Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : OIKOYMENH, 2018
635 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-523-4 (Oikúmené ; vázáno)
Sebrané spisy Jana Patočky ; svazek 15
"Vydal Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH..."--Tiráž
Obsahuje bibliografii na stranách 451-471, bibliografické odkazy a rejstříky
001471286
Obsah // Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové Studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi // Předmluva... 9 // A. Aristotelés a problém pohybu // I. Počátky matematizace pohybu a Aristotelova úloha v jejím rozvoji...23 // II. Grammata a stoicheia v řecké filosofii - do Aristotela . . 54 // III. Aristotelova filosofická přírodověda...80 // IV. Náčrtek historického vývoje pojmu prostoru // (od počátku ? Leibnizovi)...224 // V. První kritikové aristotelismu...279 // VI. Rozklad Aristotelovy dynamiky a předchůdci // moderního mechanismu...292 // VIL Francis Bacon ...315 // VIII. Galileo Galilei a konec kosmu...333 // IX. Descartes a Hegel...343 // B. ? filosofii J. A. Komenského // X. Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský. . 361 // XI. Komenského Všeobecná porada...376 // Resumé...435 // Seznam literatury...451 // Příloha I: Texty z let 1953-1954 v časopise Vesmír // Aristotelova filosofická přírodověda...475 // Rozklad Aristotelovy dynamiky a předehra moderního // mechanismu...490 // Galileo Galilei a konec starověkého kosmu...500 // Příloha II: Texty z let 1964-1966 // O filosofickém významu Aristotelova pojetí pohybu // a historických výzkumů věnovaných jeho vývoji...509 // Aristotelés...521 // [Příprava na přednášku o Aristotelově teorii pohybu]...532 // Aristotelés a 17. století o pojetí pohybu...545 // ? referátu Dušana Machovce...555 // [Pátá část doslovu ? latinskému vydání
Komenského // Všeobecné porady]...558 // Příloha III: Texty ? obhajobě // Teze ? disertační práci Aristotelés, jeho předchůdci // a dědicové...569 // Aristotelés 13. XII. 66 ... 573 // Ediční komentář...583 // Seznam zkráceně citovaných děl a zkratek...615 // Rejstřík míst citovaných z Platóna a Aristotela...619 // Jmenný rejstřík...625
(OCoLC)1085392125
cnb003020634

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC