Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Vyšehrad, 2016
288 stran : faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-551-5 (vázáno)
Knihovna rané křesťanské literatury ; svazek 7
koptština, němčina
V prelimináriích: Centrum biblických studií
Obsahuje bibliografii na stranách 267-273, bibliografické odkazy a rejstříky
Authentikos logos -- Druhý traktát velkého Séta -- Tři Sétovy stély -- Petrův list Filipovi -- Protennoia ve třech tvarech
001471118
OBSAH // Předmluva... 13 // ÚVOD (W. B. Oerter) // Historie nálezu... 17 // Číslování a edice kodexů z Nag Hammádí... 18 // Kodex VI ... 18 // Kodex VII... 20 // Kodex Vili...;... 22 // Kodex XIII... 23 // Popis... 24 // Obecné úvahy... 24 // Kodex VI ... 26 // Skladba listů... 26 // Stav zachování... 26 // Paginace... 27 // Vzhled textu... 27 // Obsah... 28 // Rozdíly a společné rysy spisů kodexu VI... 28 // Testimonia, paralelní verze... 30 // Kodex VII... 31 // Skladba listů... 31 // Stav zachování... 32 // Paginace... 33 // Vzhled textu... 34 // Obsah... 34 // Rozdíly a společné rysy spisů kodexu VII... 36 // Testimonia, paralelní verze... 38 // Kodex VIII... 40 // Skladba listů... 40 // Stav zachování... 40 // Paginace... 41 // Vzhled textu... 41 // Obsah... 42 // Rozdíly a společné rysy spisů kodexu Vlil... 42 // Testimonia, paralelní verze... 44 // Kodex XIII... 45 // Skladba listů a paginace... 45 // Stav zachování... 47 // Vzhled textu... 48 // Obsah... 48 // Rozdíly a společné rysy spisů kodexu XIII... 49 // Testimonia, paralelní verze... 50 // Vazba... 51 // Obecné úvahy... 51 // Vazba kodexů VI, VII a VIII... 52 // Kodex VI... 52 // Kodex VII... 53 // Kodex Vili... 53 // Různé typy vazeb, různá knihvazačská technika... 54 // Otázky datování... 55 // Makulatura... 55 // Výjimka: kodex XIII... 56 // Paleografie... 57 // Obecná úvaha... 57 // Interpunkční znaménka a zdobení titulů... 59 // Průběžné písmo
a mezery... 62 // Supralineární čára a apostrof... 66 // Korektury... 68 // Charakter písma... 68 // Authentikos logos... 68 // Druhý traktát velkého Séta a Tři Sétovy stély... 70 // Petrův list Filipovi... 72 // Protennoia ve třech tvarech... 73 // Jazyk překladu a jazyk originálu... 76 // Koptské dialekty a jejich odraz v naghammádských spisech... 76 // Jazyk originálu: řečtina... 77 // Kodex VI... 78 // Kodex VII... 78 // Kodex Vili... 79 // Kodex XIII... 80 // Koptská abeceda... 83 // Literatura (výběr) ... 84 // AUTHENTIKOS LOGOS (NHCVI/3, 22,1-35,24) (Úvod, překlad a komentář Z. Vítková) // Úvod... 91 // 1. Název a zachovalost... 91 // 2. Datace, autor a místo sepsání... 91 // 3. Žánr... 92 // 4. Obsah... 93 // 5. Hlavní motivy ... 96 // 6. Zařazení... 100 // 7. Edice a literatura... 107 // Authentikos logos (překlad z koptštiny)... 108 // [Nebeský původ duše]... 108 // [Slovo jako potrava a prostředek uzdravení duše]... 108 // [Podobenství o nepravém a pravém dědictví]... 109 // [Podobenství o obilí a plevách]... 110 // [Nebeský Otec uvádí do světa zápas]... 111 // [Slovo uzdravuje slepotu duše]... 112 // [Duše nachází ochranu ve své pokladnici]... 113 // [Volání ? bdělosti před nepřátelskými sítěmi]... 113 // [Podobenství o rybáři a jeho návnadách]... 113 // [Výklad podobenství]... 114 // [Potrava smrti] ... 114 // [Potrava života; poznání jako záchrana duše]... 115 // [Pravý pastýř]...
115 // [Nevědomí jsou horší než pohané]... 116 // [Vzestup rozumné duše na místo spočinutí]... 117 // [Závěrečný nadpis spisu]... 117 // DRUHÝ TRAKTÁT VELKÉHO SÉTA (NHCVII/2, 49,10-70,12) (Úvod, překlad a komentář Z. Vítková) // Úvod... 121 // 1. Jazyk... 121 // 2. Název a zařazení; Sétovy spisy... 122 // 3. Obsah... 123 // 4. Mytologické pozadí... 124 // 5. Inkarnace... 127 // 6. Doketicképašije ... 130 // 7. Edice a literatura... 134 // Druhý traktát velkého Séta (překlad z koptštiny)... 136 // [Počátek rozpravy]... 136 // [Dokonalá Velikost, Matka a nebeský Kristus]... 136 // [Slovo a křest]... 137 // [Plán spásy]... 137 // [Inkarnace Krista]... 139 // [Nepokoj a zmatek ve světě. Kristovo působení a reakce na ně]... 140 // [Povýšenost Vládce světa]... 142 // [Pašije]... 144 // [Sestup kolem vládců]... 145 // [Vyvedení Syna Velikosti a nová svatební komnata]... 146 // [Výklad ukřižování]... 147 // [Pronásledování ze strany církevních křesťanů]... 148 // [Učení nápodobné a učení pravé]... 149 // [Adam, patriarchové a proroci]... 151 // [Archón]... 153 // [Slepí]... 154 // [Kristus a ti jeho]... 154 // [Nebeské svatba a nebeský Ježíš]... 154 // [Gnostikové]... 156 // [Otec]... 157 // [Archonti a jejich napodobení]... 157 // [Autorita zjevení a jeho účel; závěr]... 158 // [Závěrečný nadpis spisu (řecký)]... 159 // TŘI SÉTOVY STÉLY (NHC VII/5,118,10-127,32) // {Překlad R Pokorný
a Z. Vítková; úvod a komentář Z. Vítková) // Úvod... 163 // 1. Literární forma... 163 // 2. Žánr a zařazení... 164 // 3. Jazyk... 165 // A. Zařazení v rámci kodexu... 165 // 5. Datum a místo sepsání... 166 // 6. Hlavní motivy a postavy; setovská gnóze... 166 // 7. Filosofický a náboženský kontext traktátu... 175 // 8. Hlavní božské entity... 180 // 9. Edice a literatura... 187 // Tři Sétovy stély (překlad z koptštiny)... 190 // [Prolog]... 190 // První Sétova stéla... 190 // [Sétův hymnus na Pigeradama, nebeského Adama]... 190 // [Hymnus na Samozrozeného]... 192 // Druhá Sétova stéla... 196 // [Hymnus na Barbeló]... 196 // [Prosba k Barbeló o umožnění výstupu]... 199 // Třetí <Sétova> stéla... 201 // [Hymnus na Nezrozeného Otce]... 201 // [„Sétova modlitba“]... 203 // [Jak hymny používat]... 205 // [Kolofón: písařsk8 poznámka a požehnání]... 206 // PETRŮV LIST FILIPOVI (NHC VIII/2,132,10-140,27) // (Úvod, preklad a komentář P. Ryneš) // Úvod... 209 // 1. Dochovám a datace ... 209 // 2. Název a žánr... 210 // 3. Postava apoštola Petra a Ježíšovo zjevení... 210 // 4. Religionistické zařazení... 211 // 5. Edice a literatura... 213 // Petrův list Filipovi (překlad z koptštiny)... 214 // [Shromáždění apoštolů]... 214 // [Zjevení Ježíše Krista]... 215 // [Rozhovor apoštolů]... 216 // PROTENNOIA VE TŘECH TVARECH (NHC XIII/1, 35,1-50,24) // (Úvod, překlad a komentář V. Ondráček)
// Úvod... 221 // 1. Název a žánr... 221 // 2. Rozčlenění díla... 221 // 3. Různé styly a stylové vrstvy (výklad, aretalogie, mystérium / // apokalypsa, liturgický text)... 222 // 4. Kompoziční stadia a datace spisu... 223 // 5. Obsah: bytosti a jejich vztahy, Protennoia a její hypostaze... 225 // 6. Trojiční implikace významu bytostí ve spisu Protennoi // a ve třech tvarech ... 229 // 7. Kosmologie-vznik tohoto věku... 231 // 8. Eschatologie - přemožení chaosu a konec tohoto věku... 232 // 9. Soteriologie - záchrana z tohoto věku... 234 // 10. Aretalogie „já jsem “ v traktátu Protennoia ve třech tvarech... 235 // 11. Edice a literatura... 236 // Protennoia ve třech tvarech (překlad z koptštiny)... 238 // [Mluví Protennoia]... 238 // [Hlas]... 240 // [Kosmologické mystérium]... 241 // [Mystérium přemožení chaosu]... 246 // [Nadpis uzavírající první část]... 248 // [Druhá část-hlas]... 249 // [Mystérium konce věku]... 249 // [Mužsko-ženský princip veškerenstva]... 252 // [Nadpis uzavírající druhou část]... 253 // [Logos]... 253 // [Mystérium trojího příchodu / vtělení Protennoie]... 254 // [Mystérium pěti pečetí]... 256 // [Závěr s dodatkem o inkarnaci]... 258 // [Závěrečné názvy / nadpisy a kolofón]... 258 // Přehledná tabulka rukopisů z Nag Hammádí a jejich zkratek... 259 // Seznam zkratek... 261 // Bibliografie... 267 // Rejstřík spisů... 274 // Rejstřík osobních jmen... 279 // Rejstřík
místních názvů... 281 // Rejstřík vybraných pojmů ... 282 // Ediční poznámka... 288
(OCoLC)982106106
cnb002880799

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC