Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
247 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0720-9 (brožováno)
ISBN 978-80-271-2619-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2618-7 (online ; pdf)
Sestra
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 169-187 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001470936
Obsah // Předmluva ...? // Úvod ...i2 // 1 Sledování nežádoucích událostí v národním a mezinárodním kontextu ...13 // 2 Centrální systém hlášení nežádoucích událostí v ČR ...17 // JEDNOTLIVÉ TYPY NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ...19 // 1 Nežádoucí událost - dekubitus ...20 // 1.1 Definice nežádoucí události - dekubitus ...20 // 1.2 Epidemiologie ...20 // 1.3 Prevence vzniku dekubitů ...21 // 1.3.1 Edukace personálu...22 // 1.3.2 Posouzení rizika vzniku dekubitů...22 // 1.3.3 Posouzení rizikových faktorů...24 // 1.3.4 Identifikace a jednotný způsob označování pacientů // v riziku vzniku dekubitů...24 // 1.3.5 Edukace pacienta v riziku vzniku dekubitů a jeho rodinných // příslušníků...24 // 1.3.6 Lokální prevence u pacientů v riziku vzniku dekubitů ...25 // 1.3.7 Polohování u pacientů v riziku vzniku dekubitů...26 // 1.3.8 Antidekubitní pomůcky...27 // 1.3.9 Výživa...28 // 1.3.10 Mobilizace...28 // 1.4 Mezinárodní systém klasifikace dekubitů NPUAP/EPUAP ...29 // 2 Nežádoucí událost - dieta/výživa...31 // 2.1 Definice nežádoucí události - dieta/výživa...31 // 2.2 Epidemiologie ...31 // 2.3 Preventivní opatření spojená se stravováním pacientů ...32 // 2.3.1 Všeobecná preventivní opatření...32 // 2.3.2 Specifika preventivních opatření v procesu podávání stravy ... 34 // 2.3.3 Specifika preventivních opatření u problémů v souvislosti // s podáváním stravy...38 // 3 Nežádoucí událost
- zdravotnická dokumentace...41 // 3.1 Definice nežádoucí události - zdravotnická dokumentace...41 // 3.2 Epidemiologie ...41 // 3.3 Zdravotnická dokumentace...42 // 3.3.1 Uchování zdravotnické dokumentace, vyřazování a zničení // po uplynutí doby uchování...46 // 3.3.2 Vedení zdravotnické dokumentace...46 // 3.3.3 Informovaný souhlas (pozitivní reverz)...48 // 5 // 3.3.4 Čitelnost zápisů...48 // 3.3.5 Negativní reverz ...49 // 3.3.6 Audity zdravotnické dokumentace...49 // 3.3.7 Ztráta části nebo úplné dokumentace...50 // 4 Nežádoucí událost - chování osob...51 // 4.1 Definice nežádoucí události - chování osob ...51 // 4.2 Epidemiologie ...51 // 4.3 Chování osob...53 // 4.3.1 Všeobecné zásady pro chování zdravotnických pracovníků // při projevech negativního chování pacientů...53 // 4.3.2 Nespolupracující pacient...55 // 4.3.3 Zásady jednání s agresivním pacientem...55 // 4.3.4 Nepřátelské/hrubé chování...56 // 4.3.5 Rizikové/nebezpečné chování a zanedbání...56 // 4.3.6 Toxikománie ...56 // 4.3.7 Obtěžování ...56 // 4.3.8 Nepovolený odchod ...57 // 4.3.9 Sebepoškození, sebevražda...57 // 4.4 Doporučené preventivní postupy ...58 // 5 Nežádoucí událost - klinická administrativa...61 // 5.1 Definice nežádoucí události - klinická administrativa...61 // 5.2 Epidemiologie ...61 // 5.3 Klinická administrativa...62 // 5.3.1 Identifikace pacientů...62 // 5.3.2 Informovaný souhlas...62
// 5.3.3 Administrativní přijetí pacienta ? ambulantnímu vyšetření/ // hospitalizaci/centrální příjem...64 // 5.3.4 Předávání pacienta v rámci výměny směny na oddělení...65 // 5.3.5 Překlad pacienta ...67 // 5.3.6 Propuštění pacienta ...67 // 6 Nežádoucí událost - klinický výkon...69 // 6.1 Definice nežádoucí události - klinický výkon ...69 // 6.2 Epidemiologie ...69 // 6.3 Klinické vyšetření ...70 // 6.3.1 Vykazování klinických vyšetření...70 // 6.4 Komplexní vyšetření...70 // 6.4.1 Obsah výkonu komplexní vyšetření...70 // 6.4.2 Opakované komplexní vyšetření...71 // 6.5 Cílené vyšetření ...72 // 6.5.1 Obsah výkonu cílené vyšetření...72 // 6.6 Kontrolní vyšetření ...72 // 6.6.1 Obsah výkonu kontrolní vyšetření...73 // 6.7 Konziliárni vyšetření ...73 // 6.7.1 Obsah výkonu konziliárni vyšetření...73 // 6.8 Role NLZP v rámci realizace diagnosticko-terapeutických výkonů...74 // 6.8.1 Úloha NLZP v souvislosti s informovaným souhlasem...74 // 6 // 6.9 Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech . . 75 // 6.10 Činnosti všeobecné sestry/porodní asistentky na sále...75 // 7 Nežádoucí událost - medicinální plyny...77 // 7.1 Definice nežádoucí události - medicinální plyny ...77 // 7.2 Epidemiologie ...77 // 7.3 Medicinální plyny - použití ...78 // 7.3.1 Vybrané plyny...78 // 7.4 Tlakové láhve...80 // 7.4.1 Značení tlakových láhví...80
// 7.4.2 Zásady uložení a umístění tlakových láhví...81 // 7.4.3 Zásady manipulace s tlakovými láhvemi...81 // 7.4.4 Zásady používání tlakových láhví...81 // 7.5 Centrální rozvody medicinálních plynů ...82 // 7.5.1 Zdravotnické napájecí jednotky s koncovými jednotkami // (rychlospojkami)...82 // 7.6 Oxygenoterapie...83 // 7.6.1 Postup při aplikaci oxygenoterapie...83 // 7.6.2 Pomůcky používané ? aplikaci kyslíku pacientovi...83 // 7.6.3 Ordinace medicinálních plynů...84 // 8 Nežádoucí událost - medicínské přístroje/vybavení ...85 // 8.1 Definice nežádoucí události - medicínské přístroje/vybavení...85 // 8.2 Epidemiologie ...85 // 8.3 Správa zdravotnické techniky ...86 // 8.4 Dělení zdravotnických prostředků podle používání // se zvýšeným rizikem pro pacienty...87 // 8.5 Metrologický řád...87 // 8.6 Zdravotnický prostředek, servis a údržba...88 // 8.7 Zákon týkající se použití medicínských přístrojů či vybavení ...88 // 8.8 Multidisciplinární tým a zdravotnický prostředek ...90 // 9 Nežádoucí událost - medikace/i.v. roztoky...91 // 9.1 Definice nežádoucí události - medikace/i.v. roztoky ...91 // 9.2 Epidemiologie ...91 // 9.3 Preventivní opatření spojená s podáváním léků...93 // 9.3.1 Edukace pacienta...93 // 9.3.2 Doporučený postup při ordinování/předepisování léčivých // přípravků...93 // 9.3.3 Doporučené postupy v podávání léků a léčivých přípravků...95
// 9.4 Specifická doporučení před a po podání medikace podle formy léku ... 97 // 9.4.1 Léky per os...97 // 9.4.2 Aplikace roztoků/léků i.v...97 // 9.4.3 Intramuskulární injekce...98 // 9.4.4 Intrakutánní a subkutánní injekce...98 // 9.4.5 Léky podávané per rectum...98 // 9.4.6 Léky podávané do nosu...99 // 9.4.7 Léky podávané do očí...99 // 9.4.8 Pět zásad správného podání léku...99 // 7 // 9.5 Nástup účinku po podání léků...99 // 9.6 Zvláštní upozornění před a po podání medikace ...100 // 9.7 Výběr právních předpisů upravujících oblast podávání léků...100 // 10 Nežádoucí událost - neočekávané zhoršení klinického stavu...103 // 10.1 Definice nežádoucí události - neočekávané zhoršení klinického stavu . . 103 // 10.2 Epidemiologie ...103 // 10.3 Všeobecná preventivní opatření...104 // 10.3.1 Snížení rizika vzniku srdeční zástavy v nemocnici // (za hospitalizace)...106 // 10.3.2 Prevence aspirace...107 // 10.4 Postup při kardiopulmonální resuscitaci...109 // 11 Nežádoucí událost - pád ...110 // 11.1 Definice nežádoucí události - pád...110 // 11.2 Epidemiologie ...110 // 11.3 Prevence pádů ...111 // 11.3.1 Systematická edukace personálu...111 // 11.3.2 Všeobecná bezpečnostní opatření...111 // 11.3.3 Identifikace a jednotný způsob označování hospitalizovaných // pacientů v riziku vzniku pádu ...113 // 11.3.4 Hodnocení a přehodnocení rizika pádu...113
11.3.5 Označení pacienta v riziku pádu... . 113 // 11.3.6 Edukace pacientů v riziku pádu o opatřeních snižujících // toto riziko...113 // 11.3.7 Realizace preventivních opatření u pacienta s rizikem pádu ... 114 // 11.4 Pád pacienta ...115 // 11.4.1 Postup při pádu pacienta...115 // 11.4.2 Pády návštěv nebo jiných osob ve zdravotnických zařízeních ... 116 // 12 Nežádoucí událost-transfuze/krevní deriváty...117 // 12.1 Definice nežádoucí události - transfuze/krevní deriváty...117 // 12.2 Epidemiologie ...117 // 12.3 Nejvýznamnější legislativní nařízení v souvislosti s podáváním // transfuze a transfuzních přípravků v České republice ...118 // 12.4 Základní informace vztahující se ? podávání transfuzních přípravků // a krevních derivátů ...118 // 12.5 Kompetence a odpovědnost při podávání transfuzních přípravků // a krevních derivátů ...120 // 12.6 Příprava pacienta...121 // 12.6.1 Dlouhodobá příprava před transfuzí...121 // 12.6.2 Bezprostřední příprava před transfuzí...121 // 12.7 Popis výkonu lege artis ...122 // 12.8 Péče o pacienta v průběhu podávání transfuzních // přípravků/krevních derivátů...123 // 12.9 Péče o pacienta po výkonu ...123 // 12.10 Nejzávažnější potransfuzní reakce...124 // 8 // 13 Nežádoucí událost - zdroje/management organizace ...126 // 13.1 Definice nežádoucí události - zdroje/management organizace ...126 // 13.2 Epidemiologie ...126
// 13.3 Všeobecná preventivní opatření...128 // 13.3.1 Úloha top managementu...128 // 13.3.2 Vytíženost pracovníků...129 // 13.3.3 Dostupnost adekvátních služeb a lůžek...130 // 13.3.4 Dostupnost kompetentních pracovníků...131 // 13.3.5 Organizace týmů...131 // 13.3.6 Přiměřenost předpisů ...131 // 14 Návrh doporučovaných parametrů pro sledování // nežádoucích událostí na lokální úrovni...132 // 14.1 Základní informace ...132 // 14.1.1 Pracoviště zjištění/události...132 // 14.2 Analýza nežádoucí události...133 // 14.3 Druh poškození ...133 // 14.4 Úroveň poškození ...133 // 14.5 Nejvyšší výkon...134 // 14.6 Soběstačnost pacienta...135 // 14.7 Spolupráce pacienta ...135 // 14.8 Psychický stav ...135 // 14.9 Nutriční stav podle BMI ...136 // 14.10 Předchozí postižení, komplikace zdravotního stavu ...136 // 14.11 Hospitalizace jako následek NU...137 // 14.12 Preventabilita...137 // 14.12.1 Nejvyšší možné poškození pacienta...137 // 14.12.2 Pravděpodobnost opakování události...138 // 14.12.3 Obtížnost včasného zjištění...138 // 14.13 Specifikace sledovaných parametrů u NU typu dekubitus...139 // 14.14 Specifikace sledovaných parametrů u NU typu pád...144 // 15 Stručný přehled analýz dat za sledovaná období // v centrálním Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) ...152 // 16 Auditní činnost ...158 // 16.1 Typy interních auditů...161 // 16.2 Interní audit zdravotnické
dokumentace...161 // 16.3 Metody interního auditu ...162 // 16.4 Klasifikace zjištění při auditu, indikátory a opatření ...162 // 16.5 Zásady interních auditů...163 // 16.6 Komunikace v oblasti interních auditů...163 // 16.7 Personální zajištění interních auditů ...164 // 16.8 Předpoklady interního auditora ...164 // 16.9 Pravomoci a odpovědnosti interního auditora...164 // 16.10 Vedoucí interního auditu...165 // 16.11 Manažer kvality ...165 // 16.12 Pravomoci a odpovědnosti auditovaného...166 // 16.13 Proces interního auditu...166 // 9 // 16.13.1 Plánování...166 // 16.13.2 Realizace auditu ...167 // 16.13.3 Hodnocení procesu interních auditů...168 // Literatura ...169 // Přílohy ...188 // Příloha č. 1 Algoritmus preventivních opatření u NU typu dekubitus...188 // Příloha č. 2 Algoritmus nápravných opatření u NU typu dekubitus ...190 // Příloha č. 3 Algoritmus preventivních opatření u NU typu dieta/výživa...192 // Příloha č. 4 Algoritmus nápravných opatření u NU typu dieta/výživa...194 // Příloha č. 5 Algoritmus preventivních opatření u NU typu chování osob ... 196 // Příloha č. 6 Algoritmus nápravných opatření u NU typu chování osob ...198 // Příloha č. 7 Algoritmus nápravných opatření u NU typu chování osob - // suicidium...200 // Příloha č. 8 Algoritmus preventivních opatření u NU typu // medicinální plyny ...202 // Příloha č. 9 Algoritmus nápravných opatření u NU typu
// medicinální plyny...204 // Příloha č. 10 Algoritmus preventivních opatření u NU typu // medicínské přístroj e/vybavení (zdravotnické prostředky) ...206 // Příloha č. 11 Algoritmus nápravných opatření u NU typu medicínské přístroje/ // vybavení (zdravotnické prostředky)...208 // Příloha č. 12 Algoritmus preventivních opatření // u NU typu medikace/i.v. roztoky...210 // Příloha č. 13 Algoritmus preventivních opatření u NU typu // neočekávané zhoršení klinického stavu...212 // Příloha č. 14 Algoritmus preventivních opatření u NU typu pád...214 // Příloha č. 15 Algoritmus nápravných opatření u NU typu pád ...216 // Příloha č. 16 Algoritmus preventivních opatření u NU typu // transfuze/krevní deriváty...218 // Příloha č. 17 Algoritmus nápravných opatření u NU typu // transfuze/krevní deriváty...220 // Příloha č. 18 Kontrolní list interního auditu...222 // Příloha č. 19 Ukázka zprávy z interního auditu...223 // Seznam zkratek...224 // Rejstřík pojmů ...227 // Rejstřík...240 // 10
cnb003065120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC