNÉ ČEŠTINY, // UŽITÍ NOMINATIVU A INSTRUMENTÁLU, ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PSANÍ ČÁRKY---
238 // KLÍČ KE CVIČENÍM--- 251 // SLOVNÍK--- 275 // VÝBĚR DOPORUČENÉ LITERATURY--- 313 // JMENNÝ REJSTŘÍK--- 315 // VÉCNÝ REJSTŘÍK--- 319
(OCoLC)757677853
cnb002219046

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC