Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2018
727 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2890-7 (vázáno)
Šťastné zítřky ; sv. 30
Obsahuje bibliografii na stranách 670-699, bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha mapuje všechna stěžejní prostředí, ve nichž se pohybovaly skupiny dětí a mládeže v mezidobí let 1948 - 1970. Publikace nabízí sondy do života českých dětí a dospívajích a nezůstává přitom jen u spolkových aktivit typu pionýrských táborů. Zabývá se také poměry v rodinách, hmotnou kulturou, vlivem masmédií na děti a mládež v tehdejším Československu. Autoři si samozřejmě nemohou nevšímat tendence politické sféry ovlivňovat nejmladší generaci. Nezapomínají ani na závažné kapitoly o kriminalitě mladistvých, péči o mentálně postižené, sebevražednost či další aspekty. Publikaci doplňují dílčí exkurzy do celkově velmi široké a u nás dosud celistvě nezkoumané problematiky, stejně jako řada unikátních doprovodných fotografií. Stěžejní jsou rovněž vzpomínky pamětníků, užití tzv. oral history je v tomto typu publikace velmi vítané..
Anglické resumé
001471212
OBSAH // Úvodem (J. Knapík, M. Franc) 9 // Vym ezení tém a tu výzkum u 9 Metodologická poznámka 15 Stav výzkumu 16 // O použitých pramenech a literatuře 25 // I. POD DOHLEDEM STRANY A RODIČŮ 29 // 1. Obrazy dětství a mládí v zrcadle společnosti 31 (J. Knapík, M. Franc) // 2. Mladá generace v náručí strany, vlády a propagandy 49 (J. Knapík, M. Franc) // Institucionální zázemí politik dětí a mládeže 49 Tzv. práce s dětmi na veřejnosti 67 Specifická zařízení pro tzv. práci s dětmi 90 // 3. Postavení dítěte a dospívajícího v rodině a výchovné styly 102 (M. Franc, J. Knapík) // Rodina a socialistická společnost 102 Nejprve musíme vychovat rodiče 104 Rodina jako základ společnosti 111 f ak to bylo doopravdy? 114 // ?. SVĚT DĚTÍ A MLÁDEŽE 129 // 4. Hmotná kultura dětí a mládeže (M. Franc) 131 // Dětské pokoje a hřiště aneb Děti a prostor 132 Hračky a sportovní náčiní 143 Exkurz 1: Dětské sbírky (J. Knapík) 159 Stravování školních dětí 165 Odívání, móda a péče o tělo 180 // 5. Mezi hrou, zálibami a médii (J. Knapík, M. Franc, M. Štoll) 199 // Televizní a rozhlasové vysílání pro děti a mládež (M. Štoll) 199 // Časopisy pro děti a mládež (f. Knapík) 229 // Jak ale udělat program zábavnější a atraktivnější 214 // Exkurz 2: Populárně naučná literatura pro děti (J. Knapík) 247 Sport (M. Franc) 253 // Exkurz 3: Hurtovnice neboli minikáry (f. Knapík) 261 Cirkusy a
poutě (M. Franc) 265 // 6. Český film o dětech a pro děti 268 // Český hraný film pro děti a mládež (P. Bednařík) 269 Exkurz 4: Školní film a televizní vysílání pro školy (L. Česálková) 306 Filmová kultura a mladá generace (P Skopal) 312 // III. PIONÝRSKÝ ŠÁTEK A MODRÉ KOŠILE 327 // 7. Československý svaz mládeže a další organizace 329 // Pionýr a Junák (J. Knapík) 329 // Junák spoutaný rudým šátkem (1948-1950) 329 // „Druhá směna“? (1951-1967) 340 // Zmařené šance (1968-1970) 361 // Svazáci a ti druzí (M. Franc) 379 // Údajně nestranický Svaz české mládeže (1945-1948) 379 Po vzoru sovětského Komsomolu vpřed (1948-1960) 380 Za správné trávení volného času (1961-1967) 384 Od plurality zpátky ? monopolnímu molochu (1968-1970) 389 // 8. Mimoškolní výchova: jak žít a uplatnit se v socialistické společnosti (J. Knapík) 401 // Proměny poúnorového školství, školy a vzdělávání 401 Koncepce mimoškolní výchovy dětí 410 Formy mim oškolní vých ovy 423 Síť zařízení mim oškolní vých ovy 435 // 9. Děti na letních prázdninách (J. Knapík) 447 // Letní zotavovny a tábory pro děti 447 Bez tábora, ale pod dohledem // (Organizovaný program pro děti v době prázdnin) 468 Zahraniční zotavovací péče 475 // 10. Učňovská mládež (M. Franc) 490 // Lánská akce aneb Hornický učeň a kdo je víc 493 Státní pracovní zálohy nastupují 499 Život na „intru “ 507 // Opora
režimu nebo potenciálni kriminálnici? 509 Exkurz 5: Nová společnost - nová láska? Partnerství a sexualita // v osvětových knihách pro mládež (Christiane Brenner] 513 // IV. „DĚCÁK A PASŤÁK“ 523 // 11. Sociální péče a ochrana dětí a mládeže 525 (J. Rákosník, J. Knapík) // Exkurz 6: Korejské děti v ČSR (1952-1959) (J. Knapík) 548 // 12. Dětské domovy: stát v roli náhradní rodinné péče 553 (F. Henschel, J. Knapík, M. Franc) // Náhradní rodinná péče optikou legislativy (F. Henschel, J. Knapík) 553 Rozvoj sítě dětských domovů (F. Henschel, J. Knapík, M. Franc) 557 Výchova a poměry v dětských domovech (F. Henschel, J. Knapík) 561 Projekt „SOS dětských vesniček(í (F. Henschel, ]. Knapík) 567 // 13. Odvrácená strana dětství a mládí 571 (F. Henschel, J. Knapík, M. Franc) // Horizonty psychologie, pediatrie, defektologie a pedagogiky (F. Henschel) 572 // Kriminalita dětí a mladistvých (M. Franc) 576 Noční můra politiků: sebevražednost dětí a mladistvých (J. Knapík) 585 // Péče a vzdělávání pro tělesně, mentálně a smyslově postižené děti (F. Henschel) 589 // Sociálně postižené a romské děti (F. Henschel, M. Franc) 595 // V. DĚTSTVÍ A MLÁDÍ VE VZPOMÍNKÁCH 601 // 14. „Jaké bylo vaše dětství?“ 50. a 60. léta ve vzpomínkách mužů a žen, kteří tehdy byli dětmi (L. Krátká) 603 // Formování osobnosti dítěte 609 Nezapomenutelné chvíle dětství 628 Exkurz 7: Vzpomínky
na dětství a dospívání I-III 636 // Závěrem (J. Knapík, M. Franc) 649 // Dětství a mládí v letech 1948-1970: charakteristika a periodizace 649 // Summary 660 Prameny a literatura 670 Seznam a zdroje vyobrazení 700 Jmenný rejstřík 711 Věcný rejstřík 718 O autorech 724
(OCoLC)1081401026
cnb002996981

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC