Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
1. vydání
Brno : Computer Press, 2012
287 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-251-3627-0 (brožováno)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
001470680
Elan ??? ° // 0Å¥.4< // k*t<to(.A t - PvitAvy // DYNAMICKÉ ? NADSAZENÉ PÖZY PfttDVADÍ: MARK MCDONNELI // Dynamické umísténé kamery a orámováni prípravu: David Smít // f? // ? // MALOVANÍ I’ ft I S t R K Y 7. DŽUNGLÍ PROVAZl: MATI DlXON // // MAI BA U PI R A provazI: Richard Tu bury // // Maľba zombi í // Pfti praví i: Richard Tilbury // MARINACI Z BUDOUCNOSTI PROVÁZÍ: IGNACIO BAZAS’ LAZCANO // ro // Karikatury ProvAzI: Jason Siiilr // fé // KRAI ARTUÅ  ? EXCALIBUR Provádí: Simon Dominic // // kAfitotA ? - Geitnet (ictioH // SCIH DOPRAVNÍ PROST RI DKY VLSMIRNI IODÍ PRedvAdI: chi » mino wong // 7<l // SCI - FI DOPRAVNÍ PROSTŘI DKY’ VELKÉ LODI Prova/!: Chii ming Wong // Sci-ri DOPRAVNÍ prostředky vesmírní stanice ProvAzI: Chie mino Wong // SCI-n PROSTŘEDÍ - KOI ON I ZOVANI PLANETY ProvAzI: Chee ming wong // 100 // Sci-fi prostředí - Vesmírna bitva ProvAzI: Chii ming Wong // ? // ia io i\\ i > s i «??? // Ol fi // » // kApitoi* i - pAhfAfy // STŘEDOVĚKÝ TRII // PROVAZI: IGNACIO KAZAN I ?/CANO // fff // Fantasy místo na pilotách ProvAzI: lisse van Diik // tU // Středověké slumy // PRÍPRAVU: RICHARD TllBURV // // KApitef* 4 — ??? ? // Navrhovaní závodního vozu PROVÁDÍ: DWAYNE VANO E // m // NÁVRH stavebního stroie PŘÍPRAVU: HOI MUN T H AM // m // kApitotA ? - R yetltMAÍCA // OBYVATELÉ
ONE OSPALÉ VESNICKY NIKDY NEVIDĚLI PŘÍCHOD ?? HRÅ®ZY PRIDVÁDÍ: NATHANU I WEST // 1U // S PŘÍCHODEM NOCI TMA OŽIIA PROVÁZÍ: EHSAN DARHAGHI // I70 // RIÍZÍCÍ SE RO| MĚL TEMER BIBLICKÉ rozmEry PRIDVÁDÍ: I USTI N ALBERS // m // TEN STRO) BYL JEJICH JEDINÝM PROSTŘEDKEM K ÚNIKU PROVÁZÍ: EMRAH ElMASLI // t7g // Sekách je zaplavil. kdyZ si uvědomili. Ze za chvíli zemřou // PROVÁZÍ: EMRAH ELMASLI // 1*0 // kApítolA 6 — VI Ai tni ititet // vlastní Å tětce pro malování látek a krajek // AUTOR: NYKOLAI ALE KS ANDER // 1*4 // VLASTNÍ Å TĚTCE PRO TEXTURY SKAL. KOVU A KAMENI PRidvádí: Carlos Caiirira // vlastní Å tětce pro stromy, listy a ví i ví // PŘEDVÁDÍ: ROBERTO F. CASTRO // vlastní Å tětce pro malování houfů autor: Richard tilbury // s // 704 // III!* SIB i // KtfitoiA 7 - ?? ? ?? ?? ???(? VYUŽITI PROGRAMU GOOGLE SKETCHUP 1A KO ZÁKLADU PRO DIGITÁLNI MALBU PRIPRAVIL: RICHARD TILBURY m // SCI-FI ROBOT PftiDvADl: Cari os Cabrira m // Vozovna UKAZUJE: (OAS DUMITRtSCU ??o // OPUÅ TĚNÁ TOVARNA PŔÍDVÁDl: SíRC SOUll iman // kApittÍA g - Ocelené p>*fekty 1? ? VZNIKALA MALBA .TVORA* PftiDVÁOl 1 AMA J U RABAE V ?*</ // 1? ? VZNIKAL .SKLENÍK* UKAZUJE: KINICHIRO TOMIYASU ?ig // |AK VZNIKAL OBRAZ .PRACH* PŘEDVÁDÍ: CHASE STONI // JAK VZNIKALA MALBA .ARTI HA ř RAN ? 1 1 NOVA* PŘEDVÁDÍ:
IASON SílUR Mg // KAfítrlA - tAU>’<e // čefitíék
(OCoLC)791327346
cnb002346622

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC