Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání páté
Všeň : Alter, 2010
3 svazky (62, 62, 62 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm + kartičky a zlomkové počitadlo (1 dvojlist)

objednat
ISBN 978-80-7245-216-3 (díl 1 ; brožováno)
ISBN 978-80-7245-217-0 (díl 2 ; brožováno)
ISBN 978-80-7245-218-7 (díl 3 ; brožováno)
Kartičky pro znázornění jednotek obsahu a Zlomkové počítadlo všity uprostřed svazku 3
Popsáno podle 2. dotisků z roku 2018
001470857
1. DÍL :  Opakování ...3 // Písemné násobení ...18 // Pracujeme s diagramy ...21 // Písemné dělení jednociferným dělitelem ...23 // Čísla do 10 000 ...30 // Porovnávání čísel ...33 // Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti ...36 // Zaokrouhlování čísel ...40 // Písemné sčítání ...41 // Písemné odčítání ...42 // Násobení a dělení zpaměti ...45 // Písemné násobení a dělení ...48 // Procvičování ...52 // Opakování ...54 // Matematické pětiminutovky ...60 // Využití elektronických učebnic eALTER na interaktivních tabulích ...62 // GEOMETRIE // Vzájemná poloha přímek v rovině - různoběžky ...9 // Vzájemná poloha přímek v rovině - rovnoběžky ...17 // Přímky kolmé ...22 // Rýsování kolmic ...29 // Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem ...35 // Rýsování rovnoběžek ...39 // Rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem ...44 // Rýsujeme kolmé a rovnoběžné přímky ...47 // Pravý úhel - Pravoúhlý trojúhelník ...f 50 // Opakování ...56 // HRAJEME Sl // Vynálezy pro každý den ...43 // Místo, ve kterém žiji, v číslech ...51 // U Nováků v květinářství - U Nováků doma ...53 // Tři oříšky ...57
2. DÍL :  Čísla větší než 10 000 ...3 // Porovnávání čísel ...8 // Zaokrouhlování čísel ...10 // Sčítání a odčítání zpaměti ...13 // Písemné sčítání ...15 // Písemné odčítání ...16 // Pamětné násobení a dělení ...20 // Procvičování ...26 // Slovní úlohy ...30 // Písemné násobení dvojciferným činitelem ...35 // Procvičování ...40 // Závislosti a vztahy mezi čísly ...41 // Jednotky délky ...44 // Jednotky hmotnosti ...45 // Jednotky objemu ...47 // Jednotky času ...48 // Procvičování ...53 // Opakování - test ...57 // GEOMETRIE // Rovnoběžky, kolmice ...7 // Obdélník, čtverec ...12 // Kružnice, kruh ...18 // Rýsujeme trojúhelník ...25 // Trojúhelníková nerovnost ...33 // Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník ...34 // Osa úsečky a střed úsečky ...38 // Rýsujeme obdélník a čtverec ...43 // Obvod trojúhelníku ...46 // Útvary souměrné podle osy ...49 // Obvod obdélníku ...51 // Obvod čtverce ...52 // Opakování - test ...59 // HRAJEME SI // Člověk poznává svět ...19 // Čteme v jízdních řádech ...39 Tři oříšky ...60
3. DÍL :  Milion... 3 // Početní výkony s přirozenými čísly... 7 // Zlomky... 12 // Zlomky - procvičování... 15 // Přímá úměrnost...20 // Řešíme slovní úlohy... 24 // Vztahy mezi čísly... 29 // Zlomky... 32 // Práce s daty - počítáme aritmetický průměr... 38 // Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem...43 // Celá čísla - kladná, záporná a nula ...45 // Závěrečné procvičování...49 // Opakování - test... 57 // GEOMETRIE // Obdélník, čtverec... 6 // Rovnoběžníky... 10 // Rýsujeme rovnoběžník... 14 // Obsah obdélníku...22 // Obsah čtverce... 28 // Obsah obdélníku a čtverce - procvičování... 31 // Jednotky obsahu... 36 // Grafický součet úseček...40 // Grafický rozdíl úseček...42 // Výpočet povrchu krychle...47 // Výpočet povrchu kvádru ...48 // Opakování geometrie... 52 // Opakování geometrie - test ... 59 // HRAJEME Sl // Jak dlouho žili?... 19 // Čteme údaje z diagramu...41 // Počítáme a hrajeme si s kalkulačkou... 54 // Tři oříšky... 60 // POMŮCKY ... kartónová příloha

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC