Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
xiv, 205 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5604-2 (vázáno)
ISBN 978-80-271-2347-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2346-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001471077
Seznam zkratek XI // Úvod XV // 1 Vulvovaginální diskomfort (Pavel Čepický) 1 // 1.1 Vyšetření 1 // 1.2 Akutní vulvovaginální diskomfort 2 // 1.3 Chronické a recidivující vulvovaginitidy 2 // 1.4 Některé vzácné příčiny chronického vulvovaginálního diskomfortu 3 // 2 Diferenciální diagnostika nálezů na vulvě (Jiří Sláma) 5 // 2.1 Klinicko-patologická klasifikace onemocnění vulvy 5 // 2.1.1 Prekancerózy vulvy 5 // 2.1.2 Nádory vulvy 6 // 2.1.3 Vulvární dermatózy 6 // 2.1.4 Infekční onemocnění vulvy 7 // 2.1.5 Vulvární bolest 7 // 2.2 Klinická klasifikace onemocnění vulvy 8 // 2.3 Zásady diagnostiky onemocnění vulvy 10 // 2.3.1 Anamnéza a fyzikální vyšetření 11 // 2.3.2 Diagnostický algoritmus 13 // 2.3.3 Kolposkopické vyšetření 13 // 2.3.4 Diagnostika vulvodynie 15 // Literatura 15 // 3 Diferenciální diagnostika pánevních bolestí u žen (Pavel Čepický) 17 // 3.1 Definice pánevní bolesti a bolest gynekologického původu 17 // 3.2 Akutní pánevní bolest 17 // 3.2.1 Porodnické příčiny akutní pánevní bolesti 18 // 3.2.2 Gynekologické příčiny akutní pánevní bolesti 19 // 3.2.3 Chirurgické příčiny akutní pánevní bolesti 21 // 3.2.4 Urologické příčiny akutní pánevní bolesti 21 // 3.2.5 Diferenciálně diagnostický postup při akutní pánevní bolesti 22 // 3.3 Intermitentní pánevní bolest 22 // 3.3.1 Bolest v souvislosti s menstruačním cyklem 22 // 3.3.2 Bolest v souvislosti s pohlavním stykem 24 // 3.3.3 Bolest v souvislosti s defekací (dyschezie) 25 // 3.3.4 Bolest v souvislosti s močením (dysurie) 25 // 3.4 Chronická pánevní bolest 26 // Literatura 27 // 4 Inkontinence moči (Jaromír Mašata) 29 // 4.1 Symptomy inkontinence moči - definice 29 // 4.2 Poruchy shromažďování moči - definice 29 // 4.3 Známky (projevy, nálezy) inkontinence moči 30 //
4.4 Mikční karty a deníky 30 // 4.5 Urodynamické vyšetření 32 // 4.5.1 Uroflowmetrie 32 // 4.5.2 Měření postmikčního rezidua 32 // 4.5.3 Cystometrie 32 // 4.6 Radiologické vyšetření 36 // 4.7 Magnetická rezonance 36 // 4.8 Ultrazvukové vyšetření 37 // 4.8.1 Anatomické struktury zobrazované při urogynekologickém vyšetření 37 // 4.8.2 Technika ultrazvukového vyšetření 37 // 4.8.3 Současné možnosti využití ultrazvukového vyšetření v urogynekologii 37 // 4.9 Léčba stresové inkontinence moči 43 // 4.10 Hyperaktivní močový měchýř 43 // 4.11 Anticholinergní látky 44 // 4.11.1 Chemické vlastnosti anticholinergních látek 44 // 4.11.2 Farmakokinetické vlastnosti anticholinergních látek 45 // 4.11.3 Přehled látek a jejich účinků // Závěr // 5 Poruchy menstruačního cyklu (Pavel Čepický) // 5.1 Nedostavení se očekávané menstruace // 5.1.1 Těhotenský test je pozitivní, ultrazvuk ale těhotenství neprokazuje // 5.1.2 Těhotenskýtest je negativní // 5.2 Krvácení mimo cyklus // 5.3 „Nenormální menstruační cyklus“ // 5.3.1 Normální cyklus // 5.3.2 Formální klasifikace poruch cyklu .. // 5.4 Příčiny poruch cyklu // 5.4.1 Hormonální příčiny // 5.4.2 Nehormonální příčiny // 5.5 Poruchy cyklu u uživatelek hormonální antikoncepce // 5.6 Poruchy cyklu u uživatelek HRT // 6 Syndrom polycystických ovarií (Michael Fanta, Jana Vrbíková) // 6.1 Epidemiologie // 6.2 Kritéria pro diagnózu syndromu, definice // 6.3 Etiopatogeneze // 6.4 Klinické projevy // 6.5 Diagnostika // 6.6 Diferenciální diagnostika // 6.7 Pozdní komplikace // 6.7.1 Neonkologické komplikace // 6.7.2 Onkologické komplikace // 6.8 Další doprovodné projevy PCOS // 6.9 Farmakoterapie // 6.10 Nefarmakologické možnosti léčby // Literatura // 7 Hirsutismus (Michael Fanta) // 7.1 Diagnostika //
7.2 Diferenciální diagnostika // 7.3 Léčba // 7.3.1 Nefarmakologické metody // 7.3.2 Farmakologické metody // Závěr // Literatura // 8 Sterilita (Dana Koryntová) // 8.1 Úvod do problematiky // 8.2 Anamnéza a faktory ovlivňující plodnost páru // 8.3 Fyzikální vyšetření // 8.4 Ultrazvukové vyšetření 78 // 8.4.1 Děloha 78 // 8.4.2 Vaječníky 80 // 8.4.3 Vejcovody 80 // 8.5 Hormonální vyšetření 81 // 8.5.1 Základní hormonální vyšetření 81 // 8.5.2 Další možná vyšetření hormonální // funkce 83 // 8.6 Diferenciální diagnostika anovulace 84 // 8.6.1 Hypergonadotropní stav 85 // 8.6.2 Normo- a hypogonadotropní anovulace 86 // 8.6.3 Hyperandrogenní anovulace 87 // 8.7 Insuficience luteální fáze 88 // 8.8 Tubární průchodnost a peritoneální faktory 89 // 8.9 Vyšetření muže z neplodného páru 90 // 9 Klasifikace gynekologických nádorů (Pavel Dundr, Kristýna Němejcová) 93 // 9.1 Úvod do problematiky 93 // 9.2 Nádory vulvy 94 9.2.1 Benigní nádory 94 // 9.2.2 Prekurzory dlaždicobuněčného karcinomu 94 // 9.2.3 Maligní nádory 95 // 9.3 Nádory vaginy 96 // 9.3.1 Epitelové nádory 96 // 9.3.2 Smíšené epitelové a mezenchymální nádory 97 // 9.3.3 Mezenchymální nádory 97 // 9.3.4 Melanocytární nádory 97 // 9.4 Nádory děložního čípku 98 // 9.4.1 Prekancerózy děložního čípku 98 // 9.4.2 Epitelové nádory 98 // 9.4.3 Mezenchymální nádory 99 // 9.5 Nádory těla děložního 99 // 9.5.1 Epitelové nádory 100 // 9.5.2 Smíšené epitelové a mezenchymální // nádory 101 // 9.5.3 Mezenchymální nádory 102 // 9.6 Nádory děložní tuby 104 // 9.6.1 Prekurzor high-grade serózního karcinomu 104 // 9.7 Nádory ovaria 104 // 9.7.1 Epitelové nádory 104 // 9.7.2 Mezenchymální nádory 109 // 9.7.3 Smíšené epitelové a mezenchymální nádory 109 //
9.7.4 Nádory sex-cord stromální (gonadostromální) 109 // 9.7.5 Nádory ze zárodečných (germinálních) buněk // 9.7.6 Nádory smíšené germinální a gonadostromální 111 // 9.8 Ostatní maligní nádory 111 // Závěr 112 // 10 Diferenciální diagnostika nálezů na děložním hrdle (Jiří Sláma) 113 // 10.1 Úvod do problematiky 113 // 10.2 Onkologická cytologie 114 // 10.3 Kolposkopie 116 // 10.4 Diferenciální diagnostika hlavních // kolposkopických znaků 117 // 10.5 Diferenciální diagnostika kolposkopických nálezů 119 // 10.6 Diferenciální diagnostika různých jiných nálezů 120 // 10.7 HPV test 121 // 10.8 Využití biomarkerů 122 // Literatura 122 // 11 Diferenciální diagnostika děložních myomů (Michal Mářa, Filip Frühauf, Zdeňka Lisá) 123 // 11.1 Diagnostika děložních myomů 123 // 11.2 Diferenciálně diagnostické varianty děložních myomů 126 // 11.3 Histopatologické poznámky 127 // 11.4 Poznámky k léčbě myomů 127 // Literatura 128 // 12 Prolaps pánevních orgánů (Jaromír Mašata) 131 // 12.1 Definice prolapsu pánevních orgánů 131 // 12.2 Symptomy prolapsu pánevních orgánů 131 // 12.3 Známky prolapsu pánevních orgánů 132 // 12.4 Vyšetření pánve a příznaky 132 // 12.5 Operační řešení sestupu pánevních orgánů 133 // 13 Hysteroskopie v diferenciální diagnostice ženských chorob (David Kužel) 135 // 13.1 Přednosti hysteroskopie 135 // 13.2 Kontraindikace k provedení hysteroskopie 136 // 13.3 Indikace k provedení hysteroskopie 136 // Literatura 136 // 14 Diagnostika benigních a maligních ovariálních nádorů (Daniela Fischerová, Michal Zikán) 137 // 14.1 Incidence a mortalita u maligního ovariálního nádoru v ČR 137 // 14.2 Screening zhoubného nádoru ovarií v běžné populaci a v populaci s vysokým rizikem vzniku ovariálního karcinomu 137 //
14.3 Ultrazvuková diagnostika ovariálních nádorů 139 // 14.3.1 Jednoduchá ultrazvuková pravidla 140 // 14.3.2 ADNEX model 141 // 14.4 Biomarkery 141 // Literatura 142 // 15 Laparoskopie v diferenciální diagnostice ženských chorob (David Kužel) 145 // 15.1 Přednosti laparoskopie 145 // 15.2 Kontraindikace k provedení laparoskopie 145 // 15.3 Indikace k provedení laparoskopie 146 // 15.3.1 Plánované indikace 146 // 15.3.2 Akutní indikace 148 // Literatura 149 // 16 Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů ženských sexuálních dysfunkcí, pohlavní orientace a identifikace (Zlatko Pastor) 151 // 16.1 Úvod do problematiky 151 // 16.2 Nedostatečná sexuální touha 152 // 16.3 Nadměrná sexuální touha 154 // 16.4 Sexuální averze 154 // 16.5 Poruchy sexuálního vzrušení 154 // 16.6 Poruchy dosahování orgasmu, // dysfunkční orgasmus 155 // 16.7 Bolest při souloži 156 // 16.8 Ženské „sexuální“ tekutiny a koitální inkontinence 158 // 16.9 Krvácení během pohlavního styku a po něm 159 // 16.10 Diferenciální diagnostika v problematice // pohlavní orientace a identifikace 160 // Literatura 160 // 17 Mamární diskomfort (Pavel Strnad) 163 // 17.1 Rezistence v prsu 163 // 17.1.1 Přehled nejčastějších benigních lezí prsu 164 // 17.1.2 Vysoká denzita žlázy - fibrocystická mastopatie 165 // 17.2 Změny bradavky 165 // 17.3 Secernující prs 165 // 17.4 Mastitida 167 // 17.5 Mastodynie 168 // Literatura 171 // 18 Úvod do diferenciální diagnostiky v těhotenství (Pavel Čepický) // 18.1 Tzv. nejisté a pravděpodobné známky těhotenství // 18.2 Fyziologické změny v těhotenství // 18.3 Specifické symptomy a komplikace v těhotenství // 18.4 Nemoci v těhotenství //
19 Kardiotokografie a jiné metody sledování stavu plodu za porodu (Pavel Čepický) // 19.1 Kardiografie // 19.1.1 Bazálni frekvence // 19.1.2 Variabilita // 19.1.3 Akcelerace // 19.1.4 Decelerace // 19.2 Tokografie // 19.3 Ostatní metody sledování stavu plodu // Literatura // 20 Intrapartální hypoxie plodu (Lukáš Hruban, Petr Janků) // 20.1 Obranné mechanismy plodu 189 // 20.2 Respirační a metabolická acidóza 190 // 20.3 Následky intrapartální hypoxie 191 // 20.4 Projevy obranných mechanismů plodu na kardiotokografickém záznamu 191 // 20.5 Typy intrapartální hypoxie plodu 192 // Závěr 194 // Literatura 194 // 21 Poznámky k diferenciální diagnostice v šestinedělí (Pavel Čepický) 197 // 21.1 Nedělka, nevyzpytatelná pacientka 197 // 21.2 Specifické komplikace v šestinedělí 197 // Možnosti léčby // Léčivé přípravky systémové enzymoterapie (SET) a možnosti jejich terapeutického využití v gynekologii a porodnictví 119 // Rejstřík 201 // Souhrn 207 // Summary 208
(OCoLC)1081359556
cnb003047574

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC