Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.2) Půjčeno:62x 
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2018
221 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-031-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 197-209 a rejstříky
České a anglické resumé
001471012
Obsah // ÚVOD...7 // 1 PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE...9 // 1.1 Přístup F. W. Taylora...11 // 1.2 Psychotechnika...12 // 1.3 Psychotechnika v tehdejším Československu...15 // 1.4 Zaměření na sociálně psychologické souvislosti práce.17 // 1.5 Historie vybraných pracovišť PPO na Ostravsku...19 // 2 ETIKA V PSYCHOLOGII PRÁCE A ORGANIZACE...25 // 2.1 Etické kodexy v psychologii práce a organizace...26 // 2.2 Ochrana osobních dat...27 // 3 ANALÝZA PRACOVNÍHO PROCESU...29 // 3.1 Metody analýzy práce...29 // 4 PRACOVNÍ PODMÍNKY...31 // 4.1 Zvuk...31 // 4.2 Světlo a osvětlení...34 // 4-3 Barvy...35 // 4.3 Mikroklimatické vlivy...36 // 4.4 Chemické vlivy...38 // 4.5 Biologické, klimatické a geofyzikální vlivy...38 // 5 BEZPEČNOST PRÁCE...41 // 5.1 Nebezpečný děj...41 // 5.2 Příčiny a prevence chyb // 42 // 6 PRACOVNÍVÝCVIK, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ...45 // 6.1 Vzdělávání dospělých...46 // 6.2 Proces učení...47 // 6.3 Metody vzdělávání a výcviku...50 // 7 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRACOVNÍHO VÝKONU...53 // 7.1 Řízení pracovního výkonu...53 // 7.2 Hodnocení pracovního výkonu...54 // 7.3 Metody hodnocení pracovního výkonu...57 // 7.4 Pracovní únava...58 // 8 PRACOVNÍ ZÁTĚŽ...61 // 8.1 Pracovní stres...62 // 9 PRACOVNÍ ADAPTACE...67 // 9.1 Teorie pracovní adaptace...68 // 10 PRACOVNÍ ZPŮSOBILOST...71 // 10.1 Druhy pracovních kompetencí...73 // 10.2 Zjišťování pracovních kompetencí...74
// 11 PRACOVNÍCI S PROBLÉMY...77 // 11.1 Temná triáda...77 // 11.2 Konfliktní situace a jejich řešení ...79 // 11.3 Manipulativní chování...81 // 11.4 Kontraproduktivní pracovní chování...84 // 12 PRACOVNÍ MOTIVACE...87 // 12.1 Príklady teorií pracovní motivace...89 // 13 PRACOVNÍ SPOKOJENOST...97 // 13.1 Teorie pracovní spokojenosti...99 // 13.2 Vztah pracovní spokojenosti a pracovního výkonu..102 // 14 SMYSL PRÁCE {work meaningfulness) A PRACOVNÍ // ANGAŽOVANOST {work engagement)...105 // 15 PRACOVNÍ KARIÉRA...111 // 15.1 Typy kariéry...114 // 15.2 Kariérové poradenství...115 // 16 ZTRÁTA PLACENÉHO ZAMĚSTNÁNÍ...117 // 16.1 Pracovní nejistota...120 // 16.2 Některé teorie nezaměstnanosti...121 // 17 TÝMOVÁ PRÁCE...123 // 17.1 Fáze vývoje týmu...125 // 17.2 Problémy narušují skupinovou práci...127 // 18 TEORIE ORGANIZACE...129 // 19 ORGANIZAČNÍ KULTURA...135 // 19.1 Uplatnění práv zaměstnanců v organizaci...138 // 19.2 Participativní řízení...139 // 19.3 Učící se organizace...140 // 20 PERSONÁLNÍ MANAGEMENT...143 // 20.1 Personální psychologie...145 // 21 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VEDENÍ LIDÍ...151 // 21.1 Interakce lídra se spolupracovníky...153 // 21.2 Přístupy ? vedení lidí...157 // 22 PSYCHOLOGIE DOPRAVY...159 // 22.1 Náchylnost ? dopravním nehodám...161 // 23 PSYCHOLOGIE TRŽNÍHO CHOVÁNÍ...165 // 24 PSYCHOLOGIE REKLAMY...169 // 25 INŽENÝRSKÁ PSYCHOLOGIE...171 // 26 METODY PSYCHOLOGIE PRÁCE
A ORGANIZACE...175 // 26.1 Psychodiagnostické metody...176 // 26.2 Psychologická intervence v PPO...184 // 26.3 Výzkum v psychologii práce a organizace ...185 // ZÁVĚR...187 // RESUMÉ...189 // SUMMARY...193 // LITERATURA...197 // JMENNÝ REJSTŘÍK...211 // VĚCNÝ REJSTŘÍK // 217
(OCoLC)1100766554
cnb003080414

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC