Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Dobra kniha (@@20191120-19:45:58@@) -- 
3 (hodnocen1 x )
BK
Příručka
1. vydání
V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018
374 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7553-582-5 (vázáno)
Na obálce a hřbetu označení: 2
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Druhý díl navazuje na první díl Rodinná zahrada a přináší rady, jak správně naplánovat a provozovat ekologické farmaření a udržitelné hospodaření na rozlehlejších pozemcích od jednoho hektaru výš..
001470931
Obsah // Seznam použitých zkratek...13 // Výklad vybraných pojmů použitých v knize...15 // 1. Úvodem...21 // 1.1 Lidé, příroda a zemědělství...22 // 1.2 Historie zemědělství ve zkratce ...24 // 1.3 Současné konvenční zemědělství ...27 // 1.4 Ekologické zemědělství...28 // 1.4.1 Konverze...30 // 1.5 Integrované zemědělství...31 // 1.6 Udržitelné hospodaření v krajině... 32 // 1.6.1 Současný stav zemědělské krajiny v ČR...32 // 1.6.2 Cesty ? udržitelnému zemědělství...33 // 1.7 Alternativní vize ...35 // 1.7.1 Potravinová suverenita...36 // 2. Současné ekozemědělství v ČR ...38 // 2.1 Základní principy a postupy ekozemědělství...38 // 2.1.1 Obsah pojmu ekozemědělství...38 // 2.1.2 Právní předpisy a dotační pravidla...40 // 2.1.3 Hlavní postupy biozemědělství...45 // 2.2 Než začnete farmařit...55 // 2.3 Zvláštní postupy přírodního farmaření...57 // 2.3.1 Biodynamické zemědělství...57 // 2.3.2 Horná zemědělství...62 // 3. Pěstování hospodářských plodin...65 // 3.1 Úvod...65 // 3.1.1 Tvorba výnosu ...65 // 3.1.2 Výživa a hnojení rostlin v ekologickém režimu ... 66 // 3.1.3 Časový odstup při osévání...68 // 7 // ENCYKLOPEDIE SOBĚSTAČNOSTI 2 // 3.1.4 Zemědělské výrobní oblasti a podoblasti ČR...69 // 3.1.5 Minimalizační technologie...70 // 3.2 Polní plodiny...72 // 3.2.1 Běžné obilniny...73 // 3.2.2 Méně obvyklé (minoritní - staré a netradiční) // obilniny...79
// 3.2.3 Pseudoobilniny...85 // 3.2.4 Luskoviny...87 // 3.2.5 Olejniny...91 // 3.2.6 Okopaniny...95 // 3.2.7 Léčivé, aromatické a koreninové rostliny (LAKR) . . 100 // 3.2.8 Přadné rostliny...114 // 3.2.9 Další speciální (technické) plodiny...116 // 3.2.10 Energetické rostliny...118 // 3.3 Zelenina...124 // 3.4 Ovocnářství ve větším měřítku...129 // 3.4.1 Úvod ...129 // 3.4.2 Založení sadu...132 // 3.4.3 Založení a údržba nízkokmenného ovocného sadu . . 137 // 3.4.4 Založení vysokokmenného ovocného sadu...148 // 3.4.5 Skladování ovoce...155 // 3.4.6 Nejěastější choroby ovocných dřevin...157 // 3.4.7 Nejčastější škůdci ovocných dřevin...159 // 3.4.8 Plantáže drobného ovoce ... 160 // 3.4.9 Vinařství...162 // 3.5 Pěstování hub...169 // 3.5.1 Které houby pěstovat a jak na to...169 // 3.5.2 Pěstování límcovky obrovské ...170 // 3.5.3 Pěstování hlivy ústřiěné...170 // 3.5.4 Pěstování žampionů...172 // 3.5.5 Některé další druhy hub vhodné ? pěstování...173 // 3.6 Lukařství a pastvinářství...174 // 3.6.1 Lukařství...174 // 3.6.2 Pastvinářství...182 // 8 // OBSAH // 4. Chov zvířat... 190 // 4.1 Chov koní... 190 // 4.1.1 Úvod... 190 // 4.1.2 Každodenní péče o koně...192 // 4.1.3 Životní cyklus a zvyky koně...195 // 4.1.4 Nejčastější problémy a nemoci koní...196 // 4.2 Chov oslů...198 // 4.3 Chov krav...199 // 4.3.1 Založení chovu...199 // 4.3.2 Krmení krav ...200 // 4.3.3 Nároky
na ustájení a pobyt ... 201 // 4.3.4 Porod a odchov telat... 201 // 4.3.5 Zdravotní problémy krav... 203 // 4.3.6 Chov krav bez tržní produkce mléka (???) ... 204 // 4.4 Chov ovcí... 208 // 4.4.1 Co si rozmyslíme předem... 208 // 4.4.2 Reprodukce ovcí... 210 // 4.4.3 Výživa ovcí...214 // 4.4.4 Stříhání ovcí...217 // 4.4.5 Nemoci ovcí...218 // 4.5 Chov koz...219 // 4.5.1 Krmení...219 // 4.5.2 Ustájení... 220 // 4.5.3 Reprodukce...221 // 4.5.4 Péěe o kůzlata a jejich odchov... 223 // 4.5.5 Dojení koz ... 224 // 4.5.6 Zdravotní problémy v chovu koz... 225 // 4.6 Chov prasat... 226 // 4.6.1 Úvod ... 226 // 4.6.2 Domácí chov prasete... 227 // 4.6.3 Reprodukce a odchov selat ... 229 // 4.6.4 Nejčastější nemoci prasat... 230 // 4.6.5 Parazité prasat...231 // 4.7 Chov drůbeže...231 // 9 // ENCYKLOPEDIE SOBĚSTAČNOSTI 2 // 4.7.1 Krůty... 232 // 4.7.2 Perličky... 236 // 4.7.3 Japonské křepelky... 239 // 4.8 Chov králíků...241 // 4.8.1 Základní podmínky pro chov králíků...241 // 4.8.2 Krmení králíků... 244 // 4.8.3 Rozmnožování a odchov králíků... 245 // 4.8.4 Vážná onemocnění králíků... 248 // 4.9 Chov včel... 250 // 4.9.1 Životní cyklus včel...251 // 4.9.2 Stanoviště a orientace úlů... 252 // 4.9.3 Včelaření konvenční, přírodní, alternativní... 253 // 4.9.4 Základní vybavení ? chovu včel... 256 // 4.9.5 Hlavní medonosné a pylonosné rostliny... 258 // 4.10 Psi na farmě... 259 // 4.10.1 Výběr
vhodného psa... 259 // 4.10.2 Krmení psa...260 // 4.10.3 Ubytování psa... 262 // 4.10.4 Pes na zahradě... 263 // 4.10.5 Pes na neoploceném pozemku... 265 // 4.10.6 Využití psa na farmě ... 266 // 4.10.7 Zdraví psa... 266 // 5. Permakulturní farma... 269 // 5.1 Úvod... 269 // 5.2 Voda na permakulturní farmě...271 // 5.3 Půda na permakulturní farmě... 273 // 5.4 Zapojení zvířat... 274 // 5.4.1 Pastevní systémy...275 // 5.5 Výnosy a hnojení... 276 // 5.6 Jednotlivá řešení...277 // 5.6.1 Tvrdý sad...277 // 5.6.2 Bezorebné pěstování obilí... 283 // 5.6.3 Holistic management (celostní řízení) ... 285 // 10 // OBSAH // 5.7 Příklady permakulturních farem... 285 // 5.7.1 Mobilní farma podie Joela Salatina... 285 // 5.7.2 Jedlý les podie Marka Sheparda ... 286 // 5.8 Design pozemku permakulturní farmy... 287 // 5.8.1 Plánování produkce farmy... 287 // 5.8.2 Postup designu farmy... 289 // 5.9 Kombinace regenerativního zemědělství a běžného // biozemědělství... 294 // 5.9.1 Agrolesnictví... 294 // 5.10 Veganská permakultura... 298 // 5.10.1 Příklady farem hospodařících // na veganských principech... 303 // 6. Sběr planých rostlin ? jídlu... 308 // 7. Mokřady a vodní nádrže...316 // 7.1 Mokřady, jejich význam a využití...316 // 7.2 Historie a současnost využívání mokřadů...317 // 7.3 Běžně využívané bahenní a vodní rostliny...321 // 7.4 Rybníky a další vodní plochy... 322 // 7.4.1 Úvod ... 322
7.4.2 Vodní plochy podle permakultury... 323 // 7.4.3 Vodní dílo jako stavební a vodohospodářský objekt 327 // 7.4.4 Problém eutrofizace vod... 328 // 7.5 Chov ryb ... 330 // 7.5.1 Kapr obecný (Cyprinus carpio)...330 // 7.5.2 Doplňkové druhy ryb...331 // 8. Příklady dobré praxe... 335 // 8.1 Mlýn Podhora... 335 // 8.2 Bemagro... 338 // 8.3 Statek Vartovna... 343 // 8.4 Hospodářství Květosvěty... 346 // 8.5 Pozemská zahrada... 349 // 8.6 KomPot - Komunitní potraviny... 352 // 11 // ENCYKLOPEDIE SOBĚSTAČNOSTI 2 // 8.7 Revitalizace zemědělské krajiny... 353 // 8.8 Veselá biofarma... 356 // 8.9 Zemědělský podnik Valtínov... 358 // 8.10 Zahradnictví Filipov... 360 // 8.11 Agrokruh... 363 // Seznam použité a doporučené literatury... 364 // O autorech encyklopedie... 368 // Rejstřík... 370 // 12
(OCoLC)1081400205
cnb003023830

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC