Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání čtvrté
Všeň : Alter, 2010
3 svazky (63, 61, 62 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7245-232-3 (díl 1 ; brožováno)
ISBN 978-80-7245-233-0 (díl 2 ; brožováno)
ISBN 978-80-7245-234-7 (díl 3 ; brožováno)
Popsáno podle 1. dotisků z roku 2016
001470855
DÍL 1 :   Opakování ...3 // Násobení a dělení v oboru násobilky ...16 // Procvičování násobení a dělení ...26 // Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti ...34 // Písemné sčítání dvojciferných čísel ...42 // Písemné odčítání dvojciferných čísel ...47 // Zaokrouhlování čísel na desítky ...54 // Opakování (test) ...57 // GEOMETRIE // Bod. Přímka ...9 // Úsečka ...18 // Polopřímka ...25 // Polopřímky opačné ...31 // Vzájemná poloha dvou přímek v rovině ...38 // Zopakuj si ...45 // O pakování ...53 // Opakování učiva geom etrie ...59 // HRAJEME SI // Nakupujeme školní potřeby ...15 // Nakupujeme v potravinách ...33 // Nakupujeme hračky ...46 // Tri oříšky ...60
DÍL 2 :   Přirozená čísla v oboru do tisíce // Porovnávání čísel // Pamětné sčítání a odčítání // Jednotky délky // Jednotky hmotnosti // Litr, hektolitr - jednotky objemU // Procvičování // Zaokrouhlování trojciferných čísel // Pamětné sčítání - opakování a doplnění // Písemné sčítání // Pamětné odčítání - opakování a doplnění // Písemné odčítání // Procvičování // Opakování (test) // GEOMETRIE // Rovina - rovinné útvary // Trojúhelník // Čtverec // Obdélník // Čtyřúhelníky // Kružnice. Kruh // Kružnice // Rýsování kružnice // Kruh // Opakování (test) // HRAJEME Si // Nakupujeme hračky // Nakupujeme v lahůdkách // Nakupujeme oděvy // Tri oříšky // Obchodování // NÁZORNÉ POMŮCKY // Číselné osy // Kartičky s čísly // Diagramy // Tabulky
DÍL 3 :   Opakování // Dělení se zbytkem // Násobení a dělení mimo obor násobilek ...19 // Násobení násobků deseti ...19 // Dělení násobků deseti jednocifernými čísly ...22 // Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem ...25 // Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem ...28 // Dělení mimo obor násobilek ...32 // Jednotky času ...38 // Procvičování ...39 // Písemné násobení jednociferným činitelem ...45 // Opakování ...51 // Práce s kalkulačkou ...54 // Opakování (test) ...57 // GEOMETRIE // Opakování ...6 // Přenášení úseček - úsečky shodné ...11 // Porovnávání úseček ...18 // Porovnávání úseček - střed úsečky ...24 // Trojúhelník, čtyřúhelník ...30 // Kružnice, kruh - opakování ...37 // Konstrukce trojúhelníku ...44 // Tělesa ...50 // Opakování geometrie ...53 // Opakování (test) ...59 // HRAJEME SI // Nakupujeme ovoce a zeleninu ...31 // Cestujeme po ČR ...56 // Tri oříšky ...60
cnb002277727

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC