Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
3., přepracované a doplněné vydání
Praha : Mladá fronta, 2018
159 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4958-0 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografii na straně 152 a rejstřík
České a anglické resumé
001471331
Obsah // Předmluva...10 // 1 Definice a patofyziologické změny při diabetů 2. typu...12 // 1.1 Výskyt diabetů v České republice...12 // 1.2 Patofyziologie diabetů 2. typu: Jaké odchylky léčíme?...13 // 2 Diagnostika diabetů...16 // 2.1 Klinický obraz diabetů...16 // 2.2 Laboratorní diagnostika diabetů...17 // 2.3 Screening diabetů...18 // 2.4 Sledování kompenzace diabetů...21 // 2.5 Další laboratorní metody používané při diagnostice // a klasifikaci diabetů...23 // 2.6 Diferenciální diagnostika diabetů 2. typu // a jeho odlišení od ostatních typů diabetů...24 // 3 Léčebný algoritmus diabetů 2. typu...27 // 3.1 Úvod...27 // 3.2 Současný léčebný algoritmus podle doporučení // České diabetologické společnosti ČLS JEP...28 // 3.3 Individuální léčebný plán diabetů 2. typu...28 // 3.4 Nefarmakologická léčba diabetů...29 // 3.5 Farmakologická léčba diabetů 2. typu...29 // 3.6 Cílové hodnoty glykemie a glykovaného hemoglobinu...31 // 3.7 Jednotlivé lékové skupiny a jejich použití u diabetů 2. typu..34 // 3.8 Bariatrická léčba obezity a ovlivnění diabetů 2. typu...40 // 4 Režimová a dietní opatření v léčbě diabetů...41 // 4.1 Dieta u diabetů 2. typu...42 // 4.2 Fyzická aktivita u diabetů 2. typu...49 // 5 Léčba perorálními antidiabetiky a GLP-1 agonist ?...60 // 5.1 Metformin...60 // 5.2 Deriváty sulfonylurey...66 // 5.3 Clinidy...70 // 5.4Glitazony...70 // 5.5 Inhibitory alfa-glukosidázy...72
// 5.6 Inhibitory DPP-4...73 // 5.7 CLP-1 agonisté...78 // 5.8 Glifloziny...85 // 5 // 6 Inzulinoterapie u diabetů 2. typu...91 // 6.1 Výhody a nevýhody časného nasazení inzulínu...91 // 6.2 Volba konkrétního inzulínu při inzulinoterapii diabetů 2. typu ... 92 // 6.3 Indikace ? zahájení inzulinoterapie u diabetů 2. typu...94 // 6.4 Jak zahajovat léčbu inzulínem u diabetika 2. typu...97 // 6.5 Volba vhodného inzulínového režimu...99 // 6.6 Konkrétní aspekty intenzifikace léčby analogy // u pacientů s diabetem 2. typu...103 // 6.7 Kombinace perorálních antidiabetik s inzulínem...106 // 6.8 Kombinace GLP-1 agonisty a dlouhodobě // působícího inzulínu s fixním poměrem složek ...107 // 6.9 Léčba diabetů 2. typu inzulínovou pumpou...108 // 6.10 Nezkompenzovatelný obézní diabetik 2. typu...108 // 7 Bariatrická chirurgie u diabetiků 2. typu...110 // 7.1 Typy bariatrických výkonů...112 // 7.2 Bariatrická chirurgie u diabetiků 2. typu...113 // 7.3 Indikace diabetiků ? bariatrickým výkonům...114 // 7.4 Kontraindikace bariatrického výkonu...115 // 7.5 Predoperační vyšetření před bariatrickou operací...115 // 7.6 Výběr bariatrického výkonu...116 // 7.7. Sledování pacienta po bariatrické operaci...116 // 7.8 Úskalí bariatrických výkonů pro pacienta i lékaře...116 // 8 Léčba přidružených onemocnění u diabetiků 2. typu...118 // 8.1 Léčba arteriální hypertenze u pacienta s diabetem 2. typu...119 // 8.2 Léčba
dyslipidemie u diabetů 2. typu...126 // 8.3 Prevence ICHS u diabetiků...132 // 9 Perspektivy prevence a léčby diabetů 2. typu...138 // 9.1 Farmalogická prevence diabetů...138 // 9.2 Perspektivy širšího využití inkretinové léčby...139 // 9.3 Nové lékové kombinace...140 // 9.4 Širší využití gliflozinů...140 // 9.5 Více poznatků o bezpečnosti léčby antidiabetiky a inzulíny ... 141 // 9.6 Bariatrická chirurgie a léčba diabetů 2. typu...141 // 9.7 Nové léky pro diabetes 2. typu...142 // 10 Nejčastější chyby v léčbě diabetů 2. typu...143 // 10.1 „Lehká cukrovka“...143 // 10.2 Nesprávné pořadí nasazení léků...144 // 10.3 Nedostatečně intenzivní léčba a nedostatečné sledování...144 // 10.4 Nedostatečná edukace...144 // 10.5 Váhání s nasazením inzulínu...145 // 10.6 Podceňování či přehlížení hypoglykemií...145 // 10.7 Příliš intenzivní léčba...145 // 6 // Obsah // 10.8 Podceňování fyzikálního vyšetření // a kardiovaskulárních komplikací...I46 // 10.9 Váhání s odesláním ke specialistovi...147 // Literatura... // Souhrn...153 // Summary...333 // Seznam zkratek...154 // Rejstřík...156 // 7
cnb003065265

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC