Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
xiv, 205 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5604-2 (vázáno)
ISBN 978-80-271-2347-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2346-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001471077
Obsah // ???&?? // Seznam zkratek ...XI // Úvod ...XV // 1 Vulvovaginální diskomfort (Pavel Čepičky) ...1 // 1.1 Vyšetření ...1 // 1.2 Akutní vulvovaginální diskomfort ...2 // 1.3 Chronické a recidivující vulvovaginitidy ...2 // 1.4 Některé vzácné příčiny chronického // vulvovaginálního diskomfortu ...3 // 2 Diferenciální diagnostika nálezů na vulvě // (Jiří Sláma) ...5 // 2.1 Klinicko-patologická klasifikace // onemocnění vulvy ...5 // 2.1.1 Prekancerózy vulvy ...5 // 2.1.2 Nádory vulvy ...6 // 2.1.3 Vulvární dermatózy ...6 // 2.1.4 Infekční onemocnění vulvy ...7 // 2.1.5 Vulvární bolest ...7 // 2.2 Klinická klasifikace onemocnění vulvy ...8 // 2.3 Zásady diagnostiky onemocnění vulvy ...10 // 2.3.1 Anamnéza a fyzikální vyšetření ...11 // 2.3.2 Diagnostický algoritmus ...13 // 2.3.3 Kolposkopické vyšetření ...13 // 2.3.4 Diagnostika vulvodynie ...15 // Literatura ...15 // 3 Diferenciální diagnostika pánevních bolestí // u žen (Pavel Čepičky) ...17 // 3.1 Definice pánevní bolesti a bolest // gynekologického původu ...17 // 3.2 Akutní pánevní bolest ...17 // 3.2.1 Porodnické příčiny akutní pánevní // bolesti ...18 // 3.2.2 Gynekologické příčiny akutní pánevní // bolesti ...19 // 3.2.3 Chirurgické příčiny
akutní pánevní bolesti... 21 // 3.2.4 Urologické příčiny akutní pánevní bolesti ...21 // 3.2.5 Diferenciálně diagnostický postup // při akutní pánevní bolesti ...22 // 3.3 Intermitentní pánevní bolest ...22 // 3.3.1 Bolest v souvislosti s menstruačním // cyklem ...22 // 3.3.2 Bolest v souvislosti s pohlavním // stykem ...24 // 3.3.3 Bolest v souvislosti s defekací // (dyschezie) ...25 // 3.3.4 Bolest v souvislosti s močením // (dysurie) ...25 // 3.4 Chronická pánevní bolest ...26 // Literatura ...27 // 4 Inkontinence moči (Jaromír Mašata) ...29 // 4.1 Symptomy inkontinence moči - definice ...29 // 4.2 Poruchy shromažďování moči - definice ...29 // 4.3 Známky (projevy, nálezy) inkontinence // moči ...30 // 4.4 Mikční karty a deníky ...30 // 4.5 Urodynamické vyšetření ...32 // 4.5.1 Uroflowmetrie ...32 // 4.5.2 Měření postmikčního rezidua ...32 // 4.5.3 Cystometrie ...32 // 4.6 Radiologické vyšetření ...36 // 4.7 Magnetická rezonance ...36 // 4.8 Ultrazvukové vyšetření ...37 // 4.8.1 Anatomické struktury zobrazované // při urogynekologickém vyšetření ...37 // 4.8.2 Technika ultrazvukového vyšetření ...37 // 4.8.3 Současné možnosti využití ultrazvukového // vyšetření v urogynekologii ...37 // 4.9 Léčba stresové inkontinence moči
...43 // 4.10 Hyperaktivní močový měchýř ...43 // 4.11 Anticholinergní látky ...44 // 4.11.1 Chemické vlastnosti anticholinergních // látek ...44 // 4.11.2 Farmakokinetické vlastnosti // anticholinergních látek ...45 // Vili Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví // 4.11.3 Přehled látek a jejich účinků ... // Závěr ... // 5 Poruchy menstruačního cyklu // (Pavel Čepičky) ... // 5.1 Nedostavení se očekávané menstruace ... // 5.1.1 Těhotenský test je pozitivní, ultrazvuk // ale těhotenství neprokazuje ... // 5.1.2 Těhotenskýtest je negativní ... // 5.2 Krvácení mimo cyklus ... // 5.3 „Nenormální menstruační cyklus“ ... // 5.3.1 Normální cyklus ... // 5.3.2 Formální klasifikace poruch cyklu .. // 5.4 Příčiny poruch cyklu ... // 5.4.1 Hormonální příčiny ... // 5.4.2 Nehormonální příčiny ... // 5.5 Poruchy cyklu u uživatelek hormonální // antikoncepce ... // 5.6 Poruchy cyklu u uživatelek HRT ... // 6 Syndrom polycystických ovarií (Michael Fanta, // Jana Vrbíková) ... // 6.1 Epidemiologie ... // 6.2 Kritéria pro diagnózu syndromu, definice . // 6.3 Etiopatogeneze ... // 6.4 Klinické projevy ... // 6.5 Diagnostika ... // 6.6 Diferenciální diagnostika ... // 6.7 Pozdní komplikace ... // 6.7.1 Neonkologické komplikace ...
// 6.7.2 Onkologické komplikace ... // 6.8 Další doprovodné projevy PCOS ... // 6.9 Farmakoterapie ... // 6.10 Nefarmakologické možnosti léčby ... // Literatura ... // 7 Hirsutismus (Michael Fanta) ... // 7.1 Diagnostika ... // 7.2 Diferenciální diagnostika ... // 7.3 Léčba ... // 7.3.1 Nefarmakologické metody ... // 7.3.2 Farmakologické metody ... // Závěr ... // Literatura ... // 8 Sterilita (Dana Koryntová) ... // 8.1 Úvod do problematiky ... // 8.2 Anamnéza a faktory ovlivňující // plodnost páru ... // 8.3 Fyzikální vyšetření ... // 8.4 Ultrazvukové vyšetření ...78 // 8.4.1 Děloha ...78 // 8.4.2 Vaječníky ...80 // 8.4.3 Vejcovody ...80 // 8.5 Hormonální vyšetření ...81 // 8.5.1 Základní hormonální vyšetření ...81 // 8.5.2 Další možná vyšetření hormonální // funkce...83 // 8.6 Diferenciální diagnostika anovulace ...84 // 8.6.1 Hypergonadotropní stav ...85 // 8.6.2 Normo- a hypogonadotropní anovulace ...86 // 8.6.3 Hyperandrogenní anovulace ...87 // 8.7 Insuficience luteální fáze ...88 // 8.8 Tubární průchodnost a peritoneální // faktory ...89 // 8.9 Vyšetření muže z neplodného páru ...90 // 9 Klasifikace gynekologických nádorů // (Pavel Dundr, Kristýna Němejcová) ...93 // 9.1 Úvod do problematiky ...93 // 9.2 Nádory vulvy ...94
9.2.1 Benigní nádory ...94 // 9.2.2 Prekurzory dlaždicobuněčného // karcinomu ...94 // 9.2.3 Maligní nádory ...95 // 9.3 Nádory vaginy ...96 // 9.3.1 Epitelové nádory ...96 // 9.3.2 Smíšené epitelové a mezenchymální // nádory ...97 // 9.3.3 Mezenchymální nádory ...97 // 9.3.4 Melanocytární nádory ...97 // 9.4 Nádory děložního čípku ...98 // 9.4.1 Prekancerózy děložního čípku ...98 // 9.4.2 Epitelové nádory ...98 // 9.4.3 Mezenchymální nádory ...99 // 9.5 Nádory těla děložního ...99 // 9.5.1 Epitelové nádory ...100 // 9.5.2 Smíšené epitelové a mezenchymální // nádory ...101 // 9.5.3 Mezenchymální nádory ...102 // 9.6 Nádory děložní tuby ...104 // 9.6.1 Prekurzor high-grade serózního // karcinomu ...104 // 9.7 Nádory ovaria ...104 // 9.7.1 Epitelové nádory ...104 // 9.7.2 Mezenchymální nádory ...109 // 9.7.3 Smíšené epitelové a mezenchymální // nádory ...109 // 9.7.4 Nádory sex-cord stromální // (gonadostromální) ...109 // 46 // 48 // 49 // 49 // 49 // 49 // 50 // 50 // 50 // ,50 // ,51 // ,51 // ,52 // ,53 // ,53 // 55 // .55 // ,55 // .56 // .56 // .57 // .57 // .58 // .58 // .60 // .62 // .62 // .67 // .67 // 69 // .69 // .70 // .71 // .71 // .72 // .73 // .73 // .75 // .75 // .76 // .78 // Obsah IX // 9.7.5 Nádory ze zárodečných
(germinálních) // buněk ...?? // 9.7.6 Nádory smíšené germinální // a gonadostromální ...111 // 9.8 Ostatní maligní nádory ...111 // Závěr ...112 // 10 Diferenciální diagnostika nálezů na děložním // hrdle (Jiří Sláma) ...113 // 10.1 Úvod do problematiky ...113 // 10.2 Onkologická cytologie ...114 // 10.3 Kolposkopie ...116 // 10.4 Diferenciální diagnostika hlavních // kolposkopických znaků ...117 // 10.5 Diferenciální diagnostika // kolposkopických nálezů ...119 // 10.6 Diferenciální diagnostika různých // jiných nálezů ...120 // 10.7 HPVtest ...121 // 10.8 Využití biomarkerů ...122 // Literatura ...122 // 11 Diferenciální diagnostika děložních myomů // (Michal Mářa, Filip Frühauf, Zdeňka Lisá) ...123 // 11.1 Diagnostika děložních myomů ...123 // 11.2 Diferenciálně diagnostické varianty // děložních myomů ...126 // 11.3 Histopatologické poznámky ...127 // 11.4 Poznámky ? léčbě myomů ...127 // Literatura ...128 // 12 Prolaps pánevních orgánů // (Jaromír Mašata) ...131 // 12.1 Definice prolapsu pánevních orgánů ...131 // 12.2 Symptomy prolapsu pánevních orgánů ...131 // 12.3 Známky prolapsu pánevních orgánů ...132 // 12.4 Vyšetření pánve a příznaky ...132 // 12.5 Operační
řešení sestupu pánevních orgánů ...133 // 13 Hysteroskopie v diferenciální diagnostice // ženských chorob (David Kužel) ...135 // 13.1 Přednosti hysteroskopie ...135 // 13.2 Kontraindikace ? provedení hysteroskopie ...136 // 13.3 Indikace ? provedení hysteroskopie ...136 // Literatura ...136 // 14 Diagnostika benigních a maligních ovariálních // nádorů (Daniela Fischerová, Michal Zikán) ...137 // 14.1 Incidence a mortalita u maligního // ovariálního nádoru v ČR ...137 // 14.2 Screening zhoubného nádoru ovarií v běžné populaci a v populaci s vysokým rizikem vzniku // ovariálního karcinomu ...137 // 14.3 Ultrazvuková diagnostika ovariálních // nádorů ...139 // 14.3.1 Jednoduchá ultrazvuková pravidla ...140 // 14.3.2 ADNEX model ...141 // 14.4 Biomarkery ...141 // Literatura ...142 // 15 Laparoskopie v diferenciální diagnostice // ženských chorob (David Kužel) ...145 // 15.1 Přednosti laparoskopie ...145 // 15.2 Kontraindikace ? provedení laparoskopie ...145 // 15.3 Indikace ? provedení laparoskopie ...146 // 15.3.1 Plánované indikace ...146 // 15.3.2 Akutní indikace ...148 // Literatura ...149 // 16 Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů ženských sexuálních dysfunkcí, // pohlavní orientace a identifikace // (Zlatko Pastor) ...151 // 16.1 Úvod do problematiky ...151
// 16.2 Nedostatečná sexuální touha ...152 // 16.3 Nadměrná sexuální touha ...154 // 16.4 Sexuální averze ...154 // 16.5 Poruchy sexuálního vzrušení ...154 // 16.6 Poruchy dosahování orgasmu, // dysfunkční orgasmus ...155 // 16.7 Bolest při souloži ...156 // 16.8 Ženské „sexuální“ tekutiny a koitální // inkontinence ...158 // 16.9 Krvácení během pohlavního styku // a po něm ...159 // 16.10 Diferenciální diagnostika v problematice // pohlavní orientace a identifikace ...160 // Literatura ...160 // 17 Mamární diskomfort (Pavel Strnad) ...163 // 17.1 Rezistence v prsu ...163 // 17.1.1 Přehled nejčastějších benigních // lezi prsu ...164 // 17.1.2 Vysoká denzita žlázy - fibrocystická // mastopatie ...165 // 17.2 Změny bradavky ...165 // 17.3 Secernující prs ...165 // 17.4 Mastitida ...167 // 17.5 Mastodynie ...168 // Literatura ...171 // X Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví // 18 Úvod do diferenciální diagnostiky // v těhotenství (Pavel Čepický)... // 18.1 Tzv. nejisté a pravděpodobné známky // těhotenství... // 18.2 Fyziologické změny v těhotenství... // 18.3 Specifické symptomy a komplikace // v těhotenství... // 18.4 Nemoci v těhotenství... // 19 Kardiotokografie a jiné metody sledování // stavu plodu za porodu (Pavel
Cepický)... // 19.1 Kardiografie... // 19.1.1 Bazálni frekvence... // 19.1.2 Variabilita... // 19.1.3 Akcelerace... // 19.1.4 Decelerace... // 19.2 Tokografie... // 19.3 Ostatní metody sledování stavu plodu... // Literatura... // 20 Intrapartální hypoxie plodu // (Lukáš Hruban, Petr Janků)... // 20.1 Obranné mechanismy plodu...189 // 20.2 Respirační a metabolická acidóza...190 // 20.3 Následky intrapartální hypoxie...191 // 20.4 Projevy obranných mechanismů plodu // na kardiotokografickém záznamu...191 // 20.5 Typy intrapartální hypoxie plodu...192 // Závěr...194 // Literatura...194 // 21 Poznámky ? diferenciální diagnostice // v šestinedělí (Pavel Čepický)...197 // 21.1 Nedělka, nevyzpytatelná pacientka...197 // 21.2 Specifické komplikace v šestinedělí...197 // Možnosti léčby // Léčivé přípravky systémové enzymoterapie (SET) a možnosti jejich terapeutického využití // v gynekologii a porodnictví ...119 // Rejstřík ...201 // Souhrn ...207 // Summary ...208 // 173 // 173 // 174 // 175 // 177 // 181 // 181 // 181 // 182 // 183 // 184 // 186 // 187 // 188 // 189
(OCoLC)1081359556
cnb003047574

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC