Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Volvox Globator, 2018
315 stran ; 19 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7511-439-6 (vázáno)
ISBN 978-80-7511-440-2 (online ; epub)
polština
Obsahuje bibliografii na stranách 301-315 a bibliografické odkazy
Polský historik na příkladech z komunistického Československa zpracovává téma, jak je režimem ovlivněno dějepisectví. Ideologický pohled na historii v tuzemsku zahrnoval vyzdvihování některých dějinných postav a očerňování jiných, ohýbány byly i nepohodlné aspekty mnohých děl, byť zejména v době uvolňování poměrů před rokem 1968 se našli historikové, kteří se místo slepého aplikování marxismu snažili o vyváženější pohled. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány jak prorežimním soudům o konkrétních osobnostech a údobích (od předhusitských časů až po Masaryka), tak kritickému zhodnocení práce vybraných předrevolučních historiků..
001471255
Předmluva k českému vydání // Předmluva // Úvod // Kapitola 1 - Komunisté a spor // o smysl českých dějin // Kapitola 2 - Situace historiků // v Československu po roce 1948 // Kapitola 3 - Úsvit (od mytických // počátků po konec husitských válek) // Předhusitské období // Krize feudalismu ve 14. a 15. století. . . // Hus intemacionalista // Hus revolucionář // Teze Husova učení // Jan Žižka // Adamité // Rejsy. Zahraniční ohlasy husitské revoluce // Charakteristika husitských vojsk // Husitství jako nenáboženské hnutí // Husitství a vnější vlivy // Husité a kultura // Husitská tradice // Kapitola 4 - Soumrak (od bitvy u Lipan po počátky národního obrození) // Petr Chelčický...149 // Jiří z Poděbrad...151 // Jednota bratrská...154 // Habsburkové u moci...156 // České stavovské povstání. // Bitva na Bílé hoře... 160 // „Temno“...163 // Jan Nepomucký...166 // Česká šlechta v 17. a 18. století // a josefínské reformy... 170 // Kapitola 5 - Probuzení (od počátků // národního obrození do roku 1918)...173 // Ohlasy francouzské revoluce. Rusové // na Moravě... 190 // Význam národního obrození...196 // Rusofilství...199 // František Palacký...205 // Jaro národů v českých zemích...212 // Češi a maďarská revoluce...217 // Karel Havlíček Borovský. Pokrokoví // spisovatelé 19. století...221 // Božena Němcová...224 // Jan Neruda a Karel Sabina. // Julius Fučík...227 // Dělnické hnutí...236 // Česká buržoazie... 240 // Alois Jirásek...244 // Zdeněk Nejedlý...247 // Tomáš Garrigue Masaryk...254 // Vznik Československa...259 // Československé legie...263 // Závěr...269 // Bibliografie...301 // Prameny...310
(OCoLC)1085412130
cnb003062078

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC