Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vydání 1.
Praha : Management Press : TC Business School, 2013
259 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7261-259-8 (brožováno)
Action Learning - praktický management ; sv. 3
Obsahuje bibliografii na stranách 256-257 a bibliografické odkazy
001471079
Úvod 11 // K čemu potřebuje manažer interpersonální dovednosti 12 // Rozum a cit - svár v lidském myšlení 15 // Emoční inteligence 19 // I. ČÁST Individuální interpersonální // dovednosti 23 // 1. Naslouchání 25 // 1.1 Proč naslouchat? 26 // 1.2 Překážky naslouchání 28 // 1.3 Jak naslouchat? 32 // 2. Stanovování cílů 43 // 2.1 Proč potřebujeme umět stanovovat cíle 44 // 2.2 Vztah cílů a motivace lidí 50 // 2.3 Stanovování cílů, učení a rozvoj lidí 52 // 2.4 Základní charakteristiky cílů 54 // 2.5 Postupy stanovování cílů a motivace 58 // 2.6 Participace na stanovování cílů 60 // 3. Zpětná vazba 67 // 3.1 ? čemu potřebujeme zpětnou vazbu 67 // 3.2 Zpětná vazba a zvyšování otevřenosti 69 // 3.3 Různé úrovně práce se zpětnou vazbou 73 // 3.4 Omezení otevřenosti 74 // 3.5 Zpětná vazba v praktických situacích 76 // 4. Delegování 82 // 4.1 Co je smyslem delegování v organizaci 83 // 4.2 Principy delegování 86 // 4.3 Dilema důvěry a kontroly 88 // 4.4 Delegování a participace 91 // 4.5 Na koho delegovat 94 // 4.6 Proces delegování 95 // 4.7 Praxe delegování 97 // II. ČÁST Interpersonální dovednosti // pro práci ve skupinách 103 // Úvod 1os // 5. Vedení porad a schůzek 108 // 5.1 Kulturní příčiny neefektivnosti společných // jednání HO // 5.2 Typy schůzek ujednání ? // 5.3 Nástroje a postupy pro vedení společných jednání 113 // 5.4 Jak schůzku připravit - struktura a organizace jednání 114 // 5.5 Jak schůzku vést - proces a cíle 126 // 5.6 Obecné principy vedení procesu 129 // 6. Zvládání konfliktů 139 // 6.1 Typy konfliktů a jejich příčiny 141 // 6.2 Příznaky konfliktů 148 // 6.3 Konflikt a jeho vývoj 153 // 6.4 Špinavé triky 160 // 6.5 Postupy pro zvládání konfliktů 163 //
7. Vyjednávání 172 // 7.1 Proč je potřeba vyjednávat? 173 // 7.2 Podmínky úspěšného vyjednávání 175 // 7.3 Různé typy lidské součinnosti 177 // 7.4 Co je důležitější: Výsledek nebo vztah? 182 // 7.5 Nevlastní bratři: Konsensus a kompromis 186 // 7.6 Principiální vyjednávání 191 // 7.7 Proces principiálního vyjednávání 194 // 7.8 Překážky vyjednávání 198 // 8. Týmy a vedení týmů 201 // 8.1 K čemu se dnes hodí týmy? 202 // 8.2 Tým jako specifický organizační formát 203 // 8.3 Může být každý týmovým hráčem? 206 // 8.4 Základní podmínky účinnosti týmové práce - obsah a proces 207 // 8.5 Vedení procesů v týmech 210 // 8.6 Rozhodování v týmech 214 // 8.7 Sestavování a různé typy týmů 215 // 8.8 Týmové role 219 // 8.9 Učení se a rozvoj týmu 226 // 8.10 Úspěšné týmy 232 // 9. Komunikace ve skupinách - Action Learning 234 // 9.1 Jak vznikl Action Learning? 236 // 9.2 K čemu lze Action Learning použít? 238 // 9.3 Šest prvků metody Action Learning 241 // 9.4 Dvě základní pravidla metody Action Learning 245 // 9.5 Obecná struktura postupu Action Learning 247 // 9.6 Praktické přínosy metody Action Learning 248 // 10. Závěrem 253 // Seznam obrázků 254 // Literatura 256
(OCoLC)852382827
cnb002447149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC