Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2018
134 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1371-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 133-134
V populárně-naučné publikaci autoři představují psychoterapeutickou metodu voice dialogue jako cestu osobního rozvoje. Voice dialogue je forma psychoterapie, která byla vyvinuta v 70. letech americkými psychology Halem a Cidrou Stoneovými. Je založena na předpokladu, že jedinec je složen z mnoha vnitřních osobností, které by měl integrovat. Autoři seznamují s moderním pojetím této metody a řeší, jakým způsobem pracovat s vnitřními postavami, i jak tato metoda může pomoci každému změnit to, co si myslí, že změnit není schopen. Kniha je určena všem, kteří mají, ať už osobně či pracovně, co dočinění s traumaty. Publikace obsahuje též případové studie..
001471125
Co najdete v této knize... 9 // 1. Úvod...11 // 1.1 Teorie komplexů C. G. Junga jako základ metody // voice dialogue...11 // 1.2 Rozšíření metody na základě práce // s vícegeneračními traumaty...13 // 1.3 Voice dialogue jako cesta ke schopnosti // duševního rozlišování...14 // 1.4 Skrze vnitřní postavy oslovujeme duši ...16 // 1.5 Duše je přístupná ve svých viditelných symptomech ... 17 // 2. Systemika nevědomí jako systemika vnitřních osob...19 // 2.1 C. G. Jung: komplexy v nevědomí...22 // 2.2 Trauma - následek mezní existenciálni zkušenosti ... 24 // 2.3 Vnitřní postava jako nahuštění následků rozštěpení ... 25 // Následky štěpení a z nich plynoucí témata...28 // Paradoxní dynamika v nitru vnitřních postav...29 // Ochranná instance ducha...30 // Nutkavé opakování jako tah nevědomí...32 // 2.4 Dynamika pachatelů a obětí...33 // 2.5 Transgenerační vnitrní postava ...35 // Zapletení s rodiči...35 // 2.6 Rodinné nevědomí...37 // System of condensed experience (COEX)...38 // Jak silné je pole rodinného systému...39 // Charakter polí versus individualita...39 // 2.7 Perimortálnístavy vědomí předků...43 // 2.8 Kulturní nevědomí ...46 // 2.9 Archetypální postavy...51 // 2.10 Skupinové svědomí podle Berta Hellingera...54 // 2.11 Kolektivní nevědomí...57 // 2.12 Centrální postava ducha jako mnohovrstevné // duchovní pole...58 // Duch milosti...59 // Numinozita ducha...60 // Postava ducha ve snech ...61 // Instance transgeneračního vytěsnění...62 // 2.13 Tabuizovaná témata a jejich dynamika...63 // Hranice struktur pro přežití...65 // 2.14 Shrnutí základních přístupů...66 // 3. Mocenská hierarchie nevědomí... . 69 // 3.1 Přednost mezní existenciálni zkušenosti...69 // 3.2 Voice dialogue - proces vystoupení z role...70 //
4. Praxe voice dialogue...73 // 4.1 Příprava a rámec metody...73 // Druhy odporů...74 // „Vstupní dveře“ ? vnitřním osobám...77 // 6 // 4.2 Umění dialogického soubytí...78 // 4.3 Voice dialogue jako zrcadlení nevědomí...80 // 4.4 Rozlišující vnímání jako metoda...81 // 4.5 Fenomenologický postup...81 // 4.6 Meze metody voice dialogue...82 // 5. Kazuistika: „Musím něco dokázat!“...83 // Kristýnina rodinná anamnéza (bližší pole předků) ...84 // První sezení...85 // Hlubší pole perimortálních stavů vědomí...90 // Reflexe případu a důsledek...91 // 6. Kazuistika: Nezorientovanost...93 // První sezení...93 // Druhé, vzápětí navazující sezení (zkrácený záznam)...97 // Třetí sezení...98 // Čtvrté sezení...101 // Páté sezení (mírně zkrácený záznam)...102 // Shrnutí...102 // 7. Kazuistika: „Všechno se musí udělat honem // a všechno najednou!“...105 // První sezení...105 // Druhé sezení...108 // Třetí sezení...108 // Čtvrté sezení...110 // 8. Kazuistika: Kdo ovládá vztek?...111 // První sezení...111 // 9. Kazuistika: Zmätenosť...115 // První sezení...115 // 10. Kazuistika: „To je ale lajdáctví!“...119 // Reflexe případu a co z něj vyplývá...123 // Doslov prof. dr. Gabriele Janckeové...125 // Co si z této knihy můžete odnést...131 // Literatura...133
(OCoLC)1066059016
cnb003008510

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC