Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Volvox Globator, 2018
315 stran ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7511-439-6 (vázáno)
polština
Obsahuje bibliografii na stranách 301-315 a bibliografické odkazy
Polský historik na příkladech z komunistického Československa zpracovává téma, jak je režimem ovlivněno dějepisectví. Ideologický pohled na historii v tuzemsku zahrnoval vyzdvihování některých dějinných postav a očerňování jiných, ohýbány byly i nepohodlné aspekty mnohých děl, byť zejména v době uvolňování poměrů před rokem 1968 se našli historikové, kteří se místo slepého aplikování marxismu snažili o vyváženější pohled. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány jak prorežimním soudům o konkrétních osobnostech a údobích (od předhusitských časů až po Masaryka), tak kritickému zhodnocení práce vybraných předrevolučních historiků..
001471255
OBSAH // Předmluva k českému vydání... // Předmluva... // Úvod... // Kapitola 1 - Komunisté a spor // o smysl českých dějin... // Kapitola 2 - Situace historiků // v Československu po roce 1948 ... // Kapitola 3 - Úsvit (od mytických // počátků po konec husitských válek)... // Předhusitské období... // Krize feudalismu ve 14. a 15. století. . . // Hus intemacionalista... // Hus revolucionář... // Teze Husova učení... // Jan Žižka... // Adamité... // Rejsy. Zahraniční ohlasy husitské revoluce // Charakteristika husitských vojsk... // Husitství jako nenáboženské hnutí . . . . // Husitství a vnější vlivy... // Husité a kultura... // Husitská tradice... // Kapitola 4 - Soumrak (od bitvy u Lipan po počátky národního obrození)... // ..7 // .13 // .16 // 28 // .44 // 70 // .92 // .97 // 100 // 103 // 105 // 107 // 109 // 113 // 117 // 120 // 122 // 124 // 128 // 139 // Petr Chelčický...149 // Jiří z Poděbrad...151 // Jednota bratrská...154 // Habsburkové u moci...156 // České stavovské povstání. // Bitva na Bílé hoře... 160 // „Temno“...163 // Jan Nepomucký...166 // Česká šlechta v 17. a 18. století // a josefínské reformy... 170 // Kapitola 5 - Probuzení (od počátků // národního obrození do roku 1918)...173 // Ohlasy francouzské revoluce. Rusové // na Moravě... 190 // Význam národního obrození...196 // Rusofilství...199 // František Palacký...205 // Jaro národů v českých zemích...212
Češi a maďarská revoluce...217 // Karel Havlíček Borovský. Pokrokoví // spisovatelé 19. století...221 // Božena Němcová...224 // Jan Neruda a Karel Sabina. // Julius Fučík...227 // Dělnické hnutí...236 // Česká buržoazie... 240 // Alois Jirásek...244 // Zdeněk Nejedlý...247 // Tomáš Garrigue Masaryk...254 // Vznik Československa...259 // Československé legie...263 // Závěr...269 // Bibliografie...301 // Prameny...310
(OCoLC)1085412130
cnb003062078

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC