Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Vydání šesté
Všeň : Alter, 2014
3 svazky (62; 62; 62 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm + modely pro znázorňování (1 dvojlist)

objednat
ISBN 978-80-7245-294-1 (1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-7245-295-8 (2. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-7245-296-5 (3. díl ; brožováno)
Modely pro znázorňování desetinných čísel všity uprostřed sv. 2
Popsáno podle 2. dotisků (1. a 2. díl) z roku 2018 a 1. dotisku (3. díl) z roku 2016
001470859
DÍL 1 :   Opakování // Procvičování sčítání a odčítání // Kladná a záporná čísla ...13 // Procvičování násobení a dělení ...16 // Jednotky délky ...19 // Jednotky hmotnosti ...27 // Písemné násobení ...30 // Písemné dělení ...32 // Jednotky času ...35 // Římské číslice ...46 // Zlomky ...48 // Opakování (test) ...57 // GEOMETRIE // Zopakuj si - základní geometrické útvary ...6 // Zopakuj si - geometrické útvary ...10 // Úhel ...14 // Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky ...22 // Vlastnosti úhlopříček ...23 // Trojúhelníky ...29 // Obvody obrazců ...34 // Kružnice a kruh ...39 // Souřadnice bodů ...45 // Zopakuj si - tělesa ...56 // Opakování (test) ...59 // HRAJEME SI // Ze života zvířat ...24 // Na poště ...44 // Tři oříšky ...60
DÍL 2 :   Dělení přirozených čísel // Pamětné dělení se zbytkem // Písemné dělení dvojciferným dělitelem // Průměrná rychlost ...14 // Počítáme s velkými čísly ...21 // Desetinná čísla ...32 // Porovnávání desetinných čísel ...42 // Sčítání desetinných čísel ...48 // Odčítání desetinných čísel ...50 // Zaokrouhlování desetinných čísel ...52 // Desetinná čísla - procvičování ...55 // Opakování (test) ...57 // GEOMETRIE // Jednotky obsahu ...8 // Obsah obdélníku a čtverce ...13 // Převádění jednotek obsahu ...25 // Další jednotky obsahu ...30 // Střed úsečky a osa úsečky ...38 // Vlastnosti trojúhelníku ...39 // Krychle a kvádr ...46 // Výpočet povrchu kvádru ...54 // Opakování (test) ...59 // HRAJEME Sl // Plánek bytu ...20 // Poznáváme svět ...29 // Tři oříšky ...60
DÍL 3 :   Desetinná čísla - procvičování // Aritmetický průměr // Počítáme se zlomky... 12 // Sčítání a odčítání zlomků...17 // Násobení desetinných čísel deseti a stem... 24 // Dělení desetinných čísel deseti a stem...29 // Násobení desetinných čísel přirozeným číslem...32 // Dělení desetinných čísel přirozeným číslem... 35 // Závisle a nezávisle proměnná... 38 // Jednotky času... 41 // Desetinná čísla se třemi desetinnými místy...45 // Závěrečné opakování...49 // Opakování (test)...57 // GEOMETRIE // Porovnávání úhlů, osa úhlu...7 // Osově souměrné útvary... 11 // Pravidelné obrazce...16 // Jednotky obsahu - opakování...27 // Obsahy složitějších obrazců...28 // Vzájemná poloha dvou kružnic...34 // Tělesa...40 // Povrch krychle a kvádru...44 // Stavíme z krychlí... 47 // Opakování (test)...59 // HRAJEME Sl // V restauraci...? // Podnikáme... 48 // Tři oříšky...60
cnb002597626

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC